Twee mensen leunen over een rij zonnepanelen en kijken samen naar links

Welke hernieuwbare energiebronnen bestaan er allemaal?

Bij Greenchoice dromen wij van een wereld die volledig draait op duurzame energie. Om dit doel te bereiken, is het belangrijk dat steeds meer energie uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Een groot deel van deze bronnen zijn hernieuwbaar. Hernieuwbare energie is energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen die eindeloos weer worden aangevuld. Denk hierbij aan zon, wind of water. Hoeveel energie wij hier ook uit opwekken, deze bronnen zullen niet op raken. Hieronder bespreken wij welke duurzame energiebronnen allemaal bestaan en hoe uit deze bronnen energie wordt opgewekt.

Lees meer

Wat is het verschil tussen duurzame en hernieuwbare energie?

De termen hernieuwbare energie en duurzame energie worden wel eens door elkaar gebruikt. Maar niet alle duurzame energie is hernieuwbaar, en niet alle hernieuwbare energie is duurzaam.

Kernenergie is een goed voorbeeld. Bij kernenergie wordt elektriciteit opgewekt uit uranium. Alhoewel niet iedereen kernenergie duurzaam vindt, staat wel vast dat bij de opwekking van kernenergie een stuk minder CO2 vrijkomt dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is vergelijkbaar met de CO2 die vrijkomt bij opwekking via zon, water en wind. Voorstanders van kernstroom vinden daarom dat kernenergie een duurzame energiebron is. Wat kernenergie in ieder geval niet is, is hernieuwbaar. Uranium is een brandstof die niet natuurlijk wordt aangevuld.

Andersom is biomassa een voorbeeld van een energiebron die wel hernieuwbaar is, maar niet altijd duurzaam. Hierover later meer.

Zon

De zon is één van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen. Apparaten zoals zonnepanelen en zonneboilers zetten de energie die de zon uitstraalt om in stroom of warmte. Hiermee kunnen mensen (deels) in hun eigen stroomvoorziening voorzien en leveren ze de stroom die de panelen te veel opwekken terug aan het stroomnet.

Zonnepanelen op een schuin pannendak. Een persoon kijkt uit het dakraam.

Wind

Vroeger gebruikten mensen windmolens om de beweging van de wind te gebruiken voor het malen van graan en andere processen. Nu bouwen we industriële windmolens die diezelfde bewegingsenergie omzetten in stroom. Wil je weten hoe windmolens elektriciteit opwekken? Lees dan hier hoe windmolens werken.

Water

Het oppervlakte van de aarde bestaat voor ongeveer tweederde uit water. Hierdoor is het een onuitputtelijke bron, die uitermate geschikt is om hernieuwbare energie uit op te wekken. Ook is de effectiviteit van het opwekken, in tegenstelling tot wind en zon, minder afhankelijk van het weer. Energie uit water wordt opgewekt door gebruik te maken van de natuurlijke stroming van water. De stroomsnelheid van water ligt hoger waar er meer hoogteverschil is, bijvoorbeeld van een berg af. Waterkrachtcentrales zetten die bewegingsenergie om in elektriciteit. Omdat er in Nederland niet zo veel hoogteverschil is, is waterenergie niet zo belangrijk voor onze stroomvoorziening.

Biomassa

Door biologische of organische materialen te verbranden, komt energie uit biomassa komt vrij. Er zijn talloze verschillende materialen die hiervoor als brandstoffen dienen. Denk hierbij aan gft-afval, hout of plantaardige oliën. In sommige gevallen moeten deze materialen via vergisting of vergassing omgezet worden in biobrandstof, voordat verbranding mogelijk is. Daarom is biomassa niet altijd even duurzaam.

Hoe duurzaam dit proces is, ligt aan het materiaal dat als brandstof dient. Het verbranden van bepaalde organische materialen levert namelijk net zoveel of zelfs meer CO2-uitstoot op als het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas, olie of kolen.

Greenchoice verkoopt en levert sinds 2021 geen stroom uit biomassa meer aan huishoudens. Op deze pagina leggen we uit waarom.

Bodem- en aardwarmte

Aardwarmte komt voort uit de hete kern van de aarde en reikt tot ongeveer 500 meter onder het oppervlakte. Bodemwarmte daarentegen is afkomstig van de zon en deze warmte reikt tot wel enkele honderden meters diep. Aardwarmte is in Nederland nog te duur om een rol te spelen. Van bodemwarmte wordt in Nederland wel gebruik gemaakt, bijvoorbeeld voor de verwarming van woning via stadsverwarming of een warmtenet.

Wat is het belang van hernieuwbare energiebronnen?

Hernieuwbare energiebronnen, die ook duurzaam zijn, zullen de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze energievoorziening. Dit is broodnodig omdat energiebronnen die niet hernieuwbaar zijn op een gegeven moment op raken en enorm belastend zijn voor het milieu. Bij Greenchoice leveren wij aan onze klanten alleen echt groene stroom, opgewekt uit zon en wind. Bekijk nu onze tarieven