Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Terugleveren van je zonnestroom

Zonnepanelen en klant bij Greenchoice?

Als je zonnepanelen hebt, meld je dat bij je netbeheerder via www.energieleveren.nl. De netbeheerder controleert of je meter geschikt is voor teruglevering. Bovendien zorgen ze ervoor dat we ook de juiste gegevens ontvangen die nodig zijn om je teruglevering te verrekenen.

Meld uw panelen ook bij ons, door een e-mail te sturen aan vragen@greenchoice.nl, met daarin het type elektriciteitsmeter (analoog of digitaal), de installatiedatum van de zonnepanelen en het vermogen (in Watt-piek) of het aantal panelen van de installatie.

Salderen

Als je minder of evenveel stroom opwekt als dat je verbruikt, dan wordt de stroom die je teruglevert van de stroom die je verbruikt afgetrokken. Dit wordt salderen genoemd. Je ontvangt dan hetzelfde tarief, inclusief alle belastingen voor je teruggeleverde stroom. Eigenlijk gebruik je het elektriciteitsnet dan als grote batterij doordat je de stroom, die je teruglevert, op een later tijdstip weer kunt gebruiken tegen hetzelfde tarief.

Omdat je in de zomer meer opwekt dan in de winter, wordt dit verrekend over de periode van een jaar. Het kan dus zo zijn dat je in de zomer meer teruglevert dan je verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig hebt.

Terugleververgoeding

Bijna alle huishoudens die zelf energie opwekken hebben per jaar meer stroom nodig dan ze zelf opwekken. Wek je toch meer stroom op dan je verbruikt? Dan ga je netto terugleveren. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeleverde stroom (zie ook de Elektriciteitswet 1998). Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief. Greenchoice is trots op haar klanten die de stap hebben gezet naar eigen opwekking. Daarom biedt Greenchoice voor de eerste 10.000 kilowattuur netto teruglevering een terugleververgoeding van €0,11 per kilowattuur. Lever je meer dan 10.000 kilowattuur netto terug, dan ontvang je over het gehele volume het kale leveringstarief. 

 

Analoge of digitale meter?

Heb je een analoge meter, dan draait de meter vooruit of achteruit afhankelijk van wat je op dat moment verbruikt en opwekt. Door je teruggeleverde energie wordt daardoor door de meter zelf al van het verbruik af getrokken. Dat zie je dus niet gespecificeerd terug op de factuur maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren. Als je een digitale meter hebt worden de levering en teruglevering apart geregistreerd. Zowel levering als teruglevering worden tegelijk op één overzichtelijke nota getoond.

 

Telwerk bij meters

Bij sommige analoge meters kan het telwerk niet achteruit lopen en sommige digitale meters hebben geen teruglevertelwerk. Deze meters zijn niet geschikt voor teruglevering en moet je laten vervangen door de netbeheerder. Voor meer informatie over of jouw meter geschikt is, kun je terecht bij je netbeheerder. Wanneer je gebruik maakt van de SDE+ subsidie dan heb je een tweede stroommeter. Deze meet de geproduceerde energie voor het uitkeren van subsidie. Greenchoice verrekent alleen de energie die je teruglevert via de hoofdmeter. Geef daarom nooit de stand van de productiemeter door aan Greenchoice.

 

Verbruik je meer dan 10.000 kWh per jaar?

Voor aansluitingen met een stroomverbruik boven de 10.000 kWh per jaar moet rekening worden gehouden met het volgende. De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn gestaffeld.

Voor verbruik tot 10.000 kWh betaal je €0,10458 energiebelasting per kilowattuur, voor verbruik van 10.000 tot 50.000 kWh €0,05274 en voor het verbruik boven 50.000 kWh €0,01404. Voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) gelden de volgende tarieven per kilowattuur; voor verbruik tot 10.000 kWh geldt het tarief €0,01320, voor verbruik tussen 10.000 en 50.000 kWh geldt €0,01060 en bij verbruik boven 50.000 kWh geldt €0,00390. Dit zijn de tarieven voor het jaar 2018 en zijn exclusief btw.

Bij de verrekening van de teruggeleverde energie wordt de teruglevering van het verbruik afgehaald. De teruggeleverde energie wordt eerst verrekend met het verbruik dat in de hoogste staffel belast is.

Voor aansluitingen groter dan 3x80A mogen helemaal geen overheidsheffingen over de teruglevering verrekend worden.

Meer over zonnepanelen van Greenchoice

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,2 651 https://www.greenchoice.nl/images/logo.png