Geïntegreerd jaarverslag 2020

22 juni 2021

Voor het eerst heeft Greenchoice een geïntegreerd jaarverslag gepubliceerd. In dit verslag presenteert de energieleverancier zijn financiële cijfers over het jaar 2020 in samenhang met de impact die de organisatie maakt op de omgeving en de maatschappij. Naast doelen en resultaten besteedt Greenchoice in het verslag ook aandacht aan dilemma’s en leerpunten van 2020.

In het verslag wordt op basis van een waardecreatiemodel de nadruk gelegd op onderwerpen die voor stakeholders van de organisatie relevant zijn en waarmee Greenchoice impact heeft of maakt. Deze ‘materiële onderwerpen’ en de bijdrage van Greenchoice aan de Sustainable Development Goals vormen de basis.

2020 - het jaar van het coronavirus
2020 was onmiskenbaar het jaar van COVID-19. In het verslag gaat Greenchoice in op de impact van het virus op de organisatie. Operationeel moest snel worden geschakeld om thuiswerken mogelijk te maken. Financieel zorgde de coronacrisis – samen met het warmterecord van dat jaar - voor een tegenvaller. Overall verbruikten klanten minder energie dan verwacht. Toch heeft de energieleverancier de crisis goed doorstaan. Het totaal aantal klanten groeide van 566.000 (in 2019) naar 628.000, waarvan er steeds meer (231.000, 2019: 178.000) zelf stroom opwekken. Het past bij de duurzame missie van Greenchoice om samen met klanten de energietransitie te versnellen.

Maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact van de organisatie relateert Greenchoice in het jaarverslag aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de Verenigde Naties opgesteld voor overheden, bedrijven en burgers om te werken naar een duurzamere, inclusieve wereld in 2030. Greenchoice droeg in het afgelopen jaar bij aan vijf van deze doelen:

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
Greenchoice leverde in totaal 3,3 TWh duurzame energie aan zijn klanten. Het productievolume van groene stroom nam in 2020 sterk toe. Op dit moment heeft Greenchoice ruim 1,2 GW aan duurzaam opgesteld vermogen operationeel. De groei komt vooral door grootschalige windprojecten op land en de vele zonprojecten die via dochteronderneming KiesZon worden ontwikkeld.

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
Onder het motto ‘energie met en voor iedereen’ ondersteunt Greenchoice lokale energieprojecten en een steeds groter groeiend aantal energiecoöperaties (175, 2019: 144) met kennis en middelen.

SDG 13 - Klimaatactie
De eigen investeringen van Greenchoice in duurzame energie, en die van de klanten, zorgen voor een snellere transitie naar een CO-arme samenleving. Greenchoice investeerde in 2020 €46 miljoen in zonnestroominstallaties.

Ook investeerde Greenchoice in 2020 in nationale en internationale bosprojecten, waarmee de organisatie de gaslevering aan klanten compenseert. De projecten dragen bij aan klimaatadaptatie. Duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen, worden gestimuleerd en landdegradatie wordt tegengewerkt. In totaal droeg Greenchoice bij aan de bescherming van meer dan 1 miljoen hectare bos.

SDG 15 - Leven op het land
Met de bosprojecten stimuleert Greenchoice het behoud van biodiversiteit en beschermde diersoorten. De organisatie plantte het afgelopen jaar met hulp van zijn partners 600.579 bomen en er werden 141 bedreigde diersoorten beschermd.

SDG 17 - Samenwerking voor de SDG’s
Door samen te werken met lokale energie-opwekkers, energiecoöperaties (144) en maatschappelijke partners (15) versnelt Greenchoice de energietransitie. Stakeholders worden meegenomen in het vaststellen van materiële onderwerpen en op meerdere momenten door het jaar heen wordt de impact op brede maatschappelijke thema’s besproken.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Drijvend laadstation voor elektrisch varen stap dichterbij

18 maart 2021

Samen met lokale energiecoöperaties bouwen aan duurzame energietransitie

04 februari 2021

Greenchoice lanceert WindVanger

01 mei 2018
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6705 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg