Rimba Raya is een biodiversiteitsreservaat op Kalimantan. Het gebied is 65.000 hectare groot en ligt aan het beroemde Tanjung Puting National Park. Het bestaat grotendeels uit tropisch veenbos: één van de meest biodiverse maar ook bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen. Een kenmerk van tropisch veenbos is dat het heel veel CO2 kan opslaan, vooral in de bodem. Toch verdwijnt er naar schatting per minuut wereldwijd een voetbalveld aan dit soort bos. Ons project gaat dit tegen.

Belangrijk biodiversiteitsproject

Een gebied van 47.000 hectare binnen Rimba Raya was voorbestemd om gekapt te worden om er vervolgens een palmolieplantage van te maken. Dankzij het bosproject is dit gebied nu volledig bestemd voor het beschermen van de 94 bedreigde dier- en plantsoorten. Met als belangrijkste de Borneose orang-oetan: daarvan nam het aantal in de afgelopen eeuw met 95% af. Rimba Raya is ook het grootste project in de wereld als het gaat om behoud van tropisch veenbos.

Met de opbrengsten van de CO2-certificaten uit het project beschermen we inheemse flora en fauna én versterken we de lokale gemeenschap. Het project creëert banen en zorgt voor betere toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Ook leert de lokale bevolking dankzij het project dat er een duurzaam alternatief is om in hun levensonderhoud te voorzien.

Mijlpalen van Rimba Raya

Binnen het project worden nu vier lokale gemeenschappen ondersteund. Zij behouden zo hun traditionele en duurzame levenswijze. Tegelijk verbetert hun levensstandaard aanzienlijk. De lokale projecten zelf worden gerund door de inheemse bevolking. Denk aan een kliniek, een school, een ecotoerisme-gidsenservice en uitbreiding van het orang-oetanopvang- en rehabilitatiecentrum.

Extra werkgelegenheid ontstaat door onder meer een netwerk van beveiligingsposten, parkwachten en een brandweerkorps. Die vormen samen een fysieke buffer voor het reservaat. En dat helpt het reservaat te beschermen. De lokale bevolking leert in het project over milieubescherming en het belang ervan voor henzelf. Dat creëert een sociale buffer, die óók weer helpt het gebied te beschermen.

Mooie resultaten: lokale bevolking helpen

Een groot aantal verarmde gemeenschappen dreigde hun grondgebied te verliezen. Onderdeel van het project is deze mensen te helpen zich weerbaarder te maken, zich verder te ontwikkelen en op een duurzame manier in hun inkomen te voorzien. Denk aan de ontwikkeling van landbouw en visserij: gemeenschappelijke boslandbouw, bosaanplant, en waterzuiveringssystemen. Maar ook aan energiezuinige kooktoestellen, microkredieten, duurzame gezondheidszorg en varende klinieken.

Van groot belang binnen het project is onderwijs en ontwikkeling vanaf een jonge leeftijd. Dat doen we door onder meer het ‘één laptop per kind’-project en door educatie in het algemeen. Het project focust ook op de rechten en het welzijn van vrouwen en kinderen. Ook is er veel aandacht voor de overdracht van kennis over ecotoerisme aan de lokale bevolking. 

Bijzonder beschermd gebied: orang-oetans

Het beschermde gebied is een thuis voor bedreigde dier- en plantsoorten: er leven meer dan 300 vogelsoorten, 122 soorten zoogdieren en 180 soorten bomen en planten.

Daarnaast is Rimba Raya het grootste particuliere orang-oetanreservaat in de wereld. De orang-oetan is een van de drie overgebleven soorten mensapen en leeft alleen nog op Borneo en Sumatra. Het project financiert de stichting die zich bezighoudt met herbebossen en uitbreiden van cruciaal orang-oetanleefgebied, de bouw van drie nieuwe revalidatie- en opvangcentra en zes voedingsplatformen. Doel is om de apen voor te bereiden op een (nieuw) leven in het wild. Voor meer informatie over Rimba Raya bezoekt u: rimba-raya.com

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Bekijk onze tarieven

Het gas van alle klanten van Greenchoice wordt 100% gecompenseerd met bosprojecten en het kost niks extra. Nog geen klant?

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4,1 5695 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg