Onze visie op biomassa

Greenchoice verkoopt en levert vanaf 2021 aan huishoudens geen stroom meer die is opgewekt door biomassa. We leggen je graag uit waarom.

Greenchoice bouwt gebruik van biomassa af

Bij Greenchoice staat het maken van duurzame keuzes voorop. We vinden het dan ook belangrijk om kritisch naar onze eigen keuzes te kijken. Over het gebruik van biomassa voor het opwekken van stroom en warmte is steeds meer discussie. De terugkerende vraag is hoe duurzaam biomassa als energiebron nu eigenlijk is.

Greenchoice ziet duurzaam gewonnen biomassa vooral als grondstof voor materialen. Niet zozeer als een bron van energie. Omdat er in Nederland steeds meer stroom beschikbaar komt uit de meer duurzame bronnen wind en zon, is de inzet van biomassa ook steeds minder nodig. Daarom bouwen we het gebruik ervan af.

De visie van Greenchoice over het gebruik van biomassa

Bij een keuze voor techniek of materiaal moet altijd gekeken worden naar alle duurzaamheidsaspecten. Als alternatieven voor biomassa beter scoren op duurzaamheid, verdienen die de voorkeur. Als het alternatief nog ontwikkeld moet worden of nog niet marktrijp is, kan de inzet van biomassa tijdelijk een oplossing zijn. We zijn tegen grootschalige boskap voor biomassa. Houtsnippers internationaal (over zee) verschepen om hier in Nederland te verbranden voor het opwekken van stroom, is niet duurzaam.

Wij maken uitsluitend gebruik van Nederlandse biomassa. Van alle Nederlandse biomassa die Greenchoice vorig jaar (2019) heeft ingekocht is ongeveer 44% NTA8080 gecertificeerd. Het is een certificaat dat extra voorwaarden stelt aan de duurzaamheid en de herkomst van de biomassa. De rest wordt voornamelijk opgewekt door Nederlandse bio-energiecentrales. Zij zetten reststromen uit de landbouw, veeteelt en voedingsmiddelenindustie (zoals mest, supermarktproducten die over de datum zijn en gemeentelijk huisafval) om in de productie van duurzame stroom. 

Greenchoice bouwt gebruik van biomassa af 

Voor het eindbeeld van de transitie naar een CO2-neutrale economie ziet Greenchoice duurzaam gewonnen biomassa vooral als grondstof voor materialen. Niet zozeer een bron van energie. Alleen lokaal en kleinschalig zal inzet van biomassa voor energiewinning misschien de meest duurzame optie kunnen blijven in de toekomst.

Wij bouwen daarom de inzet van biomassa voor het opwekken van groene stroom af. In 2019 leverden we nog 8% van onze groene stroom uit biomassa aan consumenten. In 2021 leveren we aan huishoudens geen groene stroom meer uit deze bron. De belangrijkste reden hiervoor is goed nieuws: er komt in Nederland steeds meer stroom beschikbaar uit de meer duurzame bronnen wind en zon. Het gebruik van biomassa is dus steeds minder nodig. Bovendien merken we dat de vraag van consumenten naar biomassa langzaam maar zeker afneemt.

Ontdek de duurzame missie van Greenchoice

Bosprojecten: Ruben in Tanzania

Greenchoice compenseert 100% van de CO2-uitstoot van het gasverbruik van haar klanten. Dit doen we met gecertificeerde bosprojecten. In Tanzania zit zo’n project. Onze Manager Strategie Ruben Veefkind is op locatie en doet verslag.

De rol van Greenchoice in de energietransitie

Bij Greenchoice werken we aan de missie om de energietransitie in Nederland te versnellen. Wij willen dé partij zijn en blijven voor iedereen die zelf ‘groen wil doen’ en onze positie als meest groene energieleverancier van Nederland behouden. In dit artikel laten we je zien hoe.

Samen nieuwe natuur maken

Biodiversiteit voor Greenchoice erg belangrijk. Daarom werken we graag samen met groene partners waarmee we onze impact op dit gebied vergroten. Wim Beijer is de voorzitter van Buur maakt Natuur, een stichting die echte nieuwe natuur maakt door landbouwgrond om te zetten in natuur.

Veelgestelde vragen

Wat is biomassa?
Biomassa is een manier om energie op te wekken. Hierbij worden mest en landbouwproducten omgezet in energie.
Hoe bouwt Greenchoice het gebruik van Biomassa af?
In 2019 leverden we nog 8% van onze groene stroom uit biomassa aan consumenten. In 2020 leveren we aan huishoudens geen groene stroom meer uit deze bron.
Logo Greenchoice Greenchoice
3,5 5
Greenchoice 4,1 5190 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg