Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Veelgestelde vragen - Besparen en Opwekken

Groene stroom

Gebruikt Greenchoice goede biomassa?

Een deel van onze groene stroom komt uit biovergisters. Een biovergistingsinstallatie zet mest en landbouwproducten om in biogas. Een generator zet dit biogas om in duurzame elektriciteit. De groene stroom van Greenchoice bevat geen stroom die opgewekt is uit verbranding van kadavers of diermeel. Wij kopen de groene stroom die we bestempelen als ‘biomassa’ voor het allergrootste deel direct bij de bron in. Dit zijn vaak agrarische- en/of recyclingbedrijven. Hier is per definitie geen sprake van verbranding/vergisting van kadavers of diermeel. Hiernaast kopen we biomassastroom in uit GFT-vergisters (groene bakken), stortplaatsen en Afval Energie Centrales (gecertificeerd). Binnen deze groep producenten zijn geen inkoopcontracten met bedrijven die kadavers of diermeel in de kolencentrale meestoken.

Opwekken

Op welke manieren kan ik zelf energie opwekken?

Door stroom en gas af te nemen bij Greenchoice draag je al een steentje bij aan een groener Nederland. Er zijn diverse mogelijkheden om jouw bijdrage te vergroten door te investeren in het opwekken van eigen groene energie.

 

Huishoudens kunnen zelf stroom opwekken met zonnepanelen, kleine windturbines of HRE-ketels. Daarnaast kun je tapwater verwarmen met een zonneboiler of jouw huis verwarmen met een warmtepomp. Meer informatie over het zelf opwekken van energie vind je hier.

 

Greenchoice biedt eigen zonnepanelenpakketten aan waarmee je zelf energie kunt opwekken en zo kunt besparen op jouw energienota. Meer informatie vind je op deze pagina.

Hoe duurzaam is mijn opwekking?

Bij de productie van de zonnepanelen, windmolens en warmtepompen worden grondstoffen gebruikt, en komt koolstofdioxide (CO2) uitstoot en/of andere vervuiling vrij. Dat is onvermijdelijk, maar de hoeveelheid vervuiling valt in het niet bij de vervuiling die je voorkomt door zelf jouw energie op te wekken. De opgewekte energie is klimaatneutraal en gaat niet ten koste van fossiele brandstoffen.

Zijn er subsidies voor zelf opwekken?

Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor zonnepanelen. Soms geven regionale overheden zoals gemeente of provincies nog wel subsidie. Informeer daarvoor bij jouw gemeente of provincie of ga naar de Energiesubsidiewijzer.

Momenteel is er wel een regeling waarbij je de volledige btw op de aanschaf van zonnepanelen kunt terugvragen bij de Belastingdienst. De btw ‘korting’ is mogelijk van tijdelijke aard. En kun je gebruik maken van salderen tot aan je eigen verbruik.

Voor warmtepompen, zonneboilers, kleine biomassaketels en pelletkachels bestaat sinds januari 2016 de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De overheid wil daarmee het duurzaam opwekken van warmte stimuleren. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie over de investeringssubsidie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zonnepanelen

Wat kost het plaatsen van zonnepanelen?

De kosten van zonnepanelen zijn de laatste jaren gedaald. De terugverdientijd is afhankelijk van jouw specifieke situatie, maar ligt gemiddeld rond de negen jaar. Dit maakt zonnepanelen een zeer gezonde investering. Je kunt bij Greenchoice een prijsindicatie voor jouw situatie opvragen.

Kan ik via Greenchoice zonnepanelen laten plaatsen?

Ja, als groene energieleverancier willen wij het onze klanten gemakkelijk maken, dus kun je eenvoudig zonnepanelen via Greenchoice op jouw woning laten plaatsen.

Lees hier mee over zonnepanelen van Greenchoice. Je kunt hier ook een vrijblijvende offerte aanvragen ter indicatie van de kosten. Onze zonnestroomadviseurs zullen dan contact met je opnemen om persoonlijk de mogelijkheden met je door te nemen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen voor mijn zonnepanelen?

Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor zonnepanelen. Soms geven regionale overheden zoals gemeente of provincies nog wel subsidie. Informeer daarvoor bij jouw gemeente of provincie of ga naar de Energiesubsidiewijzer. Momenteel is er wel een regeling waarbij je de volledige btw op de aanschaf van zonnepanelen kunt terugvragen bij de Belastingdienst. De btw ‘korting’ is mogelijk van tijdelijke aard. 

Moet ik mijn zonnepanelen aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor de terugleververgoeding is het belangrijk om je zonnepanelen aan te melden bij jouw netbeheerder. Je registreert jouw zonnepanelen eenvoudig via de website www.energieleveren.nl. Je netbeheerder controleert of jouw meter geschikt is. Is dit niet zo? Dan biedt de netbeheerder aan om jouw meter kosteloos te vervangen door een meter die geschikt is voor teruglevering.

 

Jouw netbeheerder laat ons als energieleverancier weten dat je zonnepanelen hebt. Zo weet je zeker dat de door jouw teruggeleverde energie juist geregistreerd wordt en ontvang je van ons de terugleververgoeding. Je hoeft je zonnepanelen niet apart bij ons aan te melden.

Meer informatie over teruglevering bij Greenchoice

Hoe wordt mijn teruggeleverde energie verrekend?

De teruggeleverde energie wordt verrekend op de jaarnota. Hierbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen digitale en analoge stroommeters.

Bij een digitale stroommeter wordt het stroomverbruik en de teruglevering op één nota verrekend. Tot 1 januari 2016 werd een aparte nota opgemaakt voor de teruggeleverde energie. Nu ontvang je één overzichtelijke nota waarop alles verrekend wordt.

Heb je een analoge stroommeter? De teruggeleverde energie wordt direct verrekend met het verbruik doordat de stroommeter achteruit loopt op de moment dat je meer energie opwekt dan je zelf verbruikt. Als je over het hele jaar meer energie verbruikt dan je hebt teruggeleverd, wordt het resterende verbruik in rekening gebracht. Als je meer teruglevering hebt dan verbruik ontvang je eerst een reguliere nota waarop de teruglevering gelijk wordt getrokken aan het verbruik; er wordt een nulnota opgemaakt. Vervolgens ontvang je een aparte nota voor de teruglevering boven jouw eigen verbruik.

 

Wat betaalt Greenchoice mij voor mijn opgewekte stroom?

Met zonnepanelen wek je eigen stroom op. Een deel van de opgewekte stroom wordt direct in de woning verbruikt. Hierdoor hoef je minder van het stroomnet af te nemen, en bespaar je dus direct op de energienota. Op momenten dat de opwekking niet direct nodig is, wordt de “overtollige” stroom terug geleverd aan het stroomnet. Dit wordt door Greenchoice gesaldeerd. Dit betekent dat de terug geleverde energie volledig wordt verrekend met de afgenomen energie. Je ontvangt exact hetzelfde tarief (inclusief overheidsheffingen) als het tarief voor de stroom die je van ons afneemt. Dit geldt voor particulieren en klein-zakelijke aansluitingen (tot maximaal 3x80 Ampère). Voor (groot)zakelijke opwekking gelden andere vergoedingen. Wanneer je zelf stroom opwekt, betaal je niets extra aan vaste kosten voor bijvoorbeeld netbeheer en transport. 

Wat als ik meer stroom teruglever aan het net dan ik zelf afneem?

Als je meer stroom teruglevert dan je zelf verbruikt, spreken we over 'netto-teruglevering'. Bij een netto teruglevering ontvang je van Greenchoice een terugleververgoeding van €0,11 per kilowattuur. Dit teruglevertarief geldt zowel voor klanten met een analoge als digitale stroommeter.

 

Het teruglevertarief geldt tot een maximum van 10.000 kWh netto teruglevering per jaar. Bij netto teruglevering, hoger dan 10.000 kWh per jaar, wordt de vergoeding over de gehele teruglevering gelijk aan het kale leveringstarief, zoals je betaalt voor afgenomen stroom. Daarnaast geldt het terugleveringstarief voor aansluitingen tot maximaal 3x80A. Voor aansluitingen met een hogere capaciteit en (groot)zakelijke teruglevering geldt een andere terugleververgoeding.

 

Bij het vaststellen van het teruglevertarief worden de marktontwikkelingen en wet- en regelgeving gevolgd. De terugleververgoeding kan hierdoor verder ontwikkeld of aangepast worden als daar gegronde redenen voor zijn. Greenchoice is gerechtigd om de terugleververgoeding eenzijdig te wijzigen. Uiteraard word je op de hoogte gebracht als er wijzigingen worden doorgevoerd.

 

Wij adviseren je om circa 80% van jouw verbruik zelf op te wekken met zonnepanelen. De stroom die je meer produceert dan je zelf nodig hebt, is namelijk minder waard dan de stroom die je wél zelf nodig hebt. Er wordt van 80% verbruik uitgegaan, omdat het verbruik jaarlijks wisselt en het ene jaar meer stroom wordt geproduceerd dan het andere jaar.

Klopt het dat ik eerst een andere terugleververgoeding kreeg?

Tot 1 januari 2016 heeft Greenchoice een andere terugleververgoeding gegeven voor terugleverklanten met een digitale stroommeter. De terugleververgoeding werd 'de margeregeling' genoemd en zat als volgt in elkaar: voor de eerste 1.000 kWh netto teruggeleverde energie op jaarbasis kreeg je een vergoeding van het leveringstarief inclusief overheidsheffingen en btw. De achterliggende gedachte van de margeregeling was dat wij klanten wilden aanmoedigen en stimuleren om zelf energie op te wekken.

Intussen groeit het aantal huishoudens met zonnepanelen hard en wekken steeds meer mensen zelf groene stroom op. Wij zijn er trots op dat ruim 10% van onze klanten zelf energie opwekt. De margeregeling heeft daarmee haar doel bereikt. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren flink gedaald en de opbrengst per zonnepaneel is hoger geworden. We willen graag de juiste stimulans blijven geven om zelf stroom op te wekken, maar wel tegen een toekomstbestendige en realistische vergoeding. Om deze reden is de margeregeling vervangen door het terugleververgoeding van 11 cent per netto teruggeleverde kilowattuur. Klik hier voor meer informatie over het teruglevertarief.

Ik zie dat mijn zonnepanelen meer opwekken dan de meter registreert. Waar ligt dit aan?

De stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen, wordt eerst direct in jouw huis verbruikt. Wanneer er meer stroom opgewekt wordt dan er op dat moment in huis wordt verbruikt, lever je deze stroom terug aan het net. Als je een analoge terugdraaimeter hebt, loopt de meter terug op het moment dat je stroom teruglevert. Bij een digitale meter wordt deze teruglevering geregistreerd op een de aparte teruglevertelwerken. Naast jouw stroommeter is het mogelijk dat je beschikt over een brutoproductiemeter. De brutoproductiemeter registreert de volledige opbrengst van jouw zonnepaneleninstallatie, dus de totale opgewekte energie die direct in de woning verbruikt wordt en wordt teruggeleverd aan het net.

Kan ik als opwekker met zonnepanelen het beste gebruik maken van een enkeltarief of van een normaal- en daltarief?

Als jouw meter beschikt over meerdere telwerken voor stroom, adviseren wij je gebruik te maken van een normaal- en daltarief. De zon schijnt overdag en dit betekent dat het grootste deel van jouw teruglevering tegen een hoger tarief wordt vergoed. Daarnaast zal je overdag minder stroom uit het net afnemen, omdat je eerst jouw eigen opgewekte energie zal verbruiken. Hierdoor vind je afname uit het net voor het grootste deel op het lagere tarief plaats.

Is het als opwekker met zonnepanelen verstandig om over te gaan op een digitale meter of kan ik beter mijn analoge meter behouden?

Als je niet meer teruglevert boven jouw eigen verbruik adviseren wij je om jouw analoge meter te behouden. Doordat de meter achteruit kan draaien, wordt de door jou teruggeleverde energie automatisch van het verbruik afgetrokken. Het is wel noodzakelijk om jouw analoge meter door jouw netbeheerder op geschiktheid voor teruglevering te laten controleren. Er bestaan namelijk analoge meters die niet achteruit kunnen draaien, waardoor wij de teruggeleverde energie niet kunnen vergoeden.

Wanneer je meer teruglevert dan je verbruikt raden wij aan jouw analoge meter te laten vervangen door een digitale meter. De meeste netbeheerders zullen kosteloos de meter vervangen wanneer het een aanvraag voor teruglevering betreft. De slimme meter heeft andere voordelen, zoals een meer nauwkeurige monitoring van jouw verbruik en teruglevering aan het stroomnet. Dit kan leiden tot meer inzicht en besparing.

Energie Dichtbij

Wat kan ik als klant met Energie Dichtbij?

- Alle energieprojecten en producenten van Greenchoice bekijken

- Bronnen filteren op locatie en type bron

- Bronnen zoeken bij jou in de buurt

- Een eigen bron kiezen voor jouw energieverbruik

- Meer informatie over de gekozen bron ontvangen

Waarom is 'dichtbij huis' belangrijk?

Omdat wij merken dat klanten daar om vragen. Het is niet alleen leuk om dagelijks langs jouw stroombron te komen, het maakt ook heel inzichtelijk waar de stroom precies vandaan komt en dat het écht groen wordt opgewekt. Dat zorgt voor meer betrokkenheid. Bovendien: hoe meer lokale opwek, hoe duurzamer Nederland wordt. En daar gaan we voor.

Wat verandert er nu echt als ik meedoe?

Jij bent als particuliere klant bij Greenchoice altijd verzekerd van 100% groene stroom uit Nederland. Nu kun je ook zelf een specifieke bron selecteren voor jouw energieverbruik, bijvoorbeeld bij jou in de buurt. Zo weet je precies waar jouw energie wordt opgewekt.

Waren jullie dan niet al duurzaam bezig?

Jawel, en de kaart maakt het nog inzichtelijker en meer gepersonaliseerd. Het is niet alleen leuk om dagelijks langs jouw stroombron te komen, het maakt ook heel inzichtelijk waar de stroom precies vandaan komt en dat het écht groen wordt opgewekt. Dat zorgt voor meer betrokkenheid. Bovendien: hoe meer lokale opwek, hoe duurzamer Nederland wordt. En daar gaan we voor.

Hoe kies ik een stroombron?

Via het platform 'Energie Dichtbij' voer je jouw postcode in en ontdek je welke stroombronnen bij jou in de buurt liggen. Je kiest zelf van welke stroombron je stroom wilt afnemen. Wij sturen je vervolgens een bevestiging toe van jouw keuze.

Moet ik meer betalen als ik een stroombron kies?

Nee. Het kiezen van een stroombron voor jouw energieverbruik kost geen extra geld. Je behoudt jouw huidige contract met bijbehorende energietarieven. Jouw tarieven kun je inzien via Mijn dossier.

Hoe ontvang ik de stroom van mijn gekozen stroombron bij mij thuis?

Greenchoice koopt jouw stroomverbruik in bij de stroombron van jouw keuze. De stroombron levert de opgewekte stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk en jouw woning is aangesloten op dit netwerk. Er is dus geen fysieke stroomkabel direct tussen jouw huis en jouw stroombron.

Hoe garandeert Greenchoice dat de stroom van mijn gekozen bron ook daadwerkelijk wordt opgewekt?

Jouw stroomverbruik wordt opgewekt door jouw gekozen stroombron en dit wordt via het Nederlandse elektriciteitsnetwerk aan je geleverd. Greenchoice zorgt ervoor dat jouw stroomverbruik administratief wordt gekoppeld aan de opwekking van jouw bron.

Kunnen alle klanten van Greenchoice een stroombron kiezen?

Alleen particuliere klanten kunnen zelf een stroombron kiezen. Zakelijke klanten hebben deze mogelijkheid dus (nog) niet.

Als je een particuliere klant bent via een collectief, of als je een contract hebt dat bestaat uit een mix van bronnen, betekent dit dat Greenchoice voor jou de samenstelling van bronnen bepaalt. Dan kun je zelf geen keuze maken voor een specifieke stroombron. Je kunt bij onze klantenservice via 010 478 23 26 jouw contract wijzigen zodat je toch een stroombron kunt kiezen.

Als de zon niet schijnt of de wind niet waait, zit ik dan zonder stroom?

Je hoeft niet bang te zijn dat je zonder stroom komt te zitten als de zon niet schijnt of de wind niet waait. Jouw woning is aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk zodat stroom voor jou altijd beschikbaar is. Greenchoice zorgt ervoor dat jouw stroomverbruik administratief gekoppeld wordt aan de opwekking van jouw stroombron.

Bosgecompenseerd gas

Waarom levert Greenchoice bosgecompenseerd gas?

Greenchoice werkt vanuit de ‘trias energetica’, de eerste stap is zo min mogelijk energie gebruiken. De tweede stap is kiezen voor duurzame energie, zoals voor wind- of zonnestroom. De derde stap is om het verbruik van niet-duurzame energie te compenseren. Als we gas verbruiken komt er koolstofdioxide (CO2) vrij, wat leidt tot opwarming van de aarde. Voor gas is nog geen grootschalig duurzaam alternatief. Daarom compenseren wij het gasverbruik van onze klanten door te investeren in verschillende bosprojecten

Waarom steunt Greenchoice wereldwijd bosprojecten?

We kiezen voor bosprojecten, omdat we hiermee op drie gebieden een impact hebben: op de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer, de biodiversiteit en op de lokale bevolking. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en geven zuurstof terug. Wij beschermen daarom bestaande bossen, herstellen beschadigde bossen en planten nieuw bos aan. Zo zorgen we ervoor dat er minder CO2 in de atmosfeer terecht komt. Daarnaast beschermen we zo ook de biodiversiteit (verschillende soorten dieren en planten op onze aarde). En als derde effect hebben we met onze projecten een sociale impact, doordat we de lokale bevolking helpen door onder andere educatie en extra werkgelegenheid te bieden.

Welke bosprojecten steunt Greenchoice?

Greenchoice steunt bosprojecten in:

Uganda (Kibale): vooral gericht op bosherstel
Indonesië (Rimba Raya): belangrijk gebied voor de orang-oetan
Peru (Madre de Dios): biodiversiteitshotspot
• Zimbabwe (Kariba): bescherming van wildlife corridors en focus op sociale projecten
• Brazilië (Amazonas): bescherming door eigendom van stroken bos langs de rivier. 
Tanzania (Kagera): samen met stichting WaKK, kleinschalige lokale projecten 

Waarom kiest Greenchoice voor deze zes projecten?

Greenchoice kiest bewust projecten die zich focussen op cruciale gebieden, en waarbij er een goede mix is tussen een impact op de koolstofdioxide (CO2) uitstoot, de biodiversiteit en de lokale bevolking. In Zimbabwe is een sterke sociale focus, terwijl we ons in Peru bijvoorbeeld echt op de biodiversiteit richten. Daarnaast kiezen we voor projecten waar we ons echt aan verbinden en waar we ons meerdere jaren duurzaam voor inzetten.

Wat is het trouwe klanten bos?

Door te kiezen voor Greenchoice bescherm je samen met andere klanten verschillende bossen. Daarnaast beschermen wij voor jou, voor elk jaar dat je klant bent, 10 m² extra bos. Als trouwe klant draag je dus nog een extra steentje bij. Het aantal vierkante meters dat wij voor je hebben beschermd, vind je terug in Mijn dossier.

Bosspaarplan

Wat is het Greenchoice Bosspaarplan?

Greenchoice investeert als enige energieleverancier van Nederland wereldwijd in de bescherming en aanplant van bos. Hiermee wordt op grote schaal de uitstoot van CO2 gecompenseert. Het bosbeleid gaat langs twee sporen. Als eerste compenseren wij de CO2-uitstoot die het gasverbruik van al onze 400.000 klanten met zich meebrengt. Meer dan 1 miljoen hectare bos is daarmee al beschermd en/of aangeplant.

 

Ten tweede bieden wij onze klanten via een apart Bosspaarplan de mogelijkheid om extra bos te beschermen. Met het Bosspaarplan zetten wij ons in voor het bosproject Kibale in Uganda. Met jouw bijdrage wordt het Kibale National Park beschermd en worden extra bomen aangepland.

 

Je kunt kiezen voor een bijdrage van €5 waarmee twee bomen per maand gepland worden. Of je kiest voor een bijdrage van €10 met de aanplant van vier bomen per maand of €15 met zes bomen per maand. De bijdrage wordt samen met jouw maandelijkse energiekosten van jouw rekening afgeschreven. In Mijn dossier kun je zien wat er met jouw bijdrage is gerealiseerd. Ook ontvang je periodiek informatie over de projecten.

In welk gebied beschermt Greenchoice regenwoud?

Het project Kibale National Park in Uganda wordt geleid door onze partner Face The Future, een organisatie die uw inleg zorgvuldig besteedt. Face The Future beheert ook de investeringen die we doen namens ons bosgecompenseerd gas.

 

Het Kibale National Park is één van de laatst overgebleven tropische bossen in Uganda. Het gebied beslaat zo’n 79.500 hectare ten westen van Kampala, de hoofdstad. Het park is een van de gebieden met de hoogste biodiversiteit van heel Uganda. Het herstel van het park en het ecosysteem zit al flink in de lift. Sinds de start van het project is er ruim 6.500 hectare aan bos hersteld en zijn meer dan 1,6 miljoen bomen geplant. Veel van de bomen zijn inmiddels volgroeid. Samen zorgen ze voor een gezond dik bladerdek. En dat helpt de biodiversiteit van het park met herstellen. Daarnaast maakt het project op het gebied van werkgelegenheid een groot verschil voor de lokale bevolking. Het Kibale-project levert vaste banen op voor zo’n 125 mensen uit de lokale bevolking en zorgt voor seizoenswerk voor een paar honderd mensen.

 

Wilt je meer over het bosproject lezen? Klik dan hier.

Wat doet Greenchoice, naast het beschermen van regenwoud, nog meer?

Naast het beschermen van regenwoud heeft het project ook veel toegevoegde waarde voor werkgelegenheid, het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. En natuurlijk worden de dieren en planten in het Kibale National Park erg geholpen.

 

Het Kibale-project levert vaste banen op voor circa 125 mensen uit de lokale bevolking en zorgt voor seizoenswerk voor een paar honderd mensen. Naast een eerlijk loon voor hun werk, krijgen de medewerkers voedzame maaltijden en medische hulp als ze dat nodig hebben. Het Kibale National Park is de beste safaribestemming om chimpansees te spotten in Afrika en dit brengt een bron van inkomsten voor de lokale bevolking met zich mee. Een andere bijdrage van het project is de financiering van waterpompen die de lokale bevolking in hun dagelijkse waterbehoefte voorzien.

 

Het herstel en de bescherming van het park dragen bij aan de kwaliteit van het leefgebied en daardoor de biodiversiteit. In het park leven naast de bedreigde chimpansee ruim 325 vogelsoorten, 13 soorten primaten, 4 wilde katachtigen, ruim 60 andere zoogdiersoorten én ruim 250 boomsoorten.

Heeft het wel zin om in Uganda regenwoud te beschermen?

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Omdat de atmosfeer voortdurend in beweging is verspreiden broeikasgassen zich binnen een aantal maanden rondom de gehele aarde. Opname van koolstofdioxide (CO2) door groeiend bos zorgt dus uiteindelijk niet alleen voor minder CO2 direct boven het bos maar ook rond de hele aarde. In Nederland zijn de meeste bossen inmiddels verdwenen. De bossen die nu de wereldbevolking van zuurstof voorzien, zijn te vinden in onder andere het Amazone gebied, het Congo-bekken en Zuidoost-Azië. Voor zowel de lokale als de wereldwijde bevolking is het van belang om deze bossen zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast bevat het Amazonegebied vele tienduizenden dier- en plantensoorten. Greenchoice steunt projecten in alle drie genoemde regio’s.

Keuze voor nieuw bosspaarproject

Waarom veranderden we van bosspaarproject?

We investeren zorgvuldig. In ons Bosspaarplan verplichten wij ons om met de inleg bos te kopen en te beschermen daar waar dat het hardst nodig is. Wij willen dan ook zeggenschap en (financiële) helderheid hebben als het gaat om deze bosprojecten. Daarom kozen we begin 2016 voor een nieuw bosspaarproject dat aan onze eisen op dat gebied voldoet: het project Kibale in Uganda. Tot dan toe spaarden we bos in Brazilië via de stichting Forest for Ever. 

 

Hoe zit het met de belofte om bos te beschermen?

Dat doen we wereldwijd. Het bos dat al in Brazilië is aangekocht, blijft gewoon beschermd. Dit bos speelt ook geen rol in CO2-compensatie. In het algemeen geldt: wij voldoen zowel voor wat betreft CO2-compensatie als toegezegde bosaankoop ruimschoots aan alle beloftes die we doen. We beschermen intussen zelfs zoveel bos dat we daar wereldwijd een van de grootsten in zijn. Het nieuwe bosproject Kibale, in Uganda, wordt geleid door onze partner Face The Future en is vooral gericht op aanplant van nieuwe bomen en langjarige bescherming. Meer uitleg over Kibale.

 

Hoe zit het met de CO2-compensatie? 

Met de aankoop van zogeheten Verified Emission Rights (VERs) uit gecertificeerde projecten steunen we deze projecten en kunnen we tegelijk aan onafhankelijke partijen aantonen dat al ons gas 100% CO2-gecompenseerd is. Certificeren kost een hoop geld en er bestaan ook niet-gecertificeerde projecten die heel effectief zijn. Greenchoice steunt daarom ook een paar andere niet gecertificeerde projecten die ook goed werk doen (momenteel het Amazonas en Tanzania project). Je zou kunnen zeggen dat het gas dat Greenchoice levert dus eigenlijk meer dan 100% gecompenseerd is! 

Besparen

Hoe kan ik mijn verbruik in de gaten houden?

Om energie te besparen is het nodig dat je inzicht hebt in jouw energieverbruik. Hoe weet je anders waar je op moet besparen? Via Mijn dossier of de Greenchoice app kun je eenvoudig jouw verbruik controleren. Daarnaast kan ook worden bekeken hoe jouw energieverbruik ligt in vergelijking met andere Nederlandse huishoudens. Ons advies is om minstens één keer in de twee maanden jouw meterstanden door te geven om het verbruik te controleren. Daarbij kun je direct zien of het termijnbedrag op de juiste hoogte staat ingesteld en kun je het bedrag eventueel zelf aanpassen.

Hoe bespaar ik op verlichting?

Je kunt op jouw verlichtingskosten besparen door onder andere de volgende maatregelen: Maak in eerste instantie zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk licht. Zorg voor een onbelemmerde doorstroom van de zon, plaats dus geen grote planten of bomen voor de ramen, die de lichtinval beperken; Gebruik spaarlampen en/of LED-lampen; deze lampen geven met een flink lager wattage evenveel licht; Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensors, waarmee ‘vergeten verlichting’ vanzelf uitgaat als er niemand in de ruimte aanwezig is. Maar vooral, zet verlichting uit als je niet in een ruimte aanwezig bent!

Op zoek naar een makkelijke manier om energie én kosten te besparen? Bekijk onze producten op de Greenchoice Energiebespaarshop en ga aan de slag!

Hoe bespaar ik op elektrische apparaten?

Een computer die niet als server fungeert, hoeft niet continu aan te staan. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen de pc in de standby-modus te zetten. Ventilatoren en elektrische kachels zijn grootverbruikers. Vaak biedt goede ventilatie of een dikke trui ook al voldoende warmte. Oude koelkasten, wasmachines of boilers zijn minder efficiënt dan de nieuwe, energiezuinige varianten. Het loont vaak om te investeren in een nieuwe versie.

Hoe bespaar ik op mijn kosten voor de verwarming?

Er zijn verschillende manieren om te besparen. Je kunt met kleine maatregelen beginnen. Kies in de koudere periode voor warme kleding, zodat je de verwarming niet meteen omhoog hoeft te zetten. De verwarming één graad lager zetten scheelt namelijk al in jouw kosten.

Andere mogelijkheden zijn dubbel glas zetten, jouw muren of vloeren isoleren, een warmtepomp aanschaffen, jouw radiatoren aan de achterzijde (muurzijde) voorzien van radiatorfolie en regelmatig jouw centrale verwarming ontluchten. 

Hoe bespaar ik op warm water?

Gemiddeld doucht een Nederlander ongeveer 8 minuten per keer. Hierbij wordt ongeveer 50 liter water gebruikt, dat ook verwarmd moet worden. Door jouw douchebeurten terug te brengen naar 5 minuten, bespaar je dus niet alleen honderden liters water per jaar, maar ook nog eens vele kubieke meters gas.

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig jouw woning, auto of elektrische apparaat is. Een A label betekent dat jouw koelkast of woning heel energiezuinig is. Een G label is het laagste label en betekent dat er nog veel bespaarmogelijkheden zijn. Bij de aanschaf van een nieuwe koelkast kun je goed naar de energielabels kijken. Zo weet je wat de meest energiezuinige oplossing is en zorg je ervoor dat je op jouw energierekening kunt besparen.

Wat is er veranderd aan het energielabel voor huizen vanaf januari 2015?

Vanaf 1 januari 2015 is het bij de verkoop of verhuur van een huis of appartement verplicht om een energielabel te hebben. Met een energielabel zie je in één oogopslag hoe energiezuinig jouw woning is. Het label gaat van A tot en met label G, waarbij A het meest energiezuinig is. Via Mijn dossier kun je door het invullen van een aantal vragen, gratis een goede indicatie krijgen van jouw energielabel.

Ik heb een energielabel thuisgestuurd gekregen, maar deze wijkt af van het label in de check via Mijn dossier. Hoe kan dat?

Het energielabel dat je thuisgestuurd krijgt heeft geen formele status. Dit label is gebaseerd op openbare gegevens, bijvoorbeeld uit het Kadaster. In dit label worden pas gemonteerde zonnepanelen of andere besparingsmogelijkheden niet altijd meegenomen. Daarom kan het label dat je thuisgestuurd krijgt afwijken van het label in onze check. Het label dat uit de check komt heeft ook geen formele status, maar is wel nauwkeuriger.

Zijn er subsidies voor isolatie en energie besparen?

Sinds september 2016 bestaat er de “subsidie energiebesparing eigen huis”. Huiseigenaren en VvE’s kunnen via deze subsidie een aanvraag doen voor verschillende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan vloerisolatie, spouwmuurisolatie of isolatie glas.

Kijk voor meer informatie op de campagne website www.energiebesparendoejenu.nl van Milieu Centraal, Rijksdienst voor Ondernemen(RvO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Daarnaast zijn er soms nog lokale subsidiemaatregelen van gemeenten of provincies die energie besparen lokaal willen stimuleren. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor de subsidies bij jou in de buurt.

BOKS Slim

Wat is BOKS Slim?

BOKS Slim is een energieservice voor alle klanten van Greenchoice. Op jouw smartphone of tablet heb je in één oogopslag inzicht in jouw energieverbruik. Je krijgt persoonlijke energiebespaartips en kunt meedoen aan uitdagingen die jou helpen om energie te besparen. Via je slimme meter kun je per apparaat(groep) zien wat jouw verbruik is, zodat je precies weet waar jouw energieverbruik en jouw energiekosten naartoe gaan!

Wat is het voordeel van BOKS Slim?

Met BOKS Slim heb je altijd en overal inzicht in jouw energieverbruik. Dit inzicht maakt het makkelijker om jouw energieverbruik te controleren per apparaat(groep) en hierop te besparen. De apparaatgroepen zijn koel en vries, sluipverbruik, elektronica, wassen, verlichting, koken en warm water. Greenchoice helpt je graag een handje om jouw energierekening op een leuke manier nog verder naar beneden te brengen. Goed voor het milieu, je kennis en je portemonnee!

Hoe kan ik meedoen met BOKS Slim?

Download de laatste versie van de Greenchoice app en activeer BOKS Slim door te klikken op de banner in de app, of BOKS te selecteren bij de instellingen van de app.

Ik ben nog geen klant van Greenchoice, kan ik toch meedoen met BOKS Slim?

Je kunt gebruik maken van BOKS Slim als Greenchoice jouw energieleverancier is. Wil je overstappen naar Greenchoice en als eerste profiteren van BOKS Slim? Dan regel je eenvoudig jouw aanmelding via onze website. Bekijk ons aanbod. Wij regelen alles voor jouw overstap.

Ik kan BOKS Slim niet vinden in de Greenchoice-app, hoe kan dat?

BOKS Slim is nu beschikbaar in de Greenchoice app. Heb je een slimme meter, dan kun je BOKS Slim activeren door te klikken op de banner in de app of BOKS Slim te selecteren bij de instellingen van de app. Uit- en inloggen kan helpen om de gegevens te updaten. Heb je geen slimme meter? Dan is BOKS Slim activeren niet mogelijk. Je kunt wel meedoen met de uitdagingen door te klikken op de banner Het Grote Douchespel of Uitdagingen te selecteren bij instellingen van de app.

Hoe wordt mijn verbruik berekend?

Als je een slimme meter hebt kan BOKS Slim de meterstanden per kwartier opvragen. Hiervoor kun je via de app toestemming geven. In jouw verbruiksgegevens worden verbruikspatronen herkend. Ieder apparaat heeft een uniek verbruikspatroon. Bijvoorbeeld; een waterkoker heeft een kort, hoog verbruik, terwijl een wasmachine verschillende pieken achter elkaar heeft. Door alle verbruikspatronen te analyseren, wordt in kaart gebracht wat per apparaatgroep wordt verbruikt.

Ik heb geen slimme meter, en nu?

Ook zonder slimme meter kun je de uitdaging aangaan om energie te besparen. In de Greenchoice-app vind je bespaartips en kun je meedoen aan uitdagingen om te besparen. Voor een beter inzicht in jouw energieverbruik kun je zelf jouw meterstanden aan ons doorgeven.

Heb je geen slimme meter maar wil je er wel een? Bekijk hier hoe je een slimme meter aanvraagt.

Wat zijn de kosten van BOKS Slim?

BOKS Slim is een gratis energieservice via de Greenchoice app. Kies je voor de uitbreiding BOKS Live met live inzicht in jouw stroomverbruik waardoor je nog beter kunt besparen? Dan kun je jezelf hiervoor abonneren via de Greenchoice app. Je betaalt dan eenmalig 50 voor de aanschaf en verzending van de BOKS-meter die je zelf gemakkelijk aan de slimme stroommeter kunt koppelen. Wanneer je jezelf voor BOKS Live abonneert in de Greenchoice app, wordt dit apparaatje automatisch bij jou thuisbezorgd. Daarnaast betaal je 2,50 per maand voor het registreren en analyseren van data van de BOKS-meter, zodat je een gedetailleerd inzicht per apparaatgroep hebt en natuurlijk het live inzicht ziet in jouw Greenchoice app.

BOKS Live

Welke voordelen heeft BOKS Live?

Met BOKS Live in de Greenchoice app heb je toegang tot een aantal unieke functionaliteiten:

Live inzicht in je stroomverbruik
Je ziet om de 10 seconden wat er in je huishouden verbruikt wordt. Knip je een lampje aan, dan zul je dit direct terugzien in de Greenchoice app.

Een extra nauwkeurige energiespecificatie per apparaatgroep
Dankzij live inzicht in je stroomverbruik kunnen wij je een zeer nauwkeurige energiespecificatie aanbieden, zodat je precies weet hoeveel de verschillende apparaatgroepen verbruiken.

Uniek in de markt

Naast gedetailleerd inzicht in je verbruik, kunt je ook meedoen aan bespaaruitdagingen die je echt helpen om energie te besparen. Energie besparen was nog nooit zo leuk! 

Handig via de Greenchoice app

Je hebt geen extra stekkers nodig om gebruik te maken van BOKS Live. Wij leveren je alleen een klein apparaatje dat je zelf gemakkelijk aansluit op je slimme meter. Er zijn dus geen installatiekosten nodig.

Is mijn slimme meter geschikt voor BOKS Live?

BOKS Live is er alleen voor slimme meters van 2014 of nieuwer. Je kunt dit controleren aan de hand van je meternummer. Je meternummer vind je onder de barcode van je slimme stroommeter. Eindigt dit nummer op 14 of meer? Dan is je slimme meter geschikt voor BOKS Live. Eindigt dit nummer op 13 of minder? Dan heb je een ouder type slimme meter. Deze werkt helaas niet goed samen met de BOKS-meter, die nodig is voor BOKS Live.

Hoe kan ik BOKS Live bestellen?

Je kunt je voor BOKS Live abonneren via de Greenchoice app. Hiervoor vind je een widget op je startpagina in de app, of een knopje onder ‘Instellingen’ genaamd ‘BOKS’. Wij sturen de BOKS-meter automatisch naar je toe zodat je deze zelf met behulp van de handleiding kunt installeren bij je thuis. BOKS is alleen beschikbaar voor Greenchoice klanten. 

Hoe werkt het BOKS Live abonnement?

Voor BOKS Live betaal je abonnementskosten. Deze kosten gaan in op de 1e van de maand nadat je BOKS Live hebt aangeschaft. Start je dus op 5 juni, dan zullen jouw abonnementskosten per 1 juli in rekening gebracht worden. De maandelijkse kosten voor BOKS Live worden samen met jouw voorschot voor stroom en gas geïncasseerd in jouw termijnbedrag. Deze zal dus opgehoogd worden met je abonnementskosten.

Wat gebeurt er met BOKS Live als ik ga verhuizen?

Als je gaat verhuizen, verhuist BOKS Live automatisch met je mee! Hiervoor moet je natuurlijk wel de BOKS-meter meenemen naar jouw nieuwe adres en opnieuw installeren bij jouw nieuwe slimme meter en wifinetwerk. Heeft je nieuwe adres geen geschikte slimme meter? Dan kan BOKS Live helaas niet meeverhuizen. Je abonnement voor BOKS Live wordt dan op de afmelddatum automatisch beëindigd. Teveel betaalde maandelijkse abonnementskosten over het restant van de maand krijg je terugbetaald.

Kan ik mijn bestelling voor BOKS Live annuleren?

Tot 14 dagen na ontvangst van jouw BOKS-meter kun je BOKS Live kosteloos annuleren. Dit kun je gemakkelijk doen via de app, maar een afmelding via mail of telefoon kunnen wij ook voor jou verwerken. Bij het annuleren van jouw aanmelding wordt je BOKS Live-abonnement ontbonden. Dit betekent dat je alle kosten vergoed krijgt (eenmalige kosten en evt. abonnementskosten), maar ook dat je verplicht bent de BOKS-meter naar Greenchoice te retourneren.

Hoe zeg ik BOKS Live op? 

BOKS Live is dagelijks opzegbaar. Je kunt BOKS Live gemakkelijk opzeggen via de app, maar een afmelding via e-mail boks@greenchoice.nl of telefoon 010 747 02 16 kunnen wij ook voor je verwerken. Wanneer je BOKS Live opzegt, krijg je teveel betaalde maandelijkse abonnementskosten over het restant van de maand terugbetaald. Deze verrekening vindt plaats op jouw jaar- of eindnota.

Ik ben via de website aangemeld voor BOKS Live. Zit ik nu ergens aan vast?

Nee, je zit nergens aan vast. Wij nemen per e-mail contact met je op als je BOKS Live kunt gaan gebruiken.

Kan ik BOKS Live gebruiken als ik zonnepanelen heb?

Je kunt BOKS Live niet gebruiken als je zonnepanelen hebt. Dat komt omdat zelf opgewekte energie die direct wordt verbruikt niet wordt geregistreerd door de slimme meter. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de livedata niet garanderen. Ben je toch benieuwd naar je energieverbruik? Bekijk dan via BOKS Slim je energieverbruik per kwartier. Bekijk hier hoe BOKS Slim werkt en begin direct met energie besparen! 

Elektrisch rijden

Welke producten en diensten hebben jullie voor elektrische rijders?

Bij Greenchoice focussen we ons in eerste instantie op het leveren van 100% duurzame energie. Daarnaast helpen we onze klanten zo goed mogelijk met het besparen van energie, en de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Elektrisch rijden ligt hierbij weliswaar in het verlengde, maar behoort niet tot onze kerndienstverlening. Wanneer je vragen hebt over bijvoorbeeld laadpassen, laadpalen, elektrisch vervoer, zoals een scooter en een auto, of wet- en regelgeving, raden wij je aan om eens een kijkje te nemen op de website van onze partner Vereniging Elektrische Rijders. Zij biedt een platform met veel informatie rondom elektrisch rijden: door leden en voor leden.

GroenZeker

Kan ik nu ook al ZonneDelen afnemen en profiteren van het rendement?

Ja dat kan! Op ZonnePanelenDelen kun je buiten deze actie om in zonne-energieprojecten investeren en profiteren van het rendement. Voor meer informatie over ZonneDelen en profiteren van extra rendement als Greenchoice-klant ga je naar www.greenchoice.nl/zonnedelen.

Wat gebeurt er met mijn ZonneDelen als ik geen klant meer ben van Greenchoice?

Als je overstapt naar een andere energieleverancier, dan behoud je uiteraard jouw ZonneDelen. Als je destijds gekozen hebt voor een Greenchoice project en jouw Greenchoice klantnummer bij ZonnePanelenDelen hebt geregistreerd, valt het rendement terug naar het standaard rendement (bij Greenchoice projecten geldt een verhoogd rendement voor Greenchoice klanten).

Meer vragen over ZonneDelen en ZonnePanelenDelen?

Ga voor meer informatie over ZonneDelen en ZonnePanelenDelen naar www.greenchoice.nl/zonnedelen.

Wat gebeurt er als ik contractbreuk pleeg?

Als je een vast tarief afsluit met Greenchoice, kopen wij voor die periode energie voor je in. Indien je binnen de contractperiode overstapt, pleeg je contractbreuk en lijden wij mogelijk inkoopverlies. Wij mogen je hiervoor wettelijk gezien een opzegvergoeding in rekening brengen. Greenchoice kiest er echter bewust voor dit niet te doen. Wij willen je namelijk niet onder financiële dwang aan ons gebonden houden. Wel vervalt het recht op de eenmalige korting bij het plegen van contractbreuk.

Heb je twijfels over jouw tarief? Neem dan zeker contact op met onze klantenservice op 010 747 02 22. Wij helpen je graag met het maken van een eerlijke vergelijking, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Algemene Voorwaarden op onze website.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als je gaat verhuizen, dan kun je jouw huidige contract meenemen naar je nieuwe adres. Door jouw contract mee te nemen naar je nieuwe adres wijzigt de einddatum van het contract niet. Aan het einde van het contract profiteer je van de toegekende korting.

Wat is het stroometiket van GroenZeker met ZonVoordeel?

Groene stroom:

80% wind uit Nederland

20% biomassa uit Nederland

Groen gas:

100% bosgecompenseerd gas

Wat zijn de algemene en contractvoorwaarden van GroenZeker met ZonVoordeel?

De contractvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.greenchoice.nl/voorwaarden

Warmtepomp

Wat zijn de voordelen van de aanschaf van de warmtepomp?

De voordelen van de warmtepomp op een rijtje:

- Hoge subsidie van €1.700

- Besparingen van gemiddeld €300 - €500 per jaar

- Op elke cv-ketel toepasbaar

- Hoge energiekostenbesparing van 20-30%

- Aan te sluiten op stadsverwarming

- Mogelijk 2 stappen omhoog in energielabel

- Ontwikkeling en productie in Nederland

- Vijf jaar systeemgarantie

Hoeveel kan ik besparen op mijn energiekosten door de aanschaf van een warmtepomp?

Dit is afhankelijk van je eigen gasverbruik, maar de besparingen zijn gemiddeld €300 tot €500 per jaar. Dit komt neer op een gemiddelde energiekostenbesparing van 20-30%

Waarom zit er subsidie op de warmtepomp?

De overheid wil stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Dit heeft als doel om energie te besparen en CO2-uitstoot terug te dringen. Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Hoe kan ik de subsidie aanvragen voor de warmtepomp?

Op de site van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kun je de ISDE subsidie aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/isde-particulieren.

Welke aanpassingen moet ik doen in mijn woning om een warmtepomp te installeren?

Vrijwel iedere woning is geschikt voor de installatie van een warmtepomp. Voordat er overgegaan wordt tot installatie zal de installateur bij je thuis langskomen om vast te stellen wat er nodig is voor de installatie. De installateur zal bij de installatie zelf de nodige aanpassingen verrichten.

Hoe ziet het proces van de aanschaf/installatie van een warmtepomp eruit?

  1. Laat je gegevens achter op deze pagina.
  2. Wij nemen contact op met je.
  3. Een gecertificeerde installateur komt langs voor een schouw aan huis
  4. Installatie van de warmtepomp.
  5. Ontvangst subsidie.

Zit er garantie op de warmtepomp?

Er zit garantie op onze warmtepomp. En in Nederland bieden wij zelfs de langstlopende garantie aan, namelijk 5 jaar.

Is de warmtepomp een vervanging voor mijn cv-ketel?

Nee, het is een aanvulling op de cv-ketel. De cv-ketel wordt alleen gebruikt als de warmtepomp niet voldoende warm water kan afleveren.

Kan ik de warmtepomp gebruiken om mijn energielabel te verhogen?

Ja, dat kan zeker. Doordat de warmtepomp minder energie gebruikt dan gebruikelijke verwarmingsmethodes.

Is het mogelijk de warmtepomp te gebruiken in combinatie met zonnepanelen?

Ja, wij moedigen zelfs aan om de warmtepomp te gebruiken in combinatie met zonnepanelen. Zo kun je het stroomverbruik wat ontstaat compenseren en nog meer energie besparen.

Op welke manier ontlast de warmtepomp de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen?

De warmtepomp ontlast de cv-ketel in zijn gebruik. De meeste cv-ketels worden op gas gestookt, de warmtepomp niet. Je gebruik van fossiele brandstoffen zal daardoor flink afnemen.

Hoe sluit de warmtepomp aan bij de Greenchoice doelstellingen m.b.t. de overgang naar 100% groene energie?

Doordat de warmtepomp erg zuinig is, en volledig elektrisch, is de warmtepomp uitstekend te gebruiken in combinatie met groene stroom. Je hebt minder groene energie nodig, waardoor we samen werken aan een duurzamer en groener Nederland.

Aan welke voorwaarden moet mijn woning voldoen om in de warmtepomp te installeren?

De warmtepomp werkt het beste in combinatie met een cv-systeem, vloerverwarming, goed geïsoleerde woning (vanaf ca. bouwjaar 1990).

Is er onderhoud te verrichten aan de waterpomp?

De warmtepomp behoeft niet veel onderhoud, wel is het te adviseren jaarlijks te controleren of alles nog naar behoren werkt. Dit zodat het rendement gegarandeerd kan blijven, en je niet voor onverwachte kosten wordt gesteld.

Hoe werkt de warmtepomp?

Bekijk de video om te zien hoe de warmtepomp werkt. Een warmtepomp gebruikt warmte uit ventilatie- en/of buitenlucht, of uit grondwater om uw huis te verwarmen. Een hybride warmtepomp werkt op hetzelfde principe, maar maakt ook nog deels gebruik van uw bestaande CV ketel. Alleen bij echt lage buiten temperaturen schakelt u CV ketel bij. Vooral hybride warmtepompen zijn uit financieel oogpunt interessant voor consumenten.

 

Greenchoice werkt samen met leverancier Techneco en adviseert haar klanten de Elga warmtepomp. Voor meer informatie over de voordelen van de Elga warmtepomp klik je hier.

WindVanger

Wat is een WindVanger?

WindVangers zijn stukjes van de opgewekte stroom van onze eigen windmolens van het Hartelkanaal. 

In een interview legt WindVanger specialist Faron uit hoe het werkt.

Met een WindVanger koop je een stukje van de opwekte stroom en betaal je een deel van je jaarlijkse stroombehoefte voor een periode naar keuze vooruit, waardoor je beschermd bent tegen prijsstijgingen. Een WindVanger heeft jaarlijks een gegarandeerde opwek van 125 kWh. En waait het harder? Dan verdelen we de meeropbrengst gratis onder alle WindVangers. Zo lever je met je eigen stukje windmolen je eigen bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Wat levert een WindVanger op?

De WindVanger levert gegarandeerd minimaal 125kWh per jaar op.

Waait het in een jaar harder en is er sprake van meerproductie dan verdelen we dat naar rato over alle WindVangers. De energie die jouw WindVanger opwekt, wordt afgetrokken van je jaarnota. Je krijgt de kale stroomprijs en btw vergoed.

Benieuwd hoe hard het waait? In de Greenchoice App kun je precies zien wat jouw WindVangers hebben opgewekt.

Word ik met WindVanger eigenaar van een windmolen?

Met WindVanger krijg je een vast aantal kWh opgewekte stroom van onze molens aan het Hartelkanaal. Je wordt dus geen eigenaar maar krijgt een deel van de totale opwek. 

Kan ik als bestaande klant ook WindVangers kopen?

Heb je al een energiecontract bij Greenchoice en wil je ook WindVangers kopen? Dat kan. Met je bestaande inloggegevens van Greenchoice, log je in op de speciale WindVangers pagina.

Op basis van je jaarverbruik kun je kiezen hoeveel WindVangers je wilt kopen. Je mag voor maximaal 80% van je jaarverbruik WindVangers aanschaffen. Vervolgens kies je de gewenste looptijd en reken je de eenmalige kosten direct af via iDeal of met creditcard.

Er verandert niks met je huidig energiecontract. WindVangers zijn aan te schaffen met elk lopend energiecontract, zolang je een stroomproduct bij ons afneemt. De opbrengst van de WindVanger wordt verrekend met het stroomverbruik op de jaarnota.

Nog geen klant bij Greenchoice? Meld je dan hier aan en krijg je eerste WindVangers cadeau!

Kan ik gebruik maken van WindVangers als ik zelf al op een andere manier op wek?

Wek je al op een andere wijze je eigen energie op? Houd er dan rekening mee dat je deze opwek afhaalt van het getoonde verbruik. Op basis van het resterend verbruik mag je maximaal 80% WindVangers kopen. Het getoonde verbruik is inclusief eigen opwek middels zonnepanelen en winddelen, mits deze informatie bij ons bekend is.

Hoe zit het met de vermogensbelasting over WindVangers?

WindVangers worden door de belastingdienst gezien als Box 3-vermogen. Op verzoek kunnen wij een overzicht sturen met de actuele waarde van WindVangers per 1 januari.

Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie over Box 3, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de heffingsvrije norm en de berekening van de vermogensbelasting.

Opzeggen met WindVangers?

WindVangers zijn alleen beschikbaar als je klant bent bij Greenchoice en zijn niet overdraagbaar. Om op te zeggen kun je contact opnemen met onze klantenservice op 010 747 02 22. In geval van opzegging neemt Greenchoice de WindVangers terug en ontvang je de resterende economische waarde. Daarnaast worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.

Wat gebeurt er met mijn WindVangers als ik verhuis?

Verhuis je met WindVangers? Dan verhuizen je WindVangers gewoon met je mee. Geef je verhuizing door via Mijn dossier bij 'Mijn gegevens' of mail naar vragen@greenchoice.nl.

Groen Gas

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

Biogas is het ruwe product en wordt geproduceerd in de biogasinstallaties. Groen gas is biogas wat is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit, zodat het toegevoegd kan worden in het gasnetwerk en gebruikt kan worden voor gasaansluitingen.

Hoe wordt groen gas gemaakt?

Biogas wordt gemaakt in biovergistinginstallaties. Er leven bacteriën in een biovergister. Deze bacteriën zetten mest, GTF-afval of andere afvalstromen, zoals supermarktproducten die over de datum zijn, om in biogas. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas en wordt dan ingevoerd in het gasnetwerk.

Komt er CO2 vrij bij het verstoken van groen gas?

Bij de verbranding van groen gas komt er C02 vrij, maar de uitstoot is minimaal 35% minder dan bij verbranding van aardgas. Daarnaast draagt deze uitstoot niet bij aan het broeikaseffect. Biogas hoort namelijk tot de korte kringloop van CO2. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa, is kort daarvoor ook opgenomen door diezelfde biomassa. Wat dat betreft is de verbranding dus CO2-neutraal. Het grote verschil met fossiele brandstoffen, is dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding miljoenen jaren geleden is opgenomen.

Hoe duurzaam zijn biovergistinginstallaties?

Greenchoice heeft een zorgvuldige selectie bij de keuze van biogasinstallaties, die wij gebruiken voor het leveren van groen gas. Wij kiezen alleen biogasinstallaties die groen gas en groene stroom opwekken door vergisting van natuurlijk materiaal zoals mest en huis- en tuinvuil en andere reststromen.

De biomassa die gebruikt wordt om groen gas te maken is NTA8080 gecertificeerd: de gehele grondstof tot productieketen is gecontroleerd op strenge duurzaamheidseisen. Zo dient er bijvoorbeeld een neutrale of positieve impact te zijn op de bodemkwaliteit en waterkwaliteit en dient de productie bij te dragen aan de lokale welvaart.

Wat is het verschil tussen bosgecompenseerd gas en groen gas?

Ons bosgecompenseerde gas kun je met een gerust hart gebruiken. Wij compenseren namelijk de uitstoot van al je gasgebruik door bos aan te planten en te beschermen binnen verschillende bosprojecten. Groen gas is biogas; gas gemaakt van natuurlijk afval. Dit gas kan oneindig opgewekt worden, in tegenstelling tot aardgas. Groen gas wordt duurzaam opgewekt in Nederland uit hernieuwbare bronnen in biovergisters.

Waarom zou ik kiezen voor groen gas van Greenchoice?

Groen gas van Greenchoice is opgewekt in Nederland uit hernieuwbare bronnen en hierdoor is het schoon opgewekt en uiteen oneindige bron. Greenchoice heeft een zorgvuldige selectie bij de keuze van biogasinstallaties, die wij gebruiken voor het leveren van groen gas.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4,2 1363 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg