Terugleverkosten bij Greenchoice

De afgelopen jaren hebben veel mensen geïnvesteerd in zonnepanelen. Ook veel klanten van Greenchoice kiezen voor stroomopwekking uit zonne-energie. Dat is goed nieuws! Maar deze positieve ontwikkeling zorgt ook voor uitdagingen. De teruglevering van al die stroom leidt tot problemen op het elektriciteitsnet: het net raakt overbelast en dat kost veel geld.

We gaan de kosten door teruglevering anders verdelen

Deze kosten werden doorberekend in de stroomprijs voor alle klanten. Dus ook klanten zonder zonnepanelen betaalden hieraan mee. We kiezen nu voor een nieuwe aanpak om deze kosten anders te verdelen. We gaan kosten rekenen per kilowattuur (kWh) stroom die je teruglevert. Dat is opgewekte stroom die je zelf niet gebruikt. Gebruik je de zonnestroom meteen als je het opwekt? Dan betaal je daar geen terugleverkosten over.

Op deze pagina leggen we uit wat de terugleverkosten bij Greenchoice zijn en wat dit voor jou betekent. Ook geven we antwoord op veelgestelde vragen over terugleverkosten. 

Direct naar:

Lagere stroomtarieven door terugleverkosten

Door de nieuwe aanpak zitten de kosten voor teruglevering niet langer in de vaste leveringskosten en het leveringstarief voor stroom. Zo betalen de mensen die het voordeel hebben van zonnepanelen ook voor de kosten van teruglevering. Daardoor kunnen we voor alle klanten lagere vaste leveringskosten en leveringstarieven voor stroom aanbieden.

Heb je geen zonnepanelen? Dan ga je geen terugleverkosten betalen, maar profiteer je wel van het lagere stroomtarief.

Wat zijn de terugleverkosten bij Greenchoice?

Je betaalt een tarief per kilowattuur (kWh) stroom die je teruglevert. Dat is de stroom die je opwekt met zonnepanelen en niet zelf gebruikt. De teruglevering gaat door je stroommeter naar het elektriciteitsnet. Omdat je betaalt per kWh teruggeleverde stroom, vinden wij deze manier het meest transparant. 

Terugleverkosten incl. btw

Contractsoort
variabel & 1 jaar vast
2 jaar vast & 3 jaar vast
 
€ 0,11616
€ 0,12705
*De genoemde terugleverkosten gelden voor nieuwe contracten per 20 juni 2024 en voor bestaande variabele contracten per 1 augustus 2024.

Goed om te weten: de salderingsregeling geldt nog steeds. Dat betekent dat je voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief (incl. belasting) krijgt als je betaalt voor de stroom die je op dat moment afneemt. Lever je in een jaar meer stroom terug dan je van ons afneemt? Dan lever je netto terug. Voor de netto teruggeleverde stroom ontvang je per kWh een terugleververgoeding. We verhogen de terugleververgoeding zodat deze hoger is dan de terugleverkosten die je betaalt. Je hebt dus nog altijd voordeel van de stroom die je opwekt. 

Wanneer en voor wie gelden de terugleverkosten?

We rekenen terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen die met ingang van 20 juni 2024 een nieuw contract afsluiten of verlengen. De terugleverkosten zijn zichtbaar in het aanbod.

Per 1 augustus 2024 rekenen we terugleverkosten voor bestaande variabele contracten. Heb je een variabel contract? Dan heb je voor 1 juli 2024 bericht van ons gekregen. Daarin staan de nieuwe tarieven, de terugleverkosten en de impact op jouw termijnbedrag.

Had je voor 20 juni 2024 al een vast contract bij ons? Of heb je dit vóór 20 juni 2024 afgesloten en gaat dit later in? Dan staan er geen terugleverkosten in je contract en ga je die dus ook niet betalen. Dit geldt tot de vaste einddatum van jouw contract. Je kunt jouw contract en tarieven vinden in Mijn Greenchoice.

Rekenvoorbeelden

We hebben rekenvoorbeelden gemaakt om het verschil met en zonder terugleverkosten te laten zien. Zo kun je zien wat de nieuwe aanpak ongeveer betekent in jouw eigen situatie. Door deze voorbeelden krijg je een idee van de invloed op jouw stroomkosten.

Waarom zorgt teruglevering voor kosten?

Steeds meer mensen hebben zonnepanelen en daardoor nemen de kosten voor energieleveranciers toe. Zonnepanelen wekken vaak allemaal op hetzelfde moment stroom op en het is niet altijd goed te voorspellen hoeveel stroom beschikbaar zal zijn. Ons energienetwerk wordt dan overbelast met grote hoeveelheden teruggeleverde stroom, of er is juist een tekort. Dit heet onbalans en dat brengt kosten met zich mee. Ook zijn er steeds meer momenten waarop er een lage of negatieve prijs geldt voor stroom. Door de salderingsregeling ontvang je voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief als je betaalt voor stroom die je op dat moment afneemt. Op die manier ontstaat er een verschil tussen het tarief dat klanten voor teruggeleverde stroom ontvangen en wat de stroom in werkelijkheid kost.

Hoe bespaar ik op de terugleverkosten?

Je kunt zelf besparen op je terugleverkosten door je eigen zonnestroom direct te gebruiken. Over elke opgewekte kWh stroom die je zelf direct gebruikt betaal je geen terugleverkosten. Zet bijvoorbeeld je vaatwasser, wasmachine en droger aan als de zon schijnt. Of laad je elektrische auto of fiets overdag op. Zo profiteer je het meest van je eigen opgewekte stroom. 

Veelgestelde vragen over terugleverkosten

Houdt Greenchoice rekening met terugleverkosten bij het berekenen van mijn termijnbedrag?

Ja. We berekenen je termijnbedrag op basis van wat we denken dat je jaarlijks teruglevert. Daarvoor kijken we naar de opwekking van eerdere jaren op jouw adres of naar de hoeveelheid die je zelf opgeeft bij je aanmelding bij ons.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe vaak wijzigen de terugleverkosten?

Terugleverkosten kunnen net als de tarieven wijzigen. Bij een variabel contract bewegen de tarieven mee met de markt en kunnen deze maandelijks wijzigen. Bij een vast contract staan je tarieven, en dus ook je terugleverkosten, vast gedurende de looptijd van je contract.

De terugleverkosten kunnen wijzigen door veranderingen in de energiemarkt. We zullen de terugleverkosten baseren op de daadwerkelijke kosten die voor teruglevering gemaakt worden.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat gebeurt er met de terugleverkosten wanneer de salderingsregeling vervalt in 2027?

Het is nog niet definitief dat de salderingsregeling per 2027 komt te vervallen. De afschaffing moet eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. We volgen de ontwikkelingen en zullen onze voorwaarden herzien als dat nodig is. De terugleverkosten die wij in rekening brengen zijn gebaseerd op de onderliggende kosten, de ACM ziet hierop toe.


Heeft dit antwoord geholpen?
Kan ik mijn zonnepanelen nu beter uitzetten op piekmomenten?

Nee, want de stroom die je teruglevert kun je salderen. En bij netto teruglevering krijg je een vergoeding die hoger is dan de terugleverkosten. Dat levert je altijd voordeel op, ook al betaal je terugleverkosten. Het is het beste om slim om te gaan met je stroomverbruik. Probeer daarom zoveel mogelijk je stroomverbruik te verplaatsen naar de momenten dat je zonnepanelen stroom opwekken. Over de stroom die je zelf direct verbruikt, en dus niet teruglevert aan het net, betaal je geen terugleverkosten.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat gebeurt er met de terugleverkosten als ik meer of minder teruglever dan verwacht?

We berekenen je termijnbedrag op basis van wat we denken dat je jaarlijks teruglevert. Daarvoor kijken we naar de opwekking van eerdere jaren op jouw adres of naar de hoeveelheid die je zelf opgeeft bij je aanmelding bij ons. Als je uiteindelijk meer of minder teruglevert dan verwacht, verrekenen we de te veel of te weinig betaalde kosten op je jaarnota.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe zit het met terugleverkosten als ik in de toekomst zonnepanelen neem?

Had je voor 20 juni 2024 al een vast contract bij ons? Of heb je dit vóór 20 juni 2024 afgesloten en gaat dit later in? Dan ga je geen terugleverkosten betalen gedurende de vaste looptijd van jouw contract. Terugleverkosten gaan wel gelden als je vanaf 20 juni 2024 een nieuw contract afsluit, of als je vaste contract afloopt en per 1 augustus 2024 gebruik gaat maken van variabele tarieven.


Heeft dit antwoord geholpen?
Maakt Greenchoice extra winst door terugleverkosten?

Greenchoice gaat geen extra winst maken door de invoering van terugleverkosten. Het is een herverdeling van de kosten die door teruglevering veroorzaakt worden. Doordat we terugleverkosten gaan rekenen voor klanten met zonnepanelen, kunnen de vaste leveringskosten en het stroomtarief omlaag voor alle klanten.

De ACM heeft aangegeven dat het rekenen van terugleverkosten is toegestaan, zolang het voor energieleveranciers kostendekkend is en niet winstgevend. De ACM zal hier ook op toezien. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat huishoudens met zonnepanelen voor hogere kosten zorgen voor energieleveranciers.


Heeft dit antwoord geholpen?
Ik verbruik jaarlijks 2.500 kWh en lever ook 2.500 kWh terug. Ga ik dan terugleverkosten betalen?

Ja. Over alle teruggleverde stroom betaal je terugleverkosten, in dit geval betaal je dus terugleverkosten over 2.500 kWh. Maar omdat je ook alle teruglevering saldeert, heb je nog steeds voordeel van de teruglevering. Salderen betekent dat je voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief (incl. belasting) krijgt als je betaalt voor de stroom die je op dat moment afneemt.

Zonnepanelen zijn ook met terugleverkosten nog steeds aantrekkelijk. Wanneer we de eenmalige kosten, terugleververgoeding, terugleverkosten en salderingsregeling naast elkaar leggen, zien we dat zonnepanelen zich nog steeds in ongeveer 8 jaar terugverdienen. Kortom, zonnepanelen zijn nog steeds een goede investering.


Heeft dit antwoord geholpen?

Meer informatie

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Salderen, hoe werkt dat precies?

Het stroomnet raakt overbelast, hoe zit dat?