Het Kariba-project verbindt meerdere nationale parken en wildreservaten en draagt bij aan het behoud van de ecopassages die belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

De regio heeft helaas zwaar te kampen met ontbossing, armoede en droogte. Ook de ineenstorting van de landbouwproductie en de sterke groei van de bevolking veroorzaken een gevaar voor het bosgebied en ecosysteem. Het introduceren en stimuleren van duurzame landbouw bij de lokale bevolking werkt positief op de kwaliteit van landbouwgrond. Ook zorgt meer afwisseling in de verbouwde producten voor een gevarieerde én stabielere voedselproductie. 

Het project is ontwikkeld door South Pole Carbon en is gecertificeerd en wordt geverifieerd door Verra (VCS & CCB).

Doel van het Kariba-project

Met de opbrengst van de CO2-certificaten gaan we ontbossing tegen en verbeteren we de kwaliteit van het bestaande bos waar nodig. Daarnaast richt het bosbehoudproject zich op het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van de verarmde lokale bevolking.

De diverse gemeenschappen zijn hier nauw bij betrokken door zelf activiteiten voor te stellen. Denk aan het aanleggen van moestuinen, duurzame landbouw, het stimuleren van het gebruik van duurzame kooktoestellen, bosbrandpreventie, bosbeheer en het verbeteren van natuurbehoud. Ons project maakt dit mogelijk.

Projectmijlpalen: duurzame hulp

Het Kariba-project boekt concrete successen. De lokale bevolking krijgt binnen het project, hulp bij het opzetten van eigen duurzame ondernemingen. Zo kunnen mensen op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud voorzien. Inmiddels zijn er al een paar kleine ondernemingen actief. Denk aan een duurzame manier van bakstenenproductie met minder CO2-uitstoot, een professionele imkerij waarbij de verkoop van honing bijdraagt aan het inkomen en de teelt en verkoop van lokale fruitsoorten. 

Mooie resultaten: sociaaleconomisch en maatschappelijk

Sinds de start van het project is al veel bereikt voor de lokale gemeenschap. Er zijn 115 banen gecreëerd voor de lokale bevolking. De werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen en het onderhoud van waterputten tot aan werken aan brandveiligheid en het monitoren en beveiligen van het gebied via scouts. Ook worden families gesteund in het starten van kleine familiebedrijfjes om zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Onderwijs en het stimuleren van duurzame landbouw en irrigatie helpen bij een forse toename van de oogst. De gemeenschapsmoestuinen voorzien 1200 mensen van eten. Er staan nog 50 moestuinen in de planning. Voor de armste gezinnen is er schoolgeld beschikbaar. Schoolgebouwen zijn via het Kariba-project voorzien van het nodige onderhoud. De infrastructuur in het gebied is verbeterd doordat er zo’n 1200 km aan boswegen en bruggen is hersteld. Lokale zorgklinieken krijgen medicijnen en onderhoud. En er wordt gewerkt aan het herstel en aanleggen waterputten. Een goed onderhouden waterput voorziet tot wel 100 families van water.

Kwaliteit van de natuur

Door het introduceren en stimuleren van duurzame landbouw bij de lokale bevolking is de kwaliteit van landbouwgrond op peil gebleven. Ook zorgt meer afwisseling in de verbouwde producten voor een gevarieerdere en stabielere voedselproductie. De inzet van gebiedsscouts in Kariba draagt bij aan het verminderen van stroperij en de bosbranden.

Daarnaast helpen educatie en training over brandveiligheid bij het voorkomen en blussen van bosbranden. Het project draagt bij aan het behoud van de ecopassages tussen drie nationale parken. Deze ecopassages zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en meerdere bedreigde diersoorten. Denk aan olifanten, leeuwen, zebra’s, buffles, Afrikaanse wilde honden en impala’s.

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Word dan klant van Greenchoice!

Bekijk onze tarieven