Onze wijze van salderen onderwerp in uitzending Radar

11 maart 2024

Nederland is koploper in het aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking en hier heeft de salderingsregeling positief aan bijgedragen. Bij Greenchoice zijn we trots op onze klanten die, vaak al in een vroeg stadium van de energietransitie, de stap hebben gezet naar duurzame opwek. Op maandag 11 maart 2024 is onze wijze van salderen onderwerp in de uitzending van televisieprogramma Radar. Eventuele vragen rondom onze wijze van salderen lichten we graag toe, zoals we dat ook met Radar hebben gedeeld. 

Onze wijze van salderen 

Wek je stroom op met zonnepanelen? Dan verrekenen wij op je jaar- en eindnota’s het verschil tussen wat je van ons afneemt en wat je aan het net teruglevert. We noemen dit salderen. Met de salderingsregeling ontvang je voor de stroom die je teruglevert hetzelfde tarief (incl. belasting) als je betaalt voor stroom die je op dat moment afneemt. Greenchoice saldeert per jaar en hanteert de tarieven per leverperiode die we in je contract met je hebben afgesproken. Een uitleg hierover – samen met een rekenvoorbeeld – kan je terugvinden onze website.  

Waarom saldeert Greenchoice op deze manier?

We hebben door de ACM de verplichting opgelegd gekregen om te zorgen dat het energieverbruik van de klant met een slimme meter herleidbaar is en we hierdoor de daadwerkelijke verbruiken (van een periode) afrekenen tegen de daadwerkelijke tarieven (van een periode). Hier valt ook het terugleveren van stroom onder. De huidige salderingsmethode is in onze ogen de meest transparante manier van salderen. Je kunt via de notaspecificatie precies zien wat je hebt verbruikt en teruggeleverd, en welke tarieven daarbij zijn gehanteerd. Door de levering en teruglevering tegen dezelfde tarieven te verrekenen blijven we het dichtst bij een transparante saldeermethode. 

Mag Greenchoice op deze manier salderen?

In de huidige Elektriciteitswet is het artikel rondom salderen heel summier. Met onze manier van salderen volgen wij de door de Tweede Kamer geprefereerde werkwijze*. Daarmee voldoen we dus ook aan de wet. De huidige wet is echter voor meerdere interpretaties vatbaar. Er wordt gezegd dat saldering op jaarbasis moet plaatsvinden, maar welke methode moet worden gehanteerd bij meerdere tarieven is niet gespecificeerd. Ook de Geschillencommissie geeft aan dat er in de wet niet duidelijk is gespecificeerd hoe gesaldeerd moet worden bij meerdere leveringstarieven in een jaar. 

Onze vraag aan de Tweede Kamer

Wij betreuren deze onduidelijkheid vanuit de wet. Onze vraag aan de Tweede Kamer is om in de Energiewet - net als bij het wetsvoorstel afbouw salderen - een eenduidige werkwijze op te nemen hoe omgegaan moet worden met verschillende leveringstarieven in een jaar, zodat er voor iedereen helderheid is.  

*Zie voor meer informatie over het amendement:

Gewijzigd amendement van het lid Bontenbal c.s. ter vervanging van nr. 25 over het in de wet vastleggen dat het te salderen percentage per tariefperiode wordt toegepast

Lees ook deze artikelen

Evenement HIER opgewekt 2024

11-03-2024

Greenchoice spoort consument aan overdag stroom te gebruiken

21-02-2024

Mensgericht incassobeleid

05-02-2024