Veenherstel in Krimpenerwaard

Wonderplantje herstelt de superkracht van de natuur

Gezond veenmos is een enorme krachtpatser in de strijd tegen klimaatverandering, want veenmos werkt als een natuurlijke spons. Deze wonderplant houdt water en CO₂ vast en zorgt voor biodiversiteit. Door 'verdroogd' veen staat dit allemaal onder druk met onder andere bodemdaling als gevolg. In Krimpenerwaard onderzoekt Zuid-Hollands Landschap met hulp van Greenchoice in een pilot het herstel van het veengebied.

Hard nodig

Op een kleine hectare land onder Gouda en naast Rotterdam werkt Zuid-Hollands Landschap (ZHL) samen met onderzoekscentrum B-ware om het veengebied te laten opbloeien. Greenchoice steunt hen hierin. Herstel van deze gebieden is hard nodig want overal in Nederland is in de afgelopen tientallen jaren veen afgegraven en verdroogd. Door het opdrogen en wegrotten van het veen zakt de bodem. Daarmee komt land nog verder onder de toch al stijgende zeespiegel te liggen. Ook komt er veel CO₂ vrij, in Nederland ongeveer net zoveel als bij twee miljoen auto's per jaar. 

Natuurlijke spons

Met het project 'Omhoog met het veen' werkt ZHL aan herstel van dit bijzondere stuk natuur. Wat gezond veen zo uniek maakt, is dat het werkt als een natuurlijke spons. In het water van de drassige grond verteren planten niet en zo vormen ze laag op laag een dikke veenbodem. Deze dikke, drassige bodem houdt op momenten van veel regenval water vast. Ook slokt veengrond broeikasgassen op: per vierkante meter neemt het vijf keer zoveel CO₂ op als bossen. 

En dat is nog niet alles. Een vochtig veengebied is ook goed voor de biodiversiteit, omdat het een rijke voedingsbodem is voor de flora en fauna. Zo kom je in Krimpenerwaard allerlei soorten tegen waaronder planten als de vleesetende ronde zonnedauw, dopheide en kleine valeriaan en dieren als kamsalamander en watersnip. 

Kraamkamer van veenmos

Om het veen te herstellen maakt ZHL gebruik van de voedselrijke toplaag uit een gebied in de buurt, de Veerstalblokboezem. Doordat dit stukje land eeuwenlang door de mens met rust is gelaten, is hier wel een rijk ecosysteem en een hoge biodiversiteit ontstaan. Deze toplaag gebruiken ZHL en Be-ware als een soort stekjes in het pilotgebied om vervolgens te onderzoeken hoe het veengebied zich ontwikkelt. Als de pilot slaagt dan kunnen de stekjes ook dienst doen in andere gebieden. En zo worden veengronden stap voor stap in ere hersteld.

Meer weten?

Meer weten over de superkracht van veen? Lees hier vijf verrassende feiten over Veenmos.

Meer natuurprojecten

Natuur voor Morgen

Takken met bladeren over het water in een mangrove in Guinee-Bissau, een bosproject van Greenchoice

Herstel mangrovebossen in Guinee-Bissau