Om jou beter te helpen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Ook delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Wat zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers’?

De ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’ zijn opgesteld door Energie-Nederland. Dit is een vereniging waarbij bijna alle energieleveranciers in Nederland zijn aangesloten, zo ook Greenchoice. De algemene voorwaarden zijn voor en door de aangesloten leveranciers gemaakt. Dit betekent dat deze leveranciers dezelfde algemene voorwaarden hanteren en deze niet eenzijdig kunnen wijzigen. Per 1 april 2017 zijn de algemene voorwaarden gewijzigd. Alle leveranciers die bij Energie Nederland zijn aangesloten, hebben de wijzigingen in de algemene voorwaarden doorgevoerd.

De algemene voorwaarden en andere voorwaarden vind je door hier te klikken.

Waarom zijn de algemene voorwaarden gewijzigd?

De algemene voorwaarden zijn om drie redenen gewijzigd.

Ten eerste was Energie Nederland van mening dat de voorwaarden niet goed leesbaar waren door het gebruik van veel moeilijk taalgebruik. De voorwaarden zijn geheel herschreven in eenvoudig(er) Nederlands.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel wijzigingen doorgevoerd die te maken hebben met consumentenbescherming en de levering van energie aan consumenten. Het was tijd om deze nieuwe regels te implementeren in de algemene voorwaarden.

Tot slot zijn de voorwaarden nu afgestemd op de huidige marktomstandigheden. Een steeds groter deel van onze klanten wekt zelf energie op en levert energie terug aan het net. De juiste informatie hierover ontbrak in de voorwaarden. Vanaf 1 april 2017 is deze informatie toegevoegd.

Belangrijk om te weten is dat de wijzigingen niet in jouw nadeel zijn. De inhoudelijke aanpassingen zijn namelijk het gevolg van aangepaste wetgeving die juist het doel heeft consumenten beter te beschermen en de levering van energie transparanter te maken. Wij hebben de nieuwe wet- en regelgeving al eerder doorgevoerd in onze processen. Hierdoor merk je in de praktijk niets van de wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd per 1 april 2017?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

- Vorig jaar (2016) is een aantal standaardtermen met betrekking tot de energielevering en het energiecontract afgesproken. Deze zijn nu opgenomen in de voorwaarden, zodat alle leveranciers dezelfde termen gebruiken.

- De nieuwe regels met betrekking tot het op afstand afsluiten van contracten zijn toegepast.

- De informatieplicht van de leverancier aan de consument is uitgebreid. De informatieplicht houdt in dat wij jou informeren over de inhoud van het energiecontract en jouw rechten als consument.

- De regels van de zogeheten 14-dagenbrief zijn opgenomen. Dit houdt in dat een klant voor het in rekening brengen van incassokosten een aanmaning over deze kosten moet krijgen in combinatie met een periode van 14 dagen om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

- Er is opgenomen dat de klant vooraf geïnformeerd moet worden over een tariefwijziging (in plaats van achteraf).

- De nieuwe regels met betrekking tot de Geschillencommissie zijn opgenomen. De termijn waarbinnen een geschil kan worden ingediend bij de Geschillencommissie is opgerekt naar 12 maanden. Ook is er een verwijzing naar het online platform van de Geschillencommissie opgenomen.

- Er is een afzonderlijk artikel over het terugleveren van energie toegevoegd.

In een aantal artikelen is beter uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de netbeheerder en de energieleverancier zijn.

Tarieven

Wat gebeurt er als mijn vaste tarief afloopt?

Ruim voordat jouw vaste tarief afloopt, ontvang je van ons een nieuw voorstel. Ga je niet in op dit voorstel, dan word je automatisch omgezet naar ons variabele Groen&Vrij tarief. Het is dus niet zo dat je na afloop van jouw vaste tariefperiode niet langer stroom en/of gas afneemt. Het leveringscontract dat je met Greenchoice bent overeengekomen loopt gewoon door. Het enige dat verandert, is jouw tariefsoort (van vast naar variabel).

Heb je een vraag over het verlengingsvoorstel? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag verder!

Welke tarieven biedt Greenchoice aan?

Greenchoice biedt contracten aan van drie verschillende herkomstbronnen. Wind uit Nederland, Biomassa uit Nederland en een combinatie hiervan; genaamd Groen uit Nederland. Bij deze verschillende herkomstbronnen kun je kiezen tussen drie soorten tarieven: een variabel tarief voor onbepaalde tijd, een eenjarig tarief en een driejarig tarief. Kijk voor meer informatie op de pagina Tarieven op onze website.

