Groen bezig met zonnepanelen

Salderingsregeling

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen? Onze adviseur maakt een persoonlijk aanbod. Zo haal je het maximale uit je dak!

Vraag aanbod op maat aan

Wek je stroom op met zonnepanelen? Dan trekken we de door jou teruggeleverde hoeveelheid stroom van je totale hoeveelheid geleverde stroom af op je jaarnota. Dit kan zowel minder stroom zijn dan je opwekt, of evenveel. We noemen dit salderen. Met onze salderingsregeling ontvang je voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief (incl. belasting) als je betaalt voor stroom die je afneemt.

Lees meer over

Wat is salderen?

Met zonnepanelen kun je de opgewekte stroom aftrekken van je eigen gebruik. Dat heet salderen. Wek je meer stroom op dan je verbruikt, dan lever je stroom terug aan het elektriciteitsnet. Greenchoice geeft voor die stroom een nettovergoeding.

Salderen betekenis. Wat is salderen?

Feitelijk gebruik je het elektriciteitsnet als één grote batterij. De stroom die je teruglevert, kun je immers later weer gebruiken tegen hetzelfde tarief. Greenchoice saldeert jouw teruglevering op je energierekening. Daarom hoef je geen factuur op te stellen met de door jou geleverde zonnestroom en heb je flexibele kosten. Is de opbrengst van je zonnepanelen zelfs hoger dan je totale verbruik? Dan heb je recht op een terugleververgoeding. Zo werkt de saldering van zonnepanelen in jouw voordeel. Check de voorwaarden.

Salderingsregeling zonnepanelen

Bijna alle huishoudens met zonnepanelen verbruiken meer stroom op dan ze daadwerkelijk opwekken. Maar wek je in een jaar méér stroom op dan je verbruikt? Goed bezig! Je levert dan na saldering (netto) stroom terug en daar verdien je geld mee.
In de Elektriciteitswet van 1998 is vastgelegd dat leveranciers een redelijke vergoeding moeten bieden voor de netto teruggeleverde stroom. De teruglevergoeding die je van Greenchoice ontvangt, vind je terug in Mijn Greenchoice.

De salderingsregeling tot 2025 en erna

De regering heeft besloten de salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Daarna wordt tot 2031 de saldering stapsgewijs afgebouwd. Eigenaars kunnen daardoor langer salderen dan aanvankelijk was voorzien in het Regeerakkoord. Daarin stond namelijk dat de salderingsregeling na 2023 zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Feit blijft dat zonnepanelen voor zowel particulieren als mkb interessant zijn, ook na de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025. 

Let op: hetgeen hieronder wordt vermeld is op basis van de informatie die ons bij het schrijven van dit artikel bekend is. Gezien het nog om een conceptvoorstel gaat is dit informatief en kan je hier geen rechten aan ontlenen.

Terugleveren vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt de salderingsregeling jaarlijks afgebouwd, tot de regeling in 2031 eindigt. Volgens het huidige conceptvoorstel wordt in 2025 eenmalig een grote afbouwstap van 36% gezet. Voor de overige jaren geldt een jaarlijkse afbouwstap van 9%. Door de afbouw mag je steeds minder teruggeleverde stroom wegstrepen van de energiebelasting die je via de energieleverancier betaalt. Voor de teruggeleverde stroom zelf krijg je minimaal 80% van het tarief dat je betaalt voor die stroom (het levertarief).

Stel dat je 64% van je teruggeleverde stroom kunt salderen, dan betekent dit dat slechts 64% van de teruggeleverde stroom afgetrokken mag worden van de energiebelasting.

Voorbeeld 2025 (start afbouw salderingsregeling) | 64% salderen
Meer verbruik dan teruglevering:

Verbruik 3.500 kWh
Teruglevering 3.000 kWh
Te salderen 1.920 kWh (64% van 3.000)
Netto energiebelasting te betalen 1.580 kWh

 

Je betaalt voor de afname het levertarief voor 3.500 kWh. Verder betaal je energiebelasting voor 1.580 kWh (3.500 kWh verbruik – 3.000 kWh teruglevering * 64% salderen). En tot slot ontvang je een vergoeding van minstens 80% van het levertarief voor de 3.000 kWh teruglevering.

Minder verbruik dan teruglevering:

Verbruik 2500 kWh
Teruglevering 3000 kWh
Te salderen 1.920 kWh (64% van 3.000)
Netto energiebelasting te betalen 580 kWh

 

Je betaalt voor de afname het levertarief voor 2.500 kWh. Verder betaal je energiebelasting voor 580 kWh (2.500 kWh verbruik – 3.000 kWh * 64% salderen) Ook ontvang je voor de teruglevering een vergoeding van minstens 80% van het levertarief voor 2.500 kWh (tot aan de hoeveelheid die je afneemt) en voor de overige 500 kWh het in het contract afgesproken teruglevertarief.

Terugleveren vanaf 2031

Het jaar 2030 is het laatste jaar waarin je nog kunt salderen. Namelijk 28%. Daarna moet over de gehele afname altijd energiebelasting worden betaald. Voor de teruggeleverde stroom ontvang je vanaf 2031 voor de gehele teruglevering een terugleververgoeding volgens het in het contract afgesproken teruglevertarief.

Terugleveren met analoge of digitale meter

Heb je een slimme meter en zonnepanelen? De stroom uit je zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet gebeurt automatisch via de meter, dankzij de omvormer van je installatie. Heb je een analoge meter? Dan draait de meter vooruit of achteruit, afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. De teruggeleverde stroom wordt daardoor op de meter zelf al van het verbruik afgetrokken. Dat zie je niet gespecificeerd terug op de factuur, maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij een digitale meter worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden samen op één overzichtelijke nota getoond.

Let op: heb je nog een analoge meter? In het huidige wetsvoorstel m.b.t. de afbouw van salderen staat dat het verplicht wordt om over een digitale of slimme meter te beschikken. De netbeheerder zal voor 2025 alle analoge meters vervangen. Mocht je dit weigeren, dan kan volgens het wetsvoorstel een boete opgelegd worden door Agentschap Telecom.

Veelgestelde vragen

Wek je stroom op met zonnepanelen? Dan trekken we de door jou teruggeleverde hoeveelheid stroom van je totale hoeveelheid geleverde stroom af op je jaarnota. Dit gaat helemaal automatisch als je zonnepanelen zijn aangemeld bij www.energieleveren.nl.

Wij willen de stap naar eigen groene stroom belonen. Daarom biedt Greenchoice voor consumenten een hoge netto terugleververgoeding. Het netto teruglevertarief vind je terug op de contractbevestiging of via Mijn Greenchoice.

Greenchoice saldeert op jaarbasis. Dit betekent dat wij na een jaar kijken naar je verbruik + teruglevering. Wij trekken de teruglevering van je verbruik af. Uiteindelijk betaal je alleen het netto verbruik. Heb je na een jaar meer teruggeleverd dan verbruikt? Is er dus sprake van netto teruglevering? Je betaalt dan niets voor de afname van stroom en ontvangt voor iedere kWh die netto is teruggeleverd het afgesproken tarief voor netto teruglevering.

De salderingsregeling zorgt dat de overtollige zonne-energie wordt teruggeleverd aan het net. Dat wil zeggen: als je dus meer energie opwekt dan je op dat moment verbruikt, gaat deze energie terug het net op. Daarnaast brengt je energieleverancier dit aantal kWh in mindering op het verbruik dat op je energierekening staat.

Het teruglevertarief is niet gebaseerd op het inkooptarief door het gehele jaar, maar op de verkoopprijs van stroom op het moment dat het opgewekt wordt. Energieproducenten verhandelen stroom op de dag van levering op uurniveau. Bij veel duurzame opwekking (als het waait of de zon schijnt) daalt de stroomprijs snel, want een gascentrale hoeft dan niet te draaien om aan de vraag te voldoen; er is vaak meer aanbod dan vraag. De opwekking uit wind en zon blijft altijd onvoorspelbaar, dus moet er een gascentrale standby staan om aan de vraag te voldoen. Kortom: ook de waarde van jouw teruggeleverde stroom fluctueert en dit heeft invloed op de terugleververgoeding.

De hoeveelheid zonne-energie is de afgelopen jaren hard gestegen. En iedereen produceert min of meer op hetzelfde moment. Dat betekent dat de spotprijs voor elektra daalt of zelfs negatief kan worden (we betalen dan om energie te leveren). Er kan niet voldoende stroom worden opgeslagen om later alsnog te gebruiken. Dus dan moet er verkocht worden tegen een lage prijs. Wat daar nog bijkomt, is dat de voorspelde zonuren kunnen afwijken met de daadwerkelijk opbrengst. Dit veroorzaakt onbalanskosten, dit is momenteel extreem duur. Greenchoice maakt dus weinig tot geen winst op zonne-energie.

Bij Greenchoice kies je altijd voor
écht groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Bekijk onze tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor