Echt groene stroom uit Nederland

Aanmelden

Groene stroom is voor ons vanzelfsprekend. Bij Greenchoice kies je voor 100% Nederlandse groene stroom, tegen een aantrekkelijk tarief. Dat is goed voor de wereld en goed voor jou. Logisch toch? Ontdek wat écht groene stroom betekent en stap eenvoudig over. 

Inhoudsopgave

Wat is groene stroom?

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Deze bronnen zijn het grote verschil met grijze stroom, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals kolen, gas en olie. De voorraad van deze fossiele brandstoffen is eindig en het gebruik ervan schadelijk voor het milieu.

Uit het sjoemelstroomonderzoek van WISE Nederland blijkt dat niet alle geleverde “groene” stroom daadwerkelijk opgewekt is met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. In Nederland wordt 45% van alle elektriciteit als groene stroom verkocht, maar slechts 11% van de stroom die in Nederland wordt opgewekt en gebruikt is daadwerkelijk groen. Grote kans dus dat jouw stroom niet zo groen is als je denkt.

Greenchoice verkoopt en levert vanaf 2021 aan huishoudens geen stroom meer die is opgewekt door biomassa. Op deze pagina leggen we uit waarom.

Stroom = stroom?

Alle opgewekte stroom, zowel van windmolens als van kolencentrales, komt op hetzelfde elektriciteitsnetwerk terecht. Wat er precies uit je stopcontact komt – groen of grijs – kun je zelf nooit met zekerheid zeggen. Alleen als je tussen jouw woning en de schone energiebron (een windmolen bijvoorbeeld) een rechtstreekse kabel aanlegt, weet je met absolute zekerheid dat jouw elektriciteit groen is. Dat is niet alleen onmogelijk, het is ook onwenselijk. Als het eventjes niet waait, heb je namelijk ook geen stroom meer.

Geen grijze stroom, maar groene stroom bij Greenchoice

Wat wij wél kunnen garanderen, is dat onze windmolens net zoveel stroom leveren aan het elektriciteitsnet als jij ervan afneemt. Wij tonen dat aan met certificaten, de zogenaamde ‘garanties van oorsprong’ (GVO). Dat is een internationaal erkend systeem, waarmee jouw energie traceerbaar wordt. In jouw overeenkomst kun je daarmee zien waar de geleverde groene stroom precies vandaan komt. Tegenover elke kWh die jij gebruikt, staat een kWh opgewekt door een van onze Nederlandse windmolens, zoals aan het Hartelkanaal. Dit noemen wij toepasselijk Wind uit Nederland

Groene stroom uit zonne-energie

Hoewel de zon van ons zeker vaker mag schijnen, kunnen we in ons land al prima duurzame stroom opwekken met zonnepanelen. De zon is een onuitputtelijke energiebron die een oneindige hoeveelheid power levert. Wil je meer weten over hoe zonnestroom werkt?

Foto van een grasveld met bloemen. In de achtergrond staat een rij zonnepanelen

Zelf zonnestroomproducent worden

Tienduizenden Greenchoice-klanten wekken inmiddels zelf stroom op. De investering in zonnepanelen verdienen zij in 5 tot 10 jaar terug. Het grootste deel van de opgewekte groene stroom gebruiken zij zelf. Het andere deel leveren zij via ons aan het elektriciteitsnet terug voor een interessante terugleververgoeding. Zonnepanelen zijn de makkelijkste manier om zelf groene stroom op te wekken. Duurzaam en dichtbij. Word jij ook jouw eigen energieproducent?

Groene stroom uit windenergie

Wind is een van de schoonste bronnen voor het opwekken van energie. Daarom neemt Greenchoice 100% groene windstroom af van honderden Nederlandse windturbines. Ook investeren we in nieuwe duurzame windprojecten. Greenchoice zorgt ervoor dat de windenergie die door circa 300 Nederlandse molens wordt opgewekt direct bij de eindgebruiker terecht komt. Een grote windmolen wekt jaarlijkse voldoende stroom op voor bijna 2000 huishoudens.

Investeer zelf in windenergie

Dankzij WindVangers van Greenchoice wek je jouw eigen windenergie op, zonder dat je er zelf een hele turbine voor neer hoeft te zetten. Hoe dat werkt? Je koopt een stukje van de opgewekte stroom van onze eigen windmolens in het Hartelkanaal en deelt mee in de opbrengst. Zo haal je het maximale uit de wind én lever je een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Traceerbare groene stroom

Bij Greenchoice is groene stroom altijd te herleiden naar de bron, of dit nu zon of wind is. Greenchoice geeft je die zekerheid via de zogeheten garantie van oorsprong. Zo is jouw energie traceerbaar en zie je in jouw overeenkomst waar jouw groene stroom precies vandaan komt.

Ons stroometiket hieronder laat aan de hand van de geleverde stroom over het afgelopen jaar zien uit welke bronnen onze duurzame stroom komt. In het etiket zie je de herkomst van onze groene stroom, samengevat in één helder overzicht. De specifieke stroometiketten per type energiecontract vind je terug in dit stroometikettenoverzicht en je vergelijkt deze op de tarievenpagina.

Bij Greenchoice kies je altijd voor écht groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor