Het project Madre de Dios ligt in de gelijknamige regio in Peru, grenzend aan Brazilië en Bolivia en aan de oostzijde van het Andes-gebergte. Er leven veel bedreigde dier- en plantsoorten. Ook wonen er inheemse stammen in deze regio, deels in vrijwillige isolatie. Het gebied wordt bedreigd door aanleg van een nieuwe grote weg die Braziliaanse havens moet verbinden met de Grote Oceaan. De weg maakt dit afgelegen gebied toegankelijker en daardoor kwetsbaarder. Zonder krachtige maatregelen wordt het natuurgebied op korte termijn met uitsterven bedreigd. Het project focust zich op de bescherming van het klimaat en de rijke flora en fauna in het regenwoud.

Beschermen van grote gebieden

Met de aankoop van de CO2-certificaten uit het project beschermen we in Madre de Dios een gebied van circa 100.000 hectare (ha) aan regenwoud, minder dan 30 km van de weg van Peru naar de Braziliaanse kust. Het gebied wordt via patrouilles op land en water beschermd tegen stropers, visserij en illegale houtkap. Satellietbeelden laten zien dat er daar geen ontbossing (meer) plaatsvindt. Het gebied wordt duurzaam beheerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat houtoogst op beperkte schaal plaatsvindt waardoor het ecosysteem intact blijft. Daarnaast beschermt het project de diverse inheemse stammen die al generaties lang in dit afgelegen gebied leven.

Bijzondere dieren en traditionele stammen

Onderzoek ter plekke laat zien dat het beschermplan goed werkt. Voorbeelden van bedreigde apen, zeldzame vogels, zoogdieren en roofdieren die baat hebben bij het project zijn de bruinkopslingeraap, de bruine kapucijnaap, de groenvleugel ara, het reuzengordeldier, de bergtapir en de jaguar. Hetzelfde geldt voor diverse bedreigde boomsoorten. Het Madre de Dios-project beschermt ook diverse inheemse stammen die al generaties lang in dit afgelegen gebied leven. Stammen als de Yine kunnen hierdoor hun traditionele levensstijl behouden en de Maschco, Piro, Yora en Arnahuaca kunnen hun vrijwillige isolatie in stand houden.

Mooie maatschappelijke resultaten

Het project zorgt voor inkomsten voor de lokale bevolking. Dat voorkomt illegale activiteiten zoals houtkap en stropen. Medewerkers van het Madre de Dios-project krijgen training op het gebied van terreinbeveiliging, eerste hulp, hygiëne en gezondheid. En ze krijgen gereedschap en materiaal om veilig hun werk te kunnen doen.

Ook is er aandacht voor interculturaliteit en het (leren) respecteren van de inheemse bevolking. Het project zorgt daarnaast voor lange termijn duurzame ontwikkelings- en inkomensmogelijkheden voor de lokale bevolking. Onder meer door milieueducatie, ook aan kinderen. Het projectdeel ‘Milieuvriendelijke Productieve Projecten’ richt zich op de duurzame ontwikkeling van lokale producenten. Zowel de lokale stammen als immigranten krijgen kennis en onderwijs om deze projecten te stimuleren. En ook belangrijk: bij alle projectactiviteiten wordt deelname door vrouwen extra aangemoedigd.

Veel positieve effecten voor natuur

Er is al veel bereikt op het gebied van de natuur. Door het actief beschermen van deze biodiversiteits-‘hotspot’ worden diverse bedreigde plant- en diersoorten beschermd tegen verdere afname in aantallen of zelfs uitsterven. Dankzij dit project is er zo’n 100.000 hectare beschermd tegen ontbossing die in de komende tien jaar werd gevreesd.

Het project beschermt de rivieroevers in het buffergebied door ze letterlijk in kaart te brengen. Via de oevers is namelijk ook het gebied erachter veilig. De oeverkaart werkt zo als leidraad voor al het bosbeheer. Ook is elke vorm van jagen in het gebied verboden. Denk aan een verbod op het rapen van eieren, het lastigvallen of intimideren van dieren en het jagen op wild voor privébezit. Dat is ook weer goed voor de zeldzame diersoorten in Madre de Dios.

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Bekijk onze tarieven

Het gas van alle klanten van Greenchoice wordt 100% gecompenseerd met bosprojecten en het kost niks extra. Nog geen klant?

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4,1 5696 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg