Het Nederlandse Klimaatakkoord

27 oktober 2020

Dat klimaatverandering een bedreiging is voor de leefbaarheid van onze planeet, daar zijn zo goed als alle wetenschappers het over eens. Daarom is het belangrijk om alles in het werk te stellen om klimaatverandering tegen te gaan. Bij Greenchoice dragen wij ons steentje hieraan bij door onze klanten alleen groene stroom en bosgecompenseerd gas aan te bieden. Ook de Nederlandse overheid heeft doelen geformuleerd om klimaatverandering te bestrijden. Deze staan vastgelegd in het klimaatakkoord. Hieronder vertellen we je wat er in dit akkoord staat en hoe dit moet helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Dit staat in het Nederlandse klimaatakkoord

In het klimaatakkoord staan de afspraken waarmee Nederland haar CO2 uitstoot gaat verminderen. Het doel is om dit in 2050 met 95% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen de overheid en een groot aantal bedrijven en organisaties in Nederland. Op de website van het klimaatakkoord lees je meer over de vele afspraken die zijn gemaakt. Deze afspraken zijn nodig om de opwarming van de aarde te beperken. Het Nederlandse klimaatbeleid is onderdeel van een wereldwijd beleid, gebaseerd op het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Er is namelijk een wereldwijde samenwerking nodig om genoeg impact te maken om de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering te beperken. Momenteel is het doel om de temperatuursverhoging onder de anderhalve graad te houden. Het geloof is namelijk dat de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar zullen zijn bij deze temperatuurstijging.

Wat zijn de duurzame energiedoelstellingen van Nederland?

Het doel is dat in 2030 70% van alle Nederlandse elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. In Nederland zal die energie voornamelijk afkomstig zijn uit zon en wind. Omdat zon- en windenergie afhankelijk zijn van het weer, zijn er ook oplossingen nodig om groene stroom beter op te slaan en te vervoeren. Op die manier voorkom je een situatie waarin er een energietekort ontstaat, doordat het weer niet meewerkt. In de onderstaande infographic van klimaatakkoord.nl zie je hoe dit in zijn werk gaat.

Welke rol spelen zonnepanelen en windmolens bij het bereiken van de doelen uit het klimaatakkoord?

Zon- en windenergie zullen een belangrijke rol spelen bij het behalen van deze duurzame energiedoelstellingen. Nederland wil in 2030 49 miljard kilowattuur per jaar opwekken met windmolens op zee. Daarnaast zal ook steeds meer hernieuwbare energie opgewekt worden op het vasteland: 35 miljard kWh in 2030.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024