Nieuwe bosaanplant in Tanzania

Oude én nieuwe bomen voor de chimpansees

Het leefgebied van chimpansees in Afrika staat onder druk door ontbossing. In Tanzania werken we samen met het Jane Goodall Instituut Nederland om hun habitat weer te herstellen en te verbeteren. Inmiddels hebben we ruim 2,7 miljoen bomen geplant. Ook zijn boeren en scholen betrokken bij het project zodat ook in de toekomst het leefgebied van de chimpansees intact blijft.

Veel nieuwe bomen

De Britse Dr. Jane Goodall is een biologe en antropologe. Door National Geographic wordt ze zelfs de belangrijkste veldbioloog ter wereld genoemd. Ze zet zich al ruim zestig jaar in voor de bescherming van natuur in Afrika en chimpansees in het bijzonder. Het Jane Goodall Instituut is actief in zo’n dertig landen. Samen met het instituut in Nederland zijn we een groot bosproject gestart vlakbij de stad Kigoma in Tanzania.

Natuurlijke verbindingen

Met de aanplant van ruim 2,7 miljoen nieuwe bomen verbeteren we de leefomgeving van de chimpansees. Ook krijgen ze meer bewegingsvrijheid: op braakliggende tussenstukken ontstaat volwaardige natuur die twee bestaande bossen met elkaar verbindt. Dit worden ook wel corridors genoemd. Zo kunnen de chimpansees makkelijker van het ene naar het andere bos. De aanplant is bovendien goed voor álle flora en fauna in het gebied. Want het verbindt ook de ecosystemen met elkaar en dat zorgt voor een grotere en sterkere biodiversiteit.

'Een oud ecosysteem heeft zoveel meer soorten gewassen dan een nieuw bos. Daarom willen we een mix van aanplant en bescherming.' 

– Ruben Veefkind (Manager Duurzaamheid en Bosprojecten)

Goed voor de lokale bewoners

Voor de boeren zijn de bomen belangrijke natuurbeschermers, doordat ze water in de grond beter vasthouden en erosie tegengaan. We helpen hen om hun akkers grenzend aan de bossen zo te verbouwen en te beplanten dat de natuur een sterke beschermer blijft. Sommige bomen in zogenaamde 'woodlots' worden weer gekapt voor eigen gebruik. Met de nieuwe bossen hebben de boeren voldoende hout om mee te koken of te werken. Terwijl de oude bossen, waar zich al veel planten en dieren hebben genesteld, intact blijven. En ook dat is goed voor het ecosysteem. 'Als je biodiversiteit het meest wilt helpen, zul je vooral oude bossen moeten beschermen', legt Ruben Veefkind van Greenchoice uit. 'Een oud ecosysteem heeft zoveel meer soorten planten dan een nieuw bos.'

Bord van de Jane Goodall Foundation in de boomkwekerij van Kagongo Secondary School in Tanzania

Met het oog op de toekomst

We vinden het belangrijk dat de lokale bewoners de projecten zelf kunnen voortzetten. Daarom werken we ook samen met Roots & Shoots, het educatieve jongerenprogramma van het Jane Goodall Instituut. Bij het project zijn 135 scholen betrokken, verdeeld over vier districten. Ze leiden jongeren uit de regio op en geven hen kennis en vaardigheden mee om de bossen in de toekomst zelfstandig te kunnen onderhouden.

Meer natuurprojecten

Natuur voor Morgen

Takken met bladeren over het water in een mangrove in Guinee-Bissau, een bosproject van Greenchoice

Herstel mangrovebossen in Guinee-Bissau