Een rij windmolens in een bloemenveld

Wat is een windturbine?

Je ziet ze door het hele land heen, en soms zelfs op het water: de grote witte windmolens die zorgen voor groene stroom op het Nederlandse elektriciteitsnet. Maar hoe werken ze eigenlijk? Dat leggen we graag voor je uit!

Meer lezen

Wat is een windturbine?

Windmolens die wind omzetten in elektriciteit worden ook wel windturbines genoemd. Deze windmolens bestaan uit vier hoofdonderdelen: de fundering, de mast, de wieken en de gondel.

Het belang van een goede fundering spreekt voor zich. Hierdoor staat de windmolen goed verankerd. De mast heeft twee functies. Ten eerste is een hoge mast nodig om de wieken hoog in de lucht te krijgen, zodat ze zoveel mogelijk wind vangen. Daarnaast lopen door de mast hoogspanningskabels om te opgewekte elektriciteit te vervoeren. De wieken vangen de wind op en geven deze door aan de as. De gondel is misschien wel het meest essentiële onderdeel. Hier wordt de energie die door de wind wordt overgedragen op de wieken omgezet naar elektriciteit.

Hoe werkt windstroom?

Het opwekken van windstroom gebeurt bovenin de windmolen, dankzij de wieken en de gondel (en de wind natuurlijk). De wieken zijn het contactpunt met de wind en gaan draaien zodra het hard genoeg waait. Omdat ze vast zitten in de rotor, de neus van de windmolen, worden ze officieel rotorbladen genoemd. De rotor en de wieken draaien mee met de wind, zodat er, ongeacht de windrichting, altijd stroom opgewekt kan worden.

Het is dankzij de apparatuur en techniek die in de gondel zit dat een windmolen zelfstandig kan functioneren. Een computer in de gondel is verbonden met externe computers, waardoor de windturbine op afstand bestuurd en in de gaten gehouden wordt. De energie van de wind die de rotorbladen opvangt, zet een generator in de gondel om in elektriciteit. Deze generator kan je eigenlijk zien als een hele grote fietsdynamo. Daarnaast is er in de gondel ook een tandwielkast te vinden, die de rotatie van de wieken versnelt. Hierdoor is een veel kleinere generator nodig. Verder is er ook transformator die de opgewekte stroom omzet in een voltage en frequentie die gedragen kan worden door ons stroomnet.

Wat is het vermogen van een windmolen?

Hoeveel energie een windmolen exact oplevert is afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn onder andere de hoogte van de molen, de grootte van de wieken en natuurlijk hoeveel en hoe hard het waait.

Gemiddeld heeft een windmolen op land een vermogen tussen de 2-3 Megawatt (= 2.000-3.000 kW). Daarmee levert één windmolen stroom voor 2.000 (!) huishoudens. Windmolens gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en leveren vanaf windkracht 6 het volle vermogen. Windturbines leveren daarmee het meeste energie op. Vergeleken met de andere bekende duurzame opwekking, zonnepanelen, levert één windmolen net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen. Daarnaast is windenergie de goedkoopste bron van duurzame energie. Stroom uit kolen en gas is alleen nog goedkoper omdat we de opruiming van de vervuiling niet meerekenen.

Kosten windmolens meer energie dan ze opleveren?

We vallen direct met de deur in huis: dat is niet waar. Het bouwen van windmolens kost veel minder energie dan ze opleveren. 

  • Vijftig scenario’s uit twintig studies leveren een gemiddelde terugverdientijd op van 23 weken. Omdat er in de onderzoeken doorgaans van een levensduur van twintig jaar wordt uitgegaan, levert een windmolen zeker negentien jaar energiewinst op. Bij windmolens op zee duurt het vaak wel iets langer om de energie terug te verdienen, maar in de meeste scenario’s wel binnen een jaar.
  • De Correspondent deed een levenscyclusanalyse van windmolens. Daaruit blijkt dat de gemiddelde windmolen ongeveer 8 tot 34 gram CO2-equivalent per kWh stroom uitstoot. Bij een gascentrale is dat zo’n 490 gram en bij een kolencentrale gemiddeld 900 gram per kWh. Het klimaat is geholpen bij stroom uit windenergie, omdat daar veel minder broeikasgas per kWh bij vrijkomt dan bij kolen-en-gasstroom.
  • Ook Natuur en Milieu doet een duit in het zakje. Zij zeggen dat in de eerste 3-6 maanden een windmolen al evenveel energie oplevert als de productie en bouw hebben gekost. Daarna levert de molen nog 15-20 jaar schone, CO2-vrije energie.

Hoe vaak staat een windmolen stil? En krijg ik dan geen stroom?

Windmolens staan stil bij onderhoud of als het niet waait. Maar; Nederland is een echt windland. De molens draaien meer dan 80% van de tijd. Het licht gaat echt niet uit als het even niet waait. Het stroomnetwerk in Nederland wordt gevoed door verschillende bronnen. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit!

Windstroom van Greenchoice, maar nog geen klant?

Bekijk onze tarieven

Met meer dan 600.000 klanten werken wij aan 100% groene stroom. Kies voor groene windstroom en bosgecompenseerd gas van Greenchoice.