Team Klantprojecten versterkt zakelijke divisie Greenchoice

25 juli 2022

Eind 2021 is er een nieuwe strategie voor Greenchoice vastgesteld voor de periode 2022 tot 2025. Greenchoice wil samen met haar partners en klanten Klimaatpositief worden. Wat betekent dat? Natuurlijk willen we de CO2-uitstoot zoveel mogelijk reduceren. Maar in bredere zin willen we ook meer nadruk leggen op een positieve ‘mindset’ ten aanzien van de veranderingen in het energiesysteem. Coöperaties zijn hier lokaal al veel langer mee bezig. De samenwerking met onze partnercoöperaties speelt dan ook een belangrijk rol in deze nieuwe strategie.

Nieuwe kansen

Met deze nieuwe strategie is ook de organisatiestructuur van Greenchoice aangepast. Om onze consumenten- en zakelijke klanten optimaal te blijven bedienen is voor twee verschillende domeinen gekozen: een consumententak en een zakelijke tak. Vanwege de raakvlakken en kansen die een nauwere samenwerking biedt, valt team Klantprojecten, dat de contacten met partnercoöperaties onderhoudt, nu onder de zakelijke tak. Deze wordt aangevoerd een nieuwe directeur Ehssane Gounou. Lees het interview met Ehssane op ons blog.

Wat betekent dit voor onze partnercoöperaties?

Team Klantprojecten blijft aanspreekpunt voor onze partnercoöperaties. Wel gaan we intensiever samenwerken met onze zakelijke collega’s, waarbij we nú al mooie kansen zien. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe we onze zakelijke klanten met een leeg dak kunnen gaan verbinden aan de coöperatie in de buurt. En we zien nog veel meer synergie aan de horizon. Schouder aan schouder verder bouwen aan Klimaatpositiviteit! Dat geeft energie!

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024