Groene stroom uit gft voor leden deA

20 september 2016

Attero gaat de komende twee jaar het groente-, fruit- en tuinafval van Circulus-Berkel uit de regio Apeldoorn verwerken tot hoogwaardige compost en groene stroom. De verwerking gebeurt op de locatie Wilp-Achterhoek en bestaat uit een combinatie van vergisten en composteren. Een deel van de geproduceerde groene stroom van Attero wordt via Greenchoice aan de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn, deA, geleverd. Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen deze groene stroom afnemen via deA.

Duurzaamheid

Door gezamenlijk op te trekken, sluiten de partijen de kringloop van gft dicht bij huis. Dat draagt bij aan een duurzamere samenleving. Deze kringloop begint bij de inwoners op het moment dat zij hun groene container vullen en aan de weg zetten. Circulus-Berkel haalt het gft vervolgens op en levert het af bij Attero in Wilp-Achterhoek. Een deel van het gft vergist Attero en dat levert biogas op dat in speciale motoren omgezet wordt in groene stroom. Wat uit de vergister aan organisch materiaal overblijft, wordt gecomposteerd tot hoogwaardige compost voor de land- en tuinbouw en als grondstof voor opgezakte compostproducten.

Garanties van oorsprong

Producenten van duurzame stroom ontvangen zogeheten Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor de stroom die zij duurzaam opwekken. Dat geldt ook voor de groene stroom die Attero produceert uit het biogas dat ontstaat door gft te vergisten. De Garanties van Oorsprong die Attero daarvoor ontvangt zijn verkocht aan Greenchoice, de energiepartner van deA. Zo kan deA aantonen dat de energie die zij verkoopt aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn ook echt groen is.

Aanbesteding

De verwerking van het door Circulus-Berkel ingezamelde gft is via een aanbesteding in de markt gezet. Het gaat daarbij om gft uit twee regio’s. De regio Apeldoorn/Deventer levert jaarlijks 36 miljoen kilo en de regio Zutphen 14 miljoen kilo. De verwerking is ingegaan per 1 april 2016 en heeft een looptijd van twee jaar. Daarna kan het contract nog twee keer met één jaar verlengd worden.

Lees ook deze artikelen

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024

Onze wijze van salderen onderwerp in uitzending Radar

11-03-2024