Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Privacy

Greenchoice hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens leven wij de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens na. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de gegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Greenchoice is ervan overtuigd dat gegevensbescherming van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van (oud)klanten en prospects worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u producten of diensten van Greenchoice afneemt of contact met Greenchoice heeft, leggen wij uw gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens voor het aangaan en de uitvoering van uw overeenkomst, onze dienstverlening en om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. In onze e-mails staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor alle e-mailcommunicatie vanuit Greenchoice (met uitzondering van reacties op vragen die u per e-mail naar onze klantenservice stuurt).

 

Beveiliging

Greenchoice heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. De maatregelen zijn erop gericht om een onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Links naar andere websites

Op de websites van Greenchoice staat een aantal links naar websites van derden. Greenchoice kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan Greenchoice te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn, of dat Greenchoice uw gegevens niet mag verwerken, kunt u Greenchoice verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Greenchoice laat u binnen vier weken weten in hoeverre Greenchoice aan uw verzoek kan voldoen. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of gebruik ons contactformulier.

 

Wijzigingen

Greenchoice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Het is daarom verstandig om ons privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van het meest actuele privacybeleid.

 

Aanvullende privacyverklaringen

Op de verwerking van uw gegevens voor het gebruik van de Greenchoice-applicatie, BOKS Slim of BOKS Live is de volgende aanvullende privacyverklaring van toepassing: 'Privacyverklaring Greenchoice-applicatie (app), BOKS Slim en BOKS Live'.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5