Twee mensen leunen over een rij zonnepanelen en kijken samen naar rechts. Met zonnepanelen maak je een stap naar de toekomst.

Welke hernieuwbare stroombronnen bestaan er allemaal?

Bij Greenchoice dromen wij van een wereld die volledig draait op groene stroom. Om dit doel te bereiken, is het belangrijk dat steeds meer stroom uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Een groot deel van deze bronnen zijn hernieuwbaar. Hernieuwbare stroom is stroom die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen die eindeloos weer worden aangevuld. Denk hierbij aan zon, wind of water. Hoeveel stroom wij hier ook uit opwekken, deze bronnen zullen niet op raken. Hieronder bespreken wij welke groene stroombronnen allemaal bestaan en hoe uit deze bronnen stroom wordt opgewekt.

Lees meer

Wat is het verschil tussen groene en hernieuwbare stroom?

De termen hernieuwbare stroom en groene stroom worden wel eens door elkaar gebruikt. Maar niet alle groene stroom is hernieuwbaar, en niet alle hernieuwbare stroom is groen.

Kernstroom is een goed voorbeeld. Bij kernstroom wordt elektriciteit opgewekt uit uranium. Alhoewel niet iedereen kernstroom groen vindt, staat wel vast dat bij de opwekking van kernstroom een stuk minder CO2 vrijkomt dan bij stroomopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is vergelijkbaar met de CO2 die vrijkomt bij opwekking via zon, water en wind. Voorstanders van kernstroom vinden daarom dat kernstroom een groene stroombron is. Wat kernstroom in ieder geval niet is, is hernieuwbaar. Uranium is een brandstof die niet natuurlijk wordt aangevuld.

Andersom is biomassa een voorbeeld van een stroombron die wel hernieuwbaar is, maar niet altijd groen. Hierover later meer.

Zon

De zon is één van de belangrijkste hernieuwbare stroombronnen. Apparaten zoals zonnepanelen en zonneboilers zetten de stroom die de zon uitstraalt om in stroom of warmte. Hiermee kunnen mensen (deels) in hun eigen stroomvoorziening voorzien en leveren ze de stroom die de panelen te veel opwekken terug aan het stroomnet.

Wind

Vroeger gebruikten mensen windmolens om de beweging van de wind te gebruiken voor het malen van graan en andere processen. Nu bouwen we industriële windmolens die diezelfde bewegingsenergie omzetten in stroom. Wil je weten hoe windmolens elektriciteit opwekken? Lees dan hier hoe windmolens werken.

Water

Het oppervlakte van de aarde bestaat voor ongeveer tweederde uit water. Hierdoor is het een onuitputtelijke bron, die uitermate geschikt is om hernieuwbare stroom uit op te wekken. Ook is de effectiviteit van het opwekken, in tegenstelling tot wind en zon, minder afhankelijk van het weer. stroom uit water wordt opgewekt door gebruik te maken van de natuurlijke stroming van water. De stroomsnelheid van water ligt hoger waar er meer hoogteverschil is, bijvoorbeeld van een berg af. Waterkrachtcentrales zetten die bewegingsenergie om in elektriciteit. Omdat er in Nederland niet zo veel hoogteverschil is, is waterstroom niet zo belangrijk voor onze stroomvoorziening.

Biomassa

Door biologische of organische materialen te verbranden, komt energie uit biomassa vrij. Er zijn talloze verschillende materialen die hiervoor als brandstoffen dienen. Denk hierbij aan gft-afval, hout of plantaardige oliën. In sommige gevallen moeten deze materialen via vergisting of vergassing omgezet worden in biobrandstof, voordat verbranding mogelijk is. Daarom is biomassa niet altijd even duurzaam.

Hoe duurzaam dit proces is, ligt aan het materiaal dat als brandstof dient. Het verbranden van bepaalde organische materialen levert namelijk net zoveel of zelfs meer CO2-uitstoot op als het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas, olie of kolen.

Greenchoice verkoopt en levert sinds 2021 geen stroom uit biomassa meer aan huishoudens. Op deze pagina leggen we uit waarom.

Bodem- en aardwarmte

Aardwarmte komt voort uit de hete kern van de aarde en reikt tot ongeveer 500 meter onder het oppervlakte. Bodemwarmte daarentegen is afkomstig van de zon en deze warmte reikt tot wel enkele honderden meters diep. Aardwarmte is in Nederland nog te duur om een rol te spelen. Van bodemwarmte wordt in Nederland wel gebruik gemaakt, bijvoorbeeld voor de verwarming van woning via stadsverwarming of een warmtenet.

Wat is het belang van hernieuwbare stroombronnen?

Hernieuwbare stroombronnen, die ook groen zijn, zullen de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze stroomvoorziening. Dit is broodnodig omdat stroombronnen die niet hernieuwbaar zijn op een gegeven moment op raken en enorm belastend zijn voor het milieu. Bij Greenchoice leveren wij aan onze klanten alleen echt groene stroom, opgewekt uit zon en wind. Bekijk nu onze tarieven