Wat zijn de voorwaarden van mijn tarief?

Op alle tarieven van Greenchoice zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er voor een vast tarief specifieke voorwaarden gelden. Deze ontvang je bij het aangaan van het tarief. Alle voorwaarden zijn te vinden op deze pagina.

Wat is het verschil tussen een vast en een variabel tarief?

Kies je voor een tarief met een vaste looptijd, dan staat het leveringstarief* binnen deze looptijd vast. Een variabel tarief betekent dat het leveringstarief mee gaat met de tariefschommelingen in de markt. De variabele tarieven veranderen twee keer per jaar. De wijzigingsmomenten zijn 1 januari en 1 juli. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de tarieven hetzelfde blijven. Je kunt jouw huidige tarieven altijd bekijken in Mijn dossier.

*Het leveringstarief is het gedeelte van het tarief dat Greenchoice zelf bepaalt. Daarnaast bestaat een tarief uit verschillende overheidsheffingen. Op deze heffingen heeft Greenchoice geen invloed en wij rekenen deze heffingen een op een aan je door.

Hoe is mijn tarief opgebouwd?

Jouw eenheidstarief per kilowattuur stroom of kubieke meter gas bestaat uit drie onderdelen: het leveringstarief, de overheidsheffingen en de btw.

Het leveringstarief is de prijs die Greenchoice als leverancier per eenheid energie aan je vraagt. Deze prijs bepalen wij dus zelf.

Daarnaast zijn er twee overheidsheffingen: energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE). Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Op de overheidsheffingen heeft Greenchoice geen invloed en wij rekenen deze heffingen een op een aan je door.

Over alle bovenstaande posten wordt 21% btw geheven:

All-in-tarief per kilowattuur/kubieke meter = (leveringstarief + energiebelasting + Opslag duurzame energie) + 21% btw

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Het maakt hierbij niet uit of je een vast of variabel contract hebt. Het kan dus voorkomen dat jouw all-in-tarieven (de tarieven inclusief alle overheidsheffingen) tijdens de looptijd van jouw contract veranderen.

Waarom betaal ik bij Greenchoice voor aardgas geen aparte regiotoeslag?

Bij Greenchoice betaalt je een vast bedrag voor jouw gas, ongeacht in welke regio je woont. Wij hanteren één gemiddelde voor het hele land. Dit is wel zo eerlijk en transparant.

Kan ik tussentijds mijn tarief aanpassen?

Als je een variabel tarief hebt, kun je jouw contract altijd omzetten naar een vast contract. Als je een vast tarief hebt afgesloten, dan hebben wij voor deze periode energie voor jou ingekocht. Wij verwachten dan dat je het vaste tarief uitdient. Heb je hier vragen over? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag verder!

Wijzigen

Wat is contractbreuk en wat zijn de gevolgen

Als je een vast tarief afsluit met Greenchoice, dan kopen wij voor die periode energie voor je in. Stap je binnen de vaste looptijd over, dan pleeg je contractbreuk en lijden wij mogelijk inkoopverlies. Wij mogen je hiervoor wettelijk gezien een opzegvergoeding in rekening brengen. Of jouw contract een opzegvergoeding heeft, staat duidelijk aangegeven in jouw contractvoorwaarden. 

Heb je twijfels over jouw tarief? Neem dan zeker contact op met onze klantenservice op 010 747 02 22. Wij helpen je graag met het maken van een eerlijke vergelijking, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Algemene Voorwaarden op onze website.

Kan de naam op het contract gewijzigd worden?

De tenaamstelling van het contract kan niet worden gewijzigd. Een onjuiste spelling van jouw achternaam of verkeerde initialen is uiteraard geen probleem, maar als het contract op naam van iemand anders moet komen te staan (bijvoorbeeld wegens scheiding of een andere hoofdbewoner) is de wijziging niet zomaar door te voeren. De huidige tenaamstelling is namelijk geregistreerd bij jouw netbeheerder en deze administratie is door ons niet aan te passen.

Bij een contractovername zullen wij de oude contractant afmelden en de nieuwe contractant aanmelden. Hiervoor zijn uiteraard wel alle persoons- en betalingsgegevens van de nieuwe contractant nodig en de meterstanden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Vaste kosten

Wat zijn vaste leveringskosten?

