Greenchoice voert eerder aangekondigde tariefwijziging in per 20 oktober in plaats van 1 oktober

30 september 2022

Wij betreuren de maatschappelijke commotie die deze week is ontstaan omtrent de communicatie van variabele tarieven. Met deze aankondiging willen wij onze klanten duidelijkheid bieden.

De wijziging van onze variabele tarieven gaat -anders dan eerder aangekondigd- in op 20 oktober, 30 dagen na de aankondiging. We passen zo vanaf nu voor al onze klanten de termijn voor tariefaankondigingen aan naar 30 dagen. Daarmee doen we recht aan de wens van klanten om eerder op de hoogte te zijn van veranderingen. De aanpassing leidt niet tot een extra verhoging van de eerder gecommuniceerde gewijzigde tarieven.

Greenchoice heeft haar klanten tussen 14 en 20 september geïnformeerd over de tariefwijziging per 1 oktober. Daarbij hebben we de termijn van 10 dagen gehanteerd waarmee we sinds 2017 onze variabele tarieven aankondigen. Dit hebben we altijd in het belang van onze klanten en conform wet- en regelgeving gedaan. Wij verwijzen hiervoor ook naar het statement van Energie-Nederland. Ons besluit tot uitstel van de invoering van deze nieuwe tarieven nemen wij om de ontstane onduidelijkheid voor onze klanten op te lossen. De financiële impact hiervan komt niet voor rekening van de klant.

Greenchoice blijft bij haar standpunt correct te hebben gehandeld en vervolgt daarom de gesprekken met de ACM en de politiek. Daarnaast dringen wij in het belang van onze klanten aan op snelle duidelijkheid over het prijsplafond en andere maatregelen om huishoudens nu te helpen met hun energierekening.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024