Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Veelgestelde vragen - mijn Contract

Algemene voorwaarden

Wat zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers’?

De ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’ zijn opgesteld door Energie-Nederland. Dit is een vereniging waarbij bijna alle energieleveranciers in Nederland zijn aangesloten, zo ook Greenchoice. De algemene voorwaarden zijn voor en door de aangesloten leveranciers gemaakt. Dit betekent dat deze leveranciers dezelfde algemene voorwaarden hanteren en deze niet eenzijdig kunnen wijzigen. Per 1 april 2017 zijn de algemene voorwaarden gewijzigd. Alle leveranciers die bij Energie Nederland zijn aangesloten, hebben de wijzigingen in de algemene voorwaarden doorgevoerd.

De algemene voorwaarden en andere voorwaarden vind je door hier te klikken.

Waarom zijn de algemene voorwaarden gewijzigd?

De algemene voorwaarden zijn om drie redenen gewijzigd.

Ten eerste was Energie Nederland van mening dat de voorwaarden niet goed leesbaar waren door het gebruik van veel moeilijk taalgebruik. De voorwaarden zijn geheel herschreven in eenvoudig(er) Nederlands.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel wijzigingen doorgevoerd die te maken hebben met consumentenbescherming en de levering van energie aan consumenten. Het was tijd om deze nieuwe regels te implementeren in de algemene voorwaarden.

Tot slot zijn de voorwaarden nu afgestemd op de huidige marktomstandigheden. Een steeds groter deel van onze klanten wekt zelf energie op en levert energie terug aan het net. De juiste informatie hierover ontbrak in de voorwaarden. Vanaf 1 april 2017 is deze informatie toegevoegd.

Belangrijk om te weten is dat de wijzigingen niet in jouw nadeel zijn. De inhoudelijke aanpassingen zijn namelijk het gevolg van aangepaste wetgeving die juist het doel heeft consumenten beter te beschermen en de levering van energie transparanter te maken. Wij hebben de nieuwe wet- en regelgeving al eerder doorgevoerd in onze processen. Hierdoor merk je in de praktijk niets van de wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd per 1 april 2017?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

- Vorig jaar (2016) is een aantal standaardtermen met betrekking tot de energielevering en het energiecontract afgesproken. Deze zijn nu opgenomen in de voorwaarden, zodat alle leveranciers dezelfde termen gebruiken.

- De nieuwe regels met betrekking tot het op afstand afsluiten van contracten zijn toegepast.

- De informatieplicht van de leverancier aan de consument is uitgebreid. De informatieplicht houdt in dat wij jou informeren over de inhoud van het energiecontract en jouw rechten als consument.

- De regels van de zogeheten 14-dagenbrief zijn opgenomen. Dit houdt in dat een klant voor het in rekening brengen van incassokosten een aanmaning over deze kosten moet krijgen in combinatie met een periode van 14 dagen om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

- Er is opgenomen dat de klant vooraf geïnformeerd moet worden over een tariefwijziging (in plaats van achteraf).

- De nieuwe regels met betrekking tot de Geschillencommissie zijn opgenomen. De termijn waarbinnen een geschil kan worden ingediend bij de Geschillencommissie is opgerekt naar 12 maanden. Ook is er een verwijzing naar het online platform van de Geschillencommissie opgenomen.

- Er is een afzonderlijk artikel over het terugleveren van energie toegevoegd.

In een aantal artikelen is beter uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de netbeheerder en de energieleverancier zijn.

Tarieven

Wat gebeurt er als mijn vaste tarief afloopt?

Ruim voordat jouw vaste tarief afloopt, ontvang je van ons een nieuw voorstel. Ga je niet in op dit voorstel, dan word je automatisch omgezet naar ons variabele Kortingsgarantietarief. Het is dus niet zo dat je na afloop van jouw vaste tariefperiode niet langer stroom en/of gas afneemt. Het leveringscontract dat je met Greenchoice bent overeengekomen loopt gewoon door. Het enige dat verandert, is jouw tariefsoort (van vast naar variabel).

Heb je een vraag over het verlengingsvoorstel? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag verder!

Welke tarieven biedt Greenchoice aan?

Greenchoice biedt contracten aan van drie verschillende herkomstbronnen. Wind uit Nederland, Biomassa uit Nederland en een combinatie hiervan; genaamd Groen uit Nederland. Bij deze verschillende herkomstbronnen kun je kiezen tussen drie soorten tarieven: een variabel tarief voor onbepaalde tijd, een eenjarig tarief en een driejarig tarief. Kijk voor meer informatie op de pagina Tarieven op onze website.

Wat zijn de voorwaarden van mijn tarief?

Op alle tarieven van Greenchoice zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er voor een vast tarief specifieke voorwaarden gelden. Deze ontvang je bij het aangaan van het tarief. Alle voorwaarden zijn te vinden op deze pagina.

Wat is het verschil tussen een vast en een variabel tarief?

Kies je voor een tarief met een vaste looptijd, dan staat het leveringstarief* binnen deze looptijd vast. Een variabel tarief betekent dat het leveringstarief mee gaat met de tariefschommelingen in de markt. De variabele tarieven veranderen twee keer per jaar. De wijzigingsmomenten zijn 1 januari en 1 juli. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de tarieven hetzelfde blijven. Je kunt jouw huidige tarieven altijd bekijken in Mijn dossier.

*Het leveringstarief is het gedeelte van het tarief dat Greenchoice zelf bepaalt. Daarnaast bestaat een tarief uit verschillende overheidsheffingen. Op deze heffingen heeft Greenchoice geen invloed en wij rekenen deze heffingen een op een aan je door.

Hoe is mijn tarief opgebouwd?

Uw eenheidstarief per kilowattuur stroom of kubieke meter gas bestaat uit drie onderdelen: het leveringstarief, de overheidsheffingen en de btw.

Het leveringstarief is de prijs die Greenchoice als leverancier per eenheid energie aan je vraagt. Deze prijs bepalen wij dus zelf.

Daarnaast zijn er twee overheidsheffingen: energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE). Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Op de overheidsheffingen heeft Greenchoice geen invloed en wij rekenen deze heffingen een op een aan je door.

Over alle bovenstaande posten wordt 21% btw geheven:

All-in-tarief per kilowattuur/kubieke meter = (leveringstarief + energiebelasting + Opslag duurzame energie) + 21% btw

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Het maakt hierbij niet uit of je een vast of variabel contract hebt. Het kan dus voorkomen dat jouw all-in-tarieven (de tarieven inclusief alle overheidsheffingen) tijdens de looptijd van jouw contract veranderen.

Waarom betaal ik bij Greenchoice voor aardgas geen aparte regiotoeslag?

Bij Greenchoice betaalt je een vast bedrag voor jouw gas, ongeacht in welke regio je woont. Wij hanteren één gemiddelde voor het hele land. Dit is wel zo eerlijk en transparant.

Kan ik tussentijds mijn tarief aanpassen?

Als je een variabel tarief hebt, kun je jouw contract altijd omzetten naar een vast contract. Als je een vast tarief hebt afgesloten, dan hebben wij voor deze periode energie voor jou ingekocht. Wij verwachten dan dat je het vaste tarief uitdient. Heb je hier vragen over? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag verder!

Wijzigen

Wat is contractbreuk en wat zijn de gevolgen?

Als je een vast tarief afsluit met Greenchoice, dan kopen wij voor die periode energie voor je in. Stap je binnen de vaste looptijd over, dan pleeg je contractbreuk en lijden wij mogelijk inkoopverlies. Wij mogen je hiervoor wettelijk gezien een opzegvergoeding in rekening brengen. Greenchoice kiest er echter bewust voor om dit bij de meeste contracten niet te doen. In specifieke contracten geldt er wel een opzegvergoeding bij vroegtijdig opzeggen. Dit staat altijd duidelijk aangegeven in jouw contractvoorwaarden. 

Heb je twijfels over jouw tarief? Neem dan zeker contact op met onze klantenservice op 010 747 02 22. Wij helpen je graag met het maken van een eerlijke vergelijking, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Algemene Voorwaarden op onze website.

Kan de naam op het contract gewijzigd worden?

De tenaamstelling van het contract kan niet worden gewijzigd. Een onjuiste spelling van jouw achternaam of verkeerde initialen is uiteraard geen probleem, maar als het contract op naam van iemand anders moet komen te staan (bijvoorbeeld wegens scheiding of een andere hoofdbewoner) is de wijziging niet zomaar door te voeren. De huidige tenaamstelling is namelijk geregistreerd bij jouw netbeheerder en deze administratie is door ons niet aan te passen.

Bij een contractovername zullen wij de oude contractant afmelden en de nieuwe contractant aanmelden. Hiervoor zijn uiteraard wel alle persoons- en betalingsgegevens van de nieuwe contractant nodig en de meterstanden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Vaste kosten

Wat zijn vaste leveringskosten?

De kosten die los staan van de hoogte van het verbruik noemen we vaste leveringskosten. Iedere leverancier bepaalt zelf de hoogte van deze kosten. Het is dus de moeite waard om hierop te vergelijken. Greenchoice hanteert een van de laagste vaste leveringskosten in de markt.

De vaste leveringskosten worden vermeld in een offerte, bevestigingsbrief en op de pagina Mijn producten in Mijn dossier.

Wat is energiebelasting?

De overheid heft over jouw verbruik energiebelasting. Met deze energiebelasting worden investeringen gedaan in de Nederlandse energievoorziening en in duurzame projecten. De overheid stelt de energiebelasting elk jaar opnieuw vast, ongeacht of je een vast of variabel tarief met een leverancier hebt afgesloten. Greenchoice heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting. Wij berekenen de tarieven van de overheid aan je door, net als alle andere energieleveranciers.

Wat is vermindering energiebelasting?

De overheid ziet een deel van het stroomverbruik als basisbehoefte. Daarom ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van jouw stroomverbruik. Dit heet vermindering energiebelasting. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie zoals een huis of kantoor en niet voor bijvoorbeeld een garage, schuur of magazijn.

Greenchoice verrekent de vermindering energiebelasting op jouw (jaar)nota’s. In 2018 bedraagt de vermindering energiebelasting €373,33 (inclusief btw) op basis van 365 dagen per jaar. Is de periode waarop de nota betrekking heeft langer of korter dan 365 dagen, dan is de vermindering energiebelasting naar rato hoger of lager.

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag op jaarbasis. De overheid stelt dit bedrag jaarlijks opnieuw vast. jouw stroomverbruik heeft geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Er is geen vermindering van energiebelasting in de kosten van gasverbruik.

Wat zijn netbeheerkosten?

De netbeheerder brengt kosten in rekening voor het gebruik en onderhoud van het netwerk, het transport van de energie en de meterhuur. De netbeheerkosten verrekent Greenchoice op jouw (jaar)nota’s, zodat je niet een aparte nota hiervoor van de netbeheerder ontvangt. Zo heb je alle kosten voor jouw energieverbruik overzichtelijk bij elkaar. Welke netbeheerder je hebt, is regiogebonden. Je kunt dus niet zelf een netbeheerder kiezen.

De netbeheerkosten worden vermeld in een offerte, bevestigingsbrief en op de pagina Mijn producten in Mijn dossier.

Wat is Opslag duurzame energie?

De heffing voor Opslag duurzame energie (ODE) is een overheidsheffing die is verwerkt in jouw tarieven per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Iedere energieleverancier berekent de ODE in de energietarieven door. De overheid stelt elk kalenderjaar de ODE opnieuw vast.

Het doel van ODE is om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te financieren. Dit soort subsidies worden betaald vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. Het heffen van ODE draagt dus bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland.

Contract check

Waar kan ik terecht voor een contract check?

Heb je een ander aanbod gekregen of heb je misschien meegedaan aan een energieveiling? Dan begrijpen wij dat je graag wilt weten of het contract dat je nu bij ons hebt, nog wel bij je past. En of het aanbod dat jij heeft gekregen echt zo gunstig is als het lijkt. Wij helpen je graag met het maken van een eerlijke vergelijking. Je kunt ons bellen via 010 747 02 22. Ook kijken wij welke andere mogelijkheden Greenchoice voor je heeft. Kortom, we helpen je graag bij het maken van een goede keuze.

Opzeggen

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Wij kijken graag voor je of het aanbod van de andere leverancier daadwerkelijk voordeliger voor je is en of er geen addertjes onder het gras zitten waardoor je uiteindelijk duurder uit bent. Neem voor een betrouwbaar advies contact op via 010 747 02 22. Wij helpen je graag bij het maken van een eerlijke vergelijking, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt.

Wil je opzeggen omdat je gaat verhuizen? Het is goed om te weten dat wij je in heel Nederland van stroom en gas kunnen voorzien. Opzeggen is dus niet nodig, wij verhuizen graag met je mee! Je kunt jouw verhuizing doorgeven via Mijn dossier of via onze klantenservice.

Overname Qurrent

Wat merk ik als klant van Greenchoice van de overname?

Voor jou als klant van Greenchoice verandert er niets. Wij blijven jou 100% duurzame energie leveren zoals je dat van ons gewend bent. Dit doen we onder dezelfde voorwaarden. Je kunt al jouw gegevens altijd en overal inzien via de Greenchoice app of Mijn dossier.

Wat betekent dit voor mijn contract? Ga ik nu meer betalen?

Nee, jouw bestaande contract blijft hetzelfde. Met deze overname verandert er niets aan de tarieven die jij met ons hebt afgesproken. Je kunt jouw tarieven inzien via Mijn dossier.

Wat is de reden van deze overname?

De overname draagt direct bij aan onze missie om de Nederlandse lokale energietransitie te versnellen. De schaalvergroting en efficiëntie die we hiermee bereiken, zorgt voor extra slagkracht en bereik. Door de krachten met Qurrent te bundelen kunnen we nóg meer Nederlanders groene stroom leveren en helpen energie te besparen. Samen maken we Nederland steeds groener.

Wat betekent dit voor Greenchoice zelf?

Greenchoice blijft zich ook in de toekomst inzetten voor een duurzamer Nederland. De Nederlandse lokale energietransitie versnellen én onze klanten helpen met besparen blijven onze belangrijkste speerpunten. Met de krachtenbundeling groeit ons klantenaantal naar meer dan een half miljoen en ondersteunen we meer dan 100 lokale energieprojecten en coöperaties. In de komende maanden gaan we ons voorbereiden op de integratie en werken zowel Qurrent als wij zoals vanouds en concentreren we ons volledig op onze lopende activiteiten.

Gaat Greenchoice nu Feyenoord sponsoren?

Het sponsorcontract van Qurrent met Feyenoord loopt nog tot en met seizoen 2020/2021. Greenchoice zal alle bestaande contracten en partnerships van Qurrent respecteren, dus ook die met Feyenoord.

Zoveel klanten erbij, gaat dat niet ten koste van jullie service?

Naast duurzaamheid is service voor ons het belangrijkst. We zijn trots dat Greenchoice al jaren de klantvriendelijkste energieleverancier van Nederland is. We blijven er daarom hard aan werken om jou als klant de beste service te bieden. 

Staat jouw vraag er niet bij?

Als je een andere vraag hebt neem dan contact met ons op via het contactformulier. Zoals altijd helpen we je graag.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,2 947 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg