Takken met bladeren over het water in een mangrove in Guinee-Bissau, een bosproject van Greenchoice

Herstel mangrovebossen in Guinee- Bissau, West- Afrika

'Mangrovebossen slaan drie keer zoveel CO₂ op dan een tropisch regenwoud.'

In Guinee-Bissau in West-Afrika helpt Greenchoice de mangrovebossen weer terug te brengen langs de kust. Het project beslaat een oppervlakte van 2.500 hectare, zo'n 5.000 voetbalvelden.

Natuurlijke buffer en broedplaats

Mangrovebossen vormen een heel bijzonder ecosysteem en spelen een belangrijke rol in de klimaatverandering. Ruben Veefkind, manager duurzaamheid en natuurlijke oplossingen bij Greenchoice, legt uit hoe dat zit: 'De bomen staan met de wortels in het water waardoor ze veel CO₂ kunnen opslaan, meer dan een tropisch regenwoud. Door het water en de vallende bladeren kan er namelijk moeilijk zuurstof bij waardoor koolstof langer bewaard blijft. Vergelijk het maar met voedsel dat minder snel bederft omdat je het goed afgesloten bewaart.' En dat is niet het enige. De wortels zijn een schuil- en broedplaats voor vissen, zoals de dichte takken boven de grond dat zijn voor vogels. Daarnaast zijn de bossen onmisbaar in deze tijd van klimaatverandering. Ruben: 'Met de zeespiegel die stijgt en stormen die steeds vaker over de wereld razen, zijn mangroven een uitstekende kustbewaker en -beschermer.'

'Mangrovebossen zijn een belangrijke bondgenoot in een veranderend klimaat.'

– Ruben Veefkind (manager duurzaamheid en natuurlijke oplossingen)

Op eigen kracht

Ook de mangrovebossen in Guinee-Buissau vormden ooit een sterk ecosysteem. Totdat ze geleidelijk aan plaatsmaakten voor landbouw. De lokale boeren kapten de bossen om er rijst te verbouwen, voor eigen gebruik en voor de verkoop. Later stapten ze over op de meer winstgevende productie van cashewnoten buiten de mangroven. Het land lag braak en erosie had er vrij spel. De mangroven, die afhankelijk zijn van zeewater, konden niet herstellen vanwege de dijken die waren aangelegd voor de rijstteelt.

Samen met onze partner Wetlands International én de lokale bevolking brengen we de mangroven nu terug. Dat doen we door de natuurlijke leefomgeving van de mangrovebossen te herstellen. Met het doorbreken van de dijken kan het water er weer bij en herstelt de natuur op eigen kracht.

Drie keer zoveel CO₂-opslag

Met de terugkeer van de bijna 2500 hectare mangroven kan een grote hoeveelheid CO₂ worden opgeslagen boven en onder de grond, in de stammen, takken en in de wortels. Wetlands International schat die hoeveelheid op 1.000.000 ton CO₂ bij volledig herstel van het mangrovebos. Twee tot drie keer zoveel als in bossen op het land, blijkt uit onderzoek. Ook verwachten we dat sommige vogelsoorten en zee- en landzoogdieren terugkeren, zoals lamantijnen, bultrugdolfijnen en otters. 

Onze samenwerkingspartners

Greenchoice financiert het Guinea-Bissau Mangrove Restoration-project. We werken samen met Wetlands International, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich toelegt op het behoud en herstel van zogenoemde wetlands. Zij doen dit weer samen met lokale organisaties en de mensen die er wonen. 

Meten en monitoren

Via Face the Future controleren we wat de impact in de praktijk is. Zij begeleiden lokale organisaties zodat zij zelf metingen kunnen doen om het herstel van de natuur te kunnen monitoren. Daarnaast volgen we het effect ook op lange termijn via satellietbeelden.

Meer natuurprojecten

Natuur voor Morgen

Bord van de Jane Goodall Foundation in de boomkwekerij van Kagongo Secondary School in Tanzania

Nieuwe bosaanplant in Tanzania