Natuur voor Morgen

Bij Greenchoice ben je zeker van 100% groene stroom en draag je als klant automatisch bij aan Natuur voor Morgen. Dat zijn projecten die natuur beschermen, herstellen of aanplanten. Dat doen we in Nederland en ver daarbuiten.  

Direct naar

Bij het kiezen van een natuurproject kijken we onder andere naar de mogelijke reductie of opslag van CO₂, verbeteringen in biodiversiteit en hoe het project bijdraagt aan de lokale gemeenschap. Het bedrag dat per jaar beschikbaar is voor Natuur voor Morgen bestaat uit:  

  • Een vast bedrag per kuub aardgas die klanten bij ons afnemen.
  • Een bijdrage van ons namens elke klant.
  • Een extra bijdrage vanuit Greenchoice. 

Samen hebben we al heel veel kunnen bereiken.

Met aardgas

Als je aardgas afneemt van Greenchoice dragen wij met een vast bedrag per kuub (m³) gas automatisch bij aan Natuur voor Morgen. 

Namens jou

Elk jaar dat je klant bent doen wij namens jou een bijdrage aan Natuur voor Morgen. Zo beschermen we bijvoorbeeld 10m² bos in Brazilië namens iedere klant die een jaar bij ons is.

Nog meer natuur

Ook doen wij jaarlijks nog een extra bijdrage vanuit Greenchoice aan Natuur voor Morgen. 

Onze natuurprojecten 

Samen met onze klanten dragen we al sinds 2004 bij aan natuurprojecten. Inmiddels zijn we actief in negen landen over de hele wereld, hebben we ruim 3 miljoen bomen geplant en 330.000 hectare natuur beschermd. Ontdek hieronder meer over de projecten. 

Projecten in het binnenland

Projecten in het buitenland

Voedselbossen

Wat is Natuur voor Morgen precies? 

Natuur voor Morgen is de overkoepelende naam voor alle natuurprojecten waar Greenchoice aan bijdraagt. Zo werken we bijvoorbeeld aan het herstel van Mangrovebossen in Guinee-Bissau, vergroten we de biodiversiteit in Oostvoorne en steunen we een groot project gericht op veenherstel in Mongolië. 

Waaruit bestaat het jaarlijkse budget van Natuur voor Morgen? 

Het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor Natuur voor Morgen, bestaat uit: 

  • Een vast bedrag per kuub aardgas die klanten bij ons afnemen. 
    Ben je klant en wil je weten hoeveel dat bedrag precies is? Je vindt het in de contractvoorwaarden.
  • Ieder jaar een bijdrage van ons namens elke klant, ook wanneer je alleen stroom afneemt.
  • Een extra bijdrage vanuit Greenchoice.  

De totale bijdrage aan Natuur voor Morgen is voor de periode van 2025 tot 2029 vastgesteld op minimaal 3 miljoen per jaar. 

Hoe wordt het jaarlijkse budget bepaald?

Gedurende het jaar doen we financiële bijdragen aan projecten binnen het programma. Het definitieve budget wordt na ieder leveringsjaar vastgesteld en verdeeld. Hoeveel budget er naar de projecten gaat, kun je terugvinden in ons jaarverslag.  

Hoe werkt Aardgas met Natuur voor Morgen? 

Zolang we in Nederland nog niet aardgasvrij zijn, dragen we als Greenchoice sowieso bij aan bos en natuur om de negatieve impact van aardgas op het klimaat te beperken. Bij Greenchoice ben je zeker van 100% groene stroom en aardgas met Natuur voor Morgen. Als je aardgas afneemt van Greenchoice draag je met een vast bedrag per kuub gas dus automatisch bij aan Natuur voor Morgen. 

Wat zijn de negatieve gevolgen van het gebruik van aardgas?  

Aardgas is een fossiele brandstof en bij het verbruik komt CO₂ vrij. Naast CO₂-uitstoot heeft aardgasverbruik ook andere negatieve effecten op het milieu, zoals de uitstoot van stikstof. Zolang we in Nederland nog niet aardgasvrij zijn, dragen we sowieso bij aan natuurprojecten met Natuur voor Morgen. Bomen nemen namelijk tijdens hun groei CO₂ op uit de atmosfeer. Ze slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Met ons Natuur voor Morgen-programma worden de negatieve gevolgen van gasverbruik niet ongedaan gemaakt. Daarom blijven we ons ook inzetten om klanten te helpen minder aardgas te verbruiken. 

Wat is het verschil met CO₂-compensatie? 

Aardgas met Natuur voor Morgen is iets anders dan CO₂-compensatie. De milieuschade van gasgebruik kan niet ongedaan gemaakt worden. Wel dragen we met Natuur voor Morgen bij aan projecten die in de toekomst, zodra de natuur groeit en herstelt, CO₂ op gaan slaan. Voorheen zorgden we ervoor dat de verwachte CO₂-impact van onze bosprojecten gelijk was aan de CO₂-footprint van het aardgas dat we leverden. Bij het selecteren van projecten voor Natuur voor Morgen doen we ons best om dat te blijven doen. Ook kijken we naar het verbeteren van de biodiversiteit en hoe het project bijdraagt aan de lokale gemeenschap. 

In ons jaarverslag publiceren we de CO₂-footprint van het in het voorgaande jaar door Greenchoice geleverde aardgas. Die wordt berekend met behulp van de emissiefactor van aardgas. Daarnaast publiceren we de verwachte CO₂-impact van de daarvoor geselecteerde projecten, die vastgesteld wordt door gespecialiseerde partijen. Dat wordt gedaan volgens methodes die zijn goedgekeurd door het Verified Carbon Standard (VCS) Program. VCS is een keurmerk van non-profitorganisatie Verra. 

Wat doet Greenchoice precies namens iedere klant? 

Namens iedereen die een jaar lang klant bij ons is, doen wij jaarlijks een extra bijdrage aan het budget van Natuur voor Morgen. Zo beschermen we bijvoorbeeld al sinds 2004 namens iedere klant die een jaar bij ons is 10m² bos in Brazilië