De kosten die los staan van de hoogte van het verbruik noemen we vaste leveringskosten. Iedere leverancier bepaalt zelf de hoogte van deze kosten. Het is dus de moeite waard om hierop te vergelijken. Greenchoice hanteert een van de laagste vaste leveringskosten in de markt.

De vaste leveringskosten worden vermeld in een offerte, bevestigingsbrief en op de pagina Mijn producten in Mijn dossier.

Wat is energiebelasting?

De overheid heft over jouw verbruik energiebelasting. Met deze energiebelasting worden investeringen gedaan in de Nederlandse energievoorziening en in duurzame projecten. De overheid stelt de energiebelasting elk jaar opnieuw vast, ongeacht of je een vast of variabel tarief met een leverancier hebt afgesloten. Greenchoice heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting. Wij berekenen de tarieven van de overheid aan je door, net als alle andere energieleveranciers.

Wat is vermindering energiebelasting?

De overheid ziet een deel van het stroomverbruik als basisbehoefte. Daarom ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van jouw stroomverbruik. Dit heet vermindering energiebelasting. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie zoals een huis of kantoor en niet voor bijvoorbeeld een garage, schuur of magazijn.

Greenchoice verrekent de vermindering energiebelasting op jouw (jaar)nota’s. In 2019 bedraagt de vermindering energiebelasting €311,62 (inclusief btw) op basis van 365 dagen per jaar. Is de periode waarop de nota betrekking heeft langer of korter dan 365 dagen, dan is de vermindering energiebelasting naar rato hoger of lager.

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag op jaarbasis. De overheid stelt dit bedrag jaarlijks opnieuw vast. jouw stroomverbruik heeft geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Er is geen vermindering van energiebelasting in de kosten van gasverbruik.

Wat zijn netbeheerkosten?

De netbeheerder brengt kosten in rekening voor het gebruik en onderhoud van het netwerk, het transport van de energie en de meterhuur. De netbeheerkosten verrekent Greenchoice op jouw (jaar)nota’s, zodat je niet een aparte nota hiervoor van de netbeheerder ontvangt. Zo heb je alle kosten voor jouw energieverbruik overzichtelijk bij elkaar. Welke netbeheerder je hebt, is regiogebonden. Je kunt dus niet zelf een netbeheerder kiezen.

De netbeheerkosten worden vermeld in een offerte, bevestigingsbrief en op de pagina Mijn producten in Mijn dossier.

Wat is Opslag duurzame energie?

De heffing voor Opslag duurzame energie (ODE) is een overheidsheffing die is verwerkt in jouw tarieven per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Iedere energieleverancier berekent de ODE in de energietarieven door. De overheid stelt elk kalenderjaar de ODE opnieuw vast.

Het doel van ODE is om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te financieren. Dit soort subsidies worden betaald vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. Het heffen van ODE draagt dus bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland.

Contract check

Waar kan ik terecht voor een contract check?

Heb je een ander aanbod gekregen of heb je misschien meegedaan aan een energieveiling? Dan begrijpen wij dat je graag wilt weten of het contract dat je nu bij ons hebt, nog wel bij je past. En of het aanbod dat jij heeft gekregen echt zo gunstig is als het lijkt. Wij helpen je graag met het maken van een eerlijke vergelijking. Je kunt ons bellen via 010 747 02 22. Ook kijken wij welke andere mogelijkheden Greenchoice voor je heeft. Kortom, we helpen je graag bij het maken van een goede keuze.

Verlengen

Tot wanneer loopt mijn contract?

Bekijk de contractduur en de einddatum van je contract eenvoudig via Mijn dossier bij Mijn Producten. 

Blijft mijn termijnbedrag gelijk als ik verleng?

Ja, wij passen deze niet automatisch aan. Wel kunnen wij door veranderingen in je energieverbruik, prijswijzigingen op de energiemarkt of bijvoorbeeld aangepaste belastingen, je een termijnbedrag adviseren dat hoger of lager is dan het termijnbedrag dat je nu betaalt. Wil je weten welk termijnbedrag wij je adviseren? Kijk dan in Mijn dossier en pas jouw termijnbedrag direct zelf online aan of neem contact met ons op. 

Wat gebeurt er als ik mijn contract niet verleng?

Als je contract straks afloopt, kun je thuis gewoon gebruik blijven maken van onze groene energie zoals je gewend bent. Je blijft namelijk automatisch gebruikmaken van onze groene stroom en bosgecompenseerd gas. 

Het vaste tarief dat je tot nu toe hebt betaald, wordt een variabel tarief dat iedere 6 maanden opnieuw wordt vastgesteld, voor onbepaalde tijd. Zo krijg je van ons steeds het beste tarief dat op dat moment beschikbaar is. 

Wanneer ontvang ik mijn jaarnota?

De jaarnota wordt jaarlijks opgesteld, 12 maanden na de start van de energielevering. We vragen dan jouw meterstanden op of we lezen deze uit als je een slimme meter hebt. Nadat wij de meterstanden ontvangen sturen wij je binnen 3 weken jouw jaarnota toe.

Je jaarnota kun je terugvinden via Mijn dossier bij Mijn betalingen. 

Overheidsheffingen 2019

Wanneer gaan de nieuwe tarieven voor de overheidsheffingen in?

1 januari 2019.

Geldt de stijging voor elke energieleverancier?

Ja, de stijging van de overheidsheffingen geldt voor elke energieleverancier. Overstappen naar een andere leverancier heeft dus geen zin. Je ziet misschien lagere tarieven via vergelijkingssites, dit komt omdat de nieuwe overheidsheffingen hier nog niet verwerkt zijn. Dit betekent niet dat je goedkoper uit bent. Vanaf begin januari worden overal de nieuwe overheidsheffingen toegepast, ongeacht bij welke leverancier je klant bent.

Ik heb toch vaste tarieven met jullie afgesproken?

Jouw tarief is opgebouwd uit een leveringstarief en overheidsheffingen. Het leveringstarief kun je bij Greenchoice vastzetten door een vast contract te kiezen. De overheidsheffingen worden elk jaar door de overheid opnieuw vastgesteld. Energieleveranciers zijn verplicht om de aanpassingen van de overheid te verwerken in je tarief, dit gebeurt ieder jaar. Bij iedere energieleverancier betaal je dezelfde overheidsheffingen.

Wat zijn de wijzigingen van de tarieven ten opzichte van 2018?

De belasting op jouw jaarnota gaat omhoog omdat de overheidsheffingen omhooggaan en de vermindering energiebelasting omlaag gaat. Bekijk in deze tabel wat dit precies voor jou betekent.

Waarom past Greenchoice termijnbedragen actief aan?

Dit hebben we in het verleden nooit gedaan, maar doordat de stijging uitzonderlijk hoog is willen we voorkomen dat klanten aan het eind van het jaar verrast worden. Doordat klanten met een afrekenmoment in het tweede deel van het jaar meer financieel risico lopen is ervoor gekozen om bij deze klanten het termijnbedrag pro-actie aan te passen. Let op, deze klanten hebben de mogelijkheid om aan te geven dit niet te willen.

Ik wil niet dat Greenchoice mijn termijnbedrag verhoogt, wat moet ik nu doen?

Je hebt van ons een e-mail gehad met de optie om de verhoging terug te draaien. Indien je deze e-mail hebt gemist, kun je alsnog de verhoging van je termijnbedrag terugdraaien. Pas je termijnbedrag dan aan via de app of via Mijn dossier.

Waarom passen jullie het termijnbedrag zonder overleg aan?

Per 1 januari 2019 stijgen de overheidheffingen (Energiebelasting, ODE, Vermindering energiebelasting). Een gemiddeld huishouden gaat ruim € 160 per jaar meer betalen. Om een vervelende bijbetaling op de eerstvolgende nota te voorkomen hebben wij jouw termijnbedrag aangepast. Anders betaal je structureel te weinig.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de verhoging?

Je hebt de mogelijkheid niet akkoord te gaan met de verhoging. Jouw termijnbedrag blijft dan hetzelfde als voorheen. Je loopt hierbij het risico dat je moet bijbetalen op jouw volgende nota. Wij adviseren je om je verbruik en termijnbedrag regelmatig te controleren via de app of Mijn dossier.

Krijg ik geld terug op de nota door deze verhoging?

Met de verhoging proberen we een bijbetaling op je nota te voorkomen. Wij kunnen nooit garanderen dat je geld terugkrijgt. Dit hangt van jouw verbruik en betalingen af. Wij adviseren je om je verbruik en termijnbedrag regelmatig te controleren via de app of Mijn dossier.

Krijg ik aan de hand van deze verhoging een nieuwe nota?

Greenchoice past termijnbedragen automatisch aan bij het opmaken van een nota. In dit geval ontvang je geen nota over de afgelopen periode. De verhoging heeft enkel te maken met de stijging van de overheidstarieven. ​

Qurrent

Wat merk ik als klant van Greenchoice van de krachtenbundeling?

Voor jou als klant van Greenchoice verandert er niets. Wij blijven jou 100% duurzame energie leveren zoals je dat van ons gewend bent. Dit doen we onder dezelfde voorwaarden. Je kunt al jouw gegevens altijd en overal inzien via de Greenchoice app of Mijn dossier.

Wat betekent dit voor mijn contract? Ga ik nu meer betalen?

Nee, jouw bestaande contract blijft hetzelfde. Met de krachtenbundeling verandert er niets aan de tarieven die jij met ons hebt afgesproken. Je kunt jouw tarieven inzien via Mijn dossier.

Wat is de reden van de krachtenbundeling?

Het samen gaan met Qurrent draagt direct bij aan onze missie om de Nederlandse lokale energietransitie te versnellen. De schaalvergroting en efficiëntie die we hiermee bereiken, zorgt voor extra slagkracht en bereik. Door de krachten met Qurrent te bundelen kunnen we nóg meer Nederlanders groene stroom leveren en helpen energie te besparen. Samen maken we Nederland steeds groener.

Wat betekent dit voor Greenchoice zelf?

Greenchoice blijft zich ook in de toekomst inzetten voor een duurzamer Nederland. De Nederlandse lokale energietransitie versnellen én onze klanten helpen met besparen blijven onze belangrijkste speerpunten. Met de krachtenbundeling groeit ons klantenaantal naar meer dan een half miljoen en ondersteunen we meer dan 100 lokale energieprojecten en coöperaties. In de komende maanden gaan we ons voorbereiden op de integratie en werken zowel Qurrent als wij zoals vanouds en concentreren we ons volledig op onze lopende activiteiten.

Gaat Greenchoice nu Feyenoord sponsoren?

Stichting DOEN (de voormalig aandeelhouder van Qurrent) heeft de sponsorverplichting gegarandeerd tot seizoen 2020/2021. Alleen zal Qurrent in het nieuwe voetbalseizoen niet meer op het shirt verschijnen. En Greenchoice ook niet. Wij kiezen voor een andere aanpak. Namelijk het sponsoren van kleinschalige, missie-gerelateerde projecten en partijen.

Feyenoord heeft de vrijheid om in samenwerking met Stichting DOEN een nieuwe sponsor te zoeken. Voor het Groene Legioen verandert er met deze beslissing niets. Zij blijven gewoon tot het einde van het voetbalseizoen van de voordelen genieten die hen zijn toegezegd.

Zoveel klanten erbij, gaat dat niet ten koste van jullie service?

Naast duurzaamheid is service voor ons het belangrijkst. We zijn trots dat Greenchoice al jaren de klantvriendelijkste energieleverancier van Nederland is. We blijven er daarom hard aan werken om jou als klant de beste service te bieden. 

Ik heb een mail gehad om mijn contract te verlengen. Stap ik automatisch over?

Ja, met ingang van jouw nieuwe contract zal Greenchoice jou de energie leveren. Greenchoice vraagt je om de meterstanden door te geven na de ingangsdatum. We zorgen er dan voor dat Qurrent deze meterstanden ontvangt voor de eindnota. 

Ik heb een mail ontvangen over een verlenging maar het aanbod is al verlopen.

Als het aanbod is verlopen kun je per e-mail of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice om jouw contract alsnog te verlengen. Mail of bel ons via vragen@greenchoice.nl of telefoonnummer 010 478 23 26.

Ik ben lid van de Qurrent coöperatie. Wat gebeurt er met mijn lidmaatschap?

Je blijft gewoon lid van de Qurrent cooperatie zoals je gewend bent. Meer informatie vind je hier.  

Qurrent stuurt alle leden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 18 januari. Leden kunnen zich aanmelden via de uitnodiging van Qurrent. Qurrent handelt eventuele vragen af.

Ik neem energie af van een energieproject in mijn buurt van Qurrent. Blijf ik hiervan energie afnemen nadat mijn contract is overgenomen door Greenchoice?

Ja, alle projecten van Qurrent gaan over naar Greenchoice. Je blijft ook via Greenchoice je energie ontvangen via jouw lokale zonnepark, windmolen of Buurtmolen.

Wanneer krijg ik de welkomstkorting als ik mijn contract heb afgesloten bij Qurrent?

Je welkomstkorting wordt normaal gesproken verrekend op je eerste jaarnota. Deze ontvang je van Qurrent uiterlijk 8 weken nadat je eerste contractjaar om is. Als we je echter tussentijds overzetten naar Greenchoice, ontvang je hem op je eindnota van Qurrent. Als je recht hebt op welkomstkorting in het 2e en 3e jaar van je contract krijg je deze uitbetaald bij Greenchoice.

Hoe vergoedt Greenchoice mijn teruglevering met zonnepanelen?

Net als bij Qurrent wordt de stroom die je teruglevert gesaldeerd met je verbruik. Wek je met zonnepanelen jaarlijks meer energie op dan je zelf verbruikt? Dan biedt Greenchoice een hoge terugleververgoeding van €0,11 over de eerste 10.000 kilowattuur netto teruglevering. Meer informatie over energie terugleveren bij Greenchoice lees je hier.

Kan ik overstappen naar een andere energieleverancier dan Greenchoice?

Qurrent en Greenchoice bundelen hun krachten zodat we Nederland nog groener kunnen maken. Dat doen we natuurlijk graag samen met jou! Als je er toch voor kiest om een contract af te sluiten bij een andere leverancier, verzorgt deze leverancier de overstap voor je. Je nieuwe leverancier geeft de overstap aan ons door en wij beëindigen vervolgens jouw contract op de opgegeven datum. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

 

Ben je niet tevreden met het aanbod dat wij hebben verstuurd en wil je graag de opties bespreken voor een ander contract? We helpen je graag als je benieuwd bent wat voor jou de beste keuze is. In dat geval kun je na 1 maart 2019 telefonisch contact opnemen met 088 – 996 02 22.

Opzeggen

Ik stap over naar een andere energieleverancier. Hoe werkt dat?

Wanneer je een contract afsluit bij een andere energieleverancier, verzorgt die leverancier de overstap voor je. Je nieuwe energieleverancier geeft de overstap aan ons door en wij beëindigen vervolgens jouw contract op de opgegeven datum. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Hoe werkt opzeggen?

Je kunt je groene energiecontract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

Bij ons ga je een contract aan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1, 3 of 5 jaar. Na afloop van deze periode wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en veranderen jouw tarieven iedere 6 maanden. Wil je weten wanneer je contract afloopt? Je bekijkt de contractduur en de einddatum van je contract eenvoudig via Mijn dossier bij Mijn Producten.

Wil je jouw contract voortijdig opzeggen? Dan is het mogelijk dat er een opzegvergoeding in rekening wordt gebracht. Dit staat duidelijk in je contractvoorwaarden vermeld. En als we al gestart zijn met het leveren van energie op jouw adres, kunnen we hier ook kosten voor in rekening brengen.

Wat te doen bij overlijden?

Wij helpen je graag met het kosteloos opzeggen van het energiecontract van de overledene.

Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:
- Naam contractant
- Klantnummer
- Postcode en huisnummer
- Wensdatum van opzegging (in de toekomst)
- Een kopie van de overlijdensakte
- Actief IBAN-nummer
- Gegevens contactpersoon: jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres
- Geef aan of de erfenis is aanvaard, verworpen of beneficiair aanvaard

Je kunt deze gegevens aan ons mailen via vragen@greenchoice.nl of opsturen per post naar:

Greenchoice
T.a.v. afdeling Service
Kruisplein 15
3014 DB Rotterdam

Kan ik mijn overeenkomst ontbinden binnen de bedenktermijn?

Je kunt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van je schriftelijke contractbevestiging jouw contract ontbinden/herroepen. 

Heb je gekozen voor een andere leverancier, maar zijn we al gestart met het leveren van groene energie op jouw adres? Dan kun jij je aanmelden bij je nieuwe energieleverancier. Die informeert ons over de overstap. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Hou er rekening mee dat als wij al zijn gestart met leveren, wij het reeds geleverde gas en/of stroom bij je in rekening brengen. 

Wil je jouw overeenkomst ontbinden en leveren wij nog geen groene energie op jouw adres en/of stap je niet over naar een andere energieleverancier? Dan kun je dit telefonisch aan ons doorgeven via onze klantenservice of stuur ons een mail via vragen@greenchoice.nl. Zorg ervoor dat je het ingevulde formulier voor ontbinding/herroeping of het formulier voor herroeping wind met Boks Live met jouw mail meestuurt.

Hoe zeg ik mijn zakelijke contract op?

Heb je een zakelijk energiecontract bij ons? Bel ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op 010 850 06 61 (lokaal tarief) of stuur een mail naar zakelijk@greenchoice.nl. Wij nemen dan contact met je op. 

Waar kunnen we je mee helpen?

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4,2 2940 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg