Natuurprojecten buitenland

Projecten over de hele wereld

Natuur zover het oog reikt, vind je in landen als Tanzania, Brazilië of Mongolië. Daar is de ruimte om natuur te herstellen, beschermen en laten groeien vele malen groter dan in Nederland. Dat betekent meer mogelijkheden om CO₂ op te slaan en een grotere kans om de biodiversiteit te versterken. Daarom investeren we in natuurprojecten over de hele wereld.

We beschermen de bossen, planten nieuwe bomen, geven de natuur de kans zich te herstellen en vergroten de biodiversiteit. Zo beschermen we een gebied ter grootte van de provincie Utrecht in de Amazone en hebben inmiddels in Tanzania al ruim 2,7 miljoen bomen geplant (gemeten tot 2024). Greenchoice financiert deze projecten. Voor de uitvoering werken we samen met ngo’s (non-profit organisaties) en lokale organisaties.

Dat doen we niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensen die in het gebied wonen. Onder begeleiding van onze lokale partners werken bewoners actief mee aan onze natuurprojecten. Daarnaast doen ze kennis en ervaring op over hoe ze goed voor hun leefomgeving kunnen blijven zorgen, nu en in de toekomst. Zodat ze er blijvend voordeel van hebben.

Alle projecten in het buitenland

Bord van de Jane Goodall Foundation in de boomkwekerij van Kagongo Secondary School in Tanzania

Nieuwe bosaanplant in Tanzania

Takken met bladeren over het water in een mangrove in Guinee-Bissau, een bosproject van Greenchoice

Herstel mangrovebossen in Guinee-Bissau

Bescherming Amazonebossen in Brazilië

Nieuwe bossen in Oeganda

Behoud van bossen voor de Tavolo gemeenschap in Papoea Nieuw-Guinea