Behoud van bossen in Papoea-Nieuw- Guinea

Strijd tegen illegale houtkap

De bossen van de Tavolo gemeenschap op het eiland New Britain in Papoea-Nieuw-Guinea dreigen te verdwijnen door illegale houtkap. De lokale bewoners vechten de onrechtmatige ontbossing aan. Wij helpen hen de rechtshulp te financieren. Daarnaast kunnen ze met voorfinanciering het project laten certificeren voor CO₂-certificaten. De opbrengsten uit de verkoop van die certificaten zijn een nieuwe inkomstenbron waardoor houtkap geen aantrekkelijk alternatief meer is.

Papoea-Nieuw-Guinea, het land ten Noordoosten van Australië is elf keer zo groot als Nederland. Het rijke ecosysteem kent een groot aantal inheemse soorten, zoals de groene schildpad en de blauwogige kaketoe. De bossen zijn in handen van lokale stammen, vaak doorgegeven via voorouders. De grond is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik door de stammen zelf; de staat heeft er grondwettelijk gezien geen recht op.

Valse beloftes

En toch. Zonder de instemming van deze stammen heeft de overheid vergunningen verstrekt aan internationale houtkapbedrijven en verdwijnen de bossen op grote schaal. Met Special Agricultural Business Leases (SABLs) sluiten corrupte ambtenaren pachtcontracten af met houtkapbedrijven. Tegen beloftes van geld, goede wegen en onderwijs verleiden ze clanleiders een handtekening te zetten onder deze ‘contracten’. In sneltreinvaart wordt het bos vervolgens kaalgekapt voor de export van hout en de ontwikkeling van palmolieplantages. Op deze manier is in tien jaar tijd al meer dan 2.000 km2 aan bosgebied verloren gegaan. In het gebied grenzend aan Tavolo is tussen 2015 en 2019 bijna 80% bos verdwenen. 

Fonds met eigen middelen

Dit lot dreigt ook voor de negen clans van de Tavolo gemeenschap op het eiland New Britain die 18.000 hectare grond bezitten. De non-profit organisatie Forcert werkt samen met de gemeenschap om hen meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de overheid te maken. Dit doen ze bijvoorbeeld door voorlichting te geven over klimaatverandering en samen met de bewoners hun land in kaart te brengen. Op deze landgebruiksplannen kunnen de bewoners, en ook naburige dorpen, zien wat beschermde natuurgebieden zijn. Via een door Forcert ontwikkelde methode kunnen ze zelf monitoren hoeveel koolstof er in de gebieden zitten. Deze informatie wordt vervolgens weer gebruikt voor de ontwikkeling van een systeem voor CO₂-certificering.

Het bijzondere aan dit project is de oprichting van een fonds voor de lokale gemeenschap. Het fonds wordt gevuld met opbrengsten uit de verkoop van CO₂-certificaten uit het project (zie kader). Hiermee beschikken de lokale bewoners zelf over middelen om hun leefgebied te onderhouden en te versterken en zo hun eigen toekomst veilig te stellen.

Hoe werkt het certificaatfonds?

Bedrijven die willen aantonen dat ze hebben bijgedragen aan een klimaatproject dat CO₂ opslaat, kunnen een CO₂-certificaat kopen. Dit certificaat is een bewijs dat een project 1 ton CO₂ heeft opgeslagen, wat zonder het project niet zou zijn gelukt. Het geld gaat naar een partij die daarvoor heeft gezorgd, door bijvoorbeeld bosbescherming of nieuwe aanplant. In dit geval is dat Forcert. Forcert heeft weer afspraken met lokale gemeenschappen om de opbrengst van de certificaten in een fonds te stoppen. Het fonds levert de lokale gemeenschap inkomsten om hun leefgebied verder te versterken. Met het geld kunnen ze het bos beheren, onderhouden en nieuwe bomen aanplanten.

Op eigen kracht

Het doel is in 2024 te voldoen aan alle voorwaarden van de certificering. Als we dit doel bereiken kan het dorp op eigen kracht verder. Forcert kan haar aandacht vervolgens richten op de volgende dorpen die onder het certificeringssysteem en het fonds kunnen komen.

Schelpgeld als dank

Greenchoice, Face the Future en Forcert steunen de juridische stappen die de lokale gemeenschap van Tavolo zet tegen de overheid van Papoea-Nieuw-Guinea. De voorfinanciering hiervan neemt Greenchoice voor haar rekening. De lokale Chief van de Tavolo dorpsgemeenschap William Apehawa heeft als blijk van dank voor deze steun Greenchoice een traditioneel schelpgeld geschonken dat ook bij bruiloften en begrafenisrituelen wordt gebruikt.

Het project wordt gecertificeerd en geverifieerd door Verra (VCS & CCB).

Meer natuurprojecten

Natuur voor Morgen

Bescherming Amazonebossen in Brazilië