Terugleveren van uw zonnestroom

Zonnepanelen en klant bij Greenchoice?

Als u zonnepanelen heeft, meldt u dat bij uw netbeheerder via www.energieleveren.nl. De netbeheerder controleert of uw meter geschikt is voor teruglevering. Bovendien zorgen ze ervoor dat we ook de juiste gegevens ontvangen die nodig zijn om uw teruglevering te verrekenen.

Meld uw panelen ook bij ons, door een e-mail te sturen aan vragen@greenchoice.nl, met daarin het type elektriciteitsmeter (analoog of digitaal), de installatiedatum van de zonnepanelen en het vermogen (in Watt-piek) of het aantal panelen van de installatie.

Salderen

Als u minder of evenveel stroom opwekt als u verbruikt, dan wordt de stroom die u teruglevert van de stroom die u verbruikt afgetrokken. Dit wordt salderen genoemd. U ontvangt dan hetzelfde tarief, inclusief alle energiebelastingen voor uw teruggeleverde stroom. Eigenlijk gebruikt u het net dan als grote batterij doordat u uw stroom, die u teruglevert, op een later tijdstip weer kunt gebruiken tegen hetzelfde tarief.

Omdat u in de zomer meer opwekt dan in de winter, wordt dit verrekend over de periode van een jaar. Het kan dus zo zijn dat u in de zomer meer teruglevert dat u verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig heeft.

Terugleververgoeding

Bijna alle huishoudens die zelf energie opwekken hebben per jaar meer stroom nodig dan ze zelf opwekken. Wekt u toch meer stroom op dan uzelf verbruikt? Dan gaat u netto terugleveren. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeleverde stroom (zie ook de Elektriciteitswet 1998). Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief. Greenchoice is trots op haar klanten die de stap hebben gezet naar eigen opwekking. Daarom biedt Greenchoice voor de eerste 10.000 kilowattuur netto teruglevering een terugleververgoeding van €0,11 per kilowattuur. Levert u meer dan 10.000 kilowattuur netto terug, dan ontvangt u over het gehele volume het kale leveringstarief. 

 

Voordelig zonnestroomtarief

Heeft u ons variabele kortingsgarantie contract en wekt u zelf duurzame energie op? Dan passen we uw tarief aan naar het zonnestroomcollectief. Dat is gegarandeerd 0,5 eurocent per kilowattuur minder dan de standaard variabele prijs van uw regioleverancier.

 

Analoge of digitale meter?

Heeft u een analoge meter, dan draait de meter vooruit of achteruit afhankelijk van wat u op dat moment verbruikt en opwekt. Door u teruggeleverde energie wordt daardoor door de meter zelf al van het verbruik af getrokken. Dat ziet u dus niet gespecificeerd terug op de factuur maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Als u een digitale meter heeft worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden tegelijk op één overzichtelijke nota getoond.

 

Telwerk bij meters

Bij sommige analoge meters kan het telwerk niet achteruit lopen en sommige digitale meters hebben geen teruglevertelwerk. Deze meters zijn niet geschikt voor teruglevering en moet u laten vervangen door de netbeheerder. Voor meer informatie over of uw meter geschikt is, kunt u terecht bij uw netbeheerder. Wanneer u gebruik maakt van de SDE+ subsidie dan heeft u een tweede stroommeter. Deze meet de geproduceerde energie voor het uitkeren van subsidie. Greenchoice verrekent alleen de energie die u teruglevert via de hoofdmeter. Geef daarom nooit de stand van de productiemeter door aan Greenchoice.

 

Verbruikt u meer dan 10.000 kWh per jaar?

Voor aansluitingen met een stroomverbruik boven de 10.000 kWh per jaar moet rekening worden gehouden met het volgende. De overheidsheffingen, waaronder de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, zijn gestaffeld.

Voor verbruik tot 10.000 kWh betaalt u €0,1013 energiebelasting per kilowattuur, voor verbruik van 10.000 tot 50.000 kWh €0,0490 en voor het verbruik boven 50.000 kWh €0,0131. Voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) gelden de volgende tarieven per kilowattuur; voor verbruik tot 10.000 kWh geldt het tarief €0,0074, voor verbruik tussen 10.000 en 50.000 kWh geldt €0,0123 en bij verbruik boven 50.000 kWh geldt €0,0033. Dit zijn de tarieven voor het jaar 2017 en zijn exclusief btw.

Bij de verrekening van het verbruiken de teruggeleverde energie wordt de teruglevering van het verbruik afgehaald. Hierdoor haalt u uw besparing over de laatst verbruikte energie. De teruggeleverde energie wordt dus eerst verrekend met het verbruik dat tegen de hoogste staffel verrekend wordt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het verbruik tot 50.000 kWh onder de laagste staffel valt.

Voor aansluitingen groter dan 3x80A mogen helemaal geen overheidsheffingen over de teruglevering verrekend worden.

Meer over zonnepanelen van Greenchoice