Je eigen stroom opslaan

Opgewekte energie opslaan en zo het stroomnet ontlasten

In Nederland wekken wij steeds meer stroom op met zonnepanelen en windmolens. Helaas schijnt de zon niet wanneer wij ’s avonds onze telefoons opladen of onze wasjes draaien, en is het ook wel eens windstil. Maar op piekmomenten waarop we heel veel stroom opwekken kan het stroomnet alle opgewekte stroom niet aan en ontstaat er netcongestie

Een mogelijke oplossing voor die kleinschalige netcongestie is het opslaan van de stroom die we niet meteen opmaken. Zo kunnen we groene stroom gebruiken wanneer je het zelf nodig hebt.

Direct naar

Waarom is het opslaan van energie nodig?

Het wordt steeds drukker op het Nederlandse elektriciteitsnet. Steeds meer zonnepanelen en windmolens leveren stroom, en steeds meer warmtepompen en elektrische auto’s nemen stroom af. Het Nederlandse stroomnet vervoert  al deze stroom tussen aanbieders en afnemers. Dit net heeft een maximale hoeveelheid die het kan verplaatsen. Wanneer de vraag naar stroom groter is dan de transportcapaciteit van het net ontstaat er file op het stroomnet.

Door stroom op te slaan wanneer de productie de vraag overstijgt, wordt er minder stroom teruggeleverd aan het net. Als de software die de batterij bestuurt de belasting van het net in de gaten kan houden, vermindert een batterij de belasting op het stroomnet en helpt netcongestie te voorkomen. Hierdoor wordt het stroomnet flexibeler en betrouwbaarder. 

Ook kan je, door opgewekte stroom op te slaan, die hernieuwbare elektriciteit op een ander moment gebruiken. Door bijvoorbeeld zonnestroom ’s avonds te kunnen gebruiken, zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en maken we optimaal gebruik van de opgewekte stroom hier op Nederlandse bodem.

Voor wie is het opslaan van energie interessant?

Stroom opslaan is momenteel vooral op grote schaal interessant. Voor huishoudens zijn de voordelen volgens Milieu Centraal nog te klein, ook omdat thuisbatterijen duur zijn.

Daarnaast zijn thuisbatterijen voor zonnepanelen te klein om alle opgewekte stroom die je in de zomer niet meteen kan gebruiken op te slaan. Je blijft in piekmomenten dus extra opgewekte stroom aan het net terugleveren.

Energieopslag voor thuis

Ondanks dat het thuis opslaan van energie nu nog niet interessant is voor de meeste mensen, wordt dat het in de toekomst waarschijnlijk wel. Er lopen allerlei projecten om de korte termijn-opslag van opgewekte energie via thuisbatterijen te verbeteren. De verwachting is dat in de toekomst de investeringskosten van thuisbatterijen zullen dalen en dat de capaciteit van de batterijen verbeterd wordt. Wij houden het ook in de gaten!

Een elektrische auto gebruiken voor het opslaan van energie

Een thuisbatterij is voor sommige mensen dichterbij dan verwacht. Sommige elektrische auto’s kan je namelijk als thuisbatterij gebruiken. Het is hierbij belangrijk dat je elektrische auto Vehicle to Home technologie ondersteunt. Je kan dan je elektrische auto opladen met de stroom die je opwekt als de zon schijnt, om dit op een later moment weer terug te leveren aan je woning. Dit helpt bij het flexibiliseren van het stroomnet.  

Om je auto als thuisbatterij in te kunnen zetten heb je naast een geschikte auto ook een geschikte laadpaal nodig die deze technologie ondersteunt. Je lader moet bidirectioneel kunnen laden. Daarnaast heb je ook een energiemanagementsysteem nodig waarmee je de stroom thuis op een later moment weer kunt gebruiken. Het goed inplannen van je laadsessies is hierbij ook belangrijk. Zo voorkom je dat de accu van je leeg is wanneer je op pad moet. 

Grootschalige energie-opslagmethodes

De impact die een huishouden met energieopslag maakt op de overbelasting van het stroomnet is klein. Daarom zijn juist grootschalige opslagmethodes nodig bij grote zonnevelden of windparken. Een van de meest voorkomende oplossingen voor het grootschalig opslaan van opgewekte energie zijn megabatterijen.

Megabatterijen hebben twee functies:

  • Het tijdelijk opslaan van opgewekte energie voor gebruik op andere momenten.
  • Pieken in vraag en aanbod van opgewekte energie opvangen en zo de druk op het stroomnet verlichten.

Als megabatterijen op grote schaal worden ingezet bij stroomcentrales, dan kunnen we tijdelijke momenten van onbalans tussen vraag en aanbod naar groene stroom overbruggen. Daarom plaatsten wij in 2016 de toen grootste megabatterij bij windmolenpark Hartelkanaal. Van het plaatsen en gebruiken van deze megabatterij hebben we veel ervaring opgedaan. Zo geeft Maurice Koenen, director van Sourcing & Portfoliomanagement, aan dat de doorlooptijd van megabatterij-projecten inmiddels flink is verkort. Hierdoor volgden er al snel meerdere grootschalige batterijprojecten en zitten er nu nog veel andere projecten in de pijplijn.

Greenchoice is niet de enige energieleverancier die met grootschalige batterijopslag bezig is. Het aantal projecten met megabatterijen in Nederland breidt zich steeds verder uit. Uiteindelijk zal deze opslagtechniek een integraal onderdeel zijn van het energiesysteem van de toekomst. 

Lees meer over het stroomnet

Hoe werkt het elektriciteitsnet in Nederland?

Zonnestroom voor je elektrische auto

Wat is netcongestie?