Profilerings- en onbalanskosten

Met zonnepanelen wek je stroom op die je zelf kan gebruiken in je woning. Als je die stroom niet direct gebruikt, lever je het teveel aan stroom terug aan het elektriciteitsnet. Energieleveranciers als Greenchoice krijgen hierdoor te maken met profilerings- en onbalanskosten. We leggen hieronder uit hoe dat zit. 

Profileringskosten 

Zonne-energie wordt opgewekt als de zon schijnt. Op deze momenten is de stroom relatief goedkoop, want er is immers veel (zonne)energie voorradig. Als je de stroom die je opwekt niet direct gebruikt, gaat deze naar het elektriciteitsnet. De teruggeleverde stroom mag je jaarlijks verrekenen met je afgenomen stroom. Dat heet salderen. Het tarief waartegen je mag wegstrepen/salderen, komt aan de inkoopkant voor de energieleverancier niet overeen met het tarief waartegen je de stroom verbruikt. Het verschil tussen deze tarieven noemen we profileringskosten. Door de salderingsregeling zijn energieleveranciers verplicht om eigenaren van zonnepanelen het in het energiecontract afgesproken tarief te geven voor de teruggeleverde stroom. Volgens de ACM leidt dit tot honderden euro's per jaar aan extra kosten voor energieleveranciers.  

Onbalanskosten 

De opwek van groene stroom is afhankelijk van het weer. Dit maakt de opwek van stroom uit zonnepanelen onvoorspelbaar. Omdat energie niet opgeslagen kan worden op het elektriciteitsnet moeten energieleveranciers ervoor zorgen dat afname en invoeding op het net gedurende de gehele dag in balans is voor het deel dat hun klanten gebruiken of produceren. Energieleveranciers maken daar vooraf een inschatting van. 

Als de opgewekte zonne-energie niet overeenkomt met onze inschatting, bijvoorbeeld doordat er wolken verschijnen of juist weg blijven, dan is er sprake van een onbalans. Schijnt de zon uitbundiger dan gedacht, dan wekken zonnepanelen meer stroom op dan wij hadden ingeschat. Het overschot dat dan ontstaat moeten we verkopen aan andere afnemers tegen relatief lage en vaak zelfs negatieve prijzen. Negatief worden ze bijvoorbeeld doordat we andere producenten moeten betalen om hun productie uit te zetten. Schijnt de zon minder overtuigend dan gedacht en is er minder energie, dan moeten we stroom op het laatste moment bijkopen tegen hogere prijzen. De kosten die hierdoor ontstaan heten onbalanskosten en deze worden in het elektriciteitstarief of de vaste leveringskosten verwerkt. Omdat huishoudens met zonnepanelen voor veel meer onbalans zorgen dan huishoudens zonder zonnepanelen betekent dit dat de kosten voor deze huishoudens ook hoger zijn voor de leverancier.