Amsterdam sluit duurzaam energiecontract met energieleverancier Greenchoice

26 september 2018

De gemeente Amsterdam heeft na een aanbestedingstraject Greenchoice geselecteerd als nieuwe energieleverancier voor de komende 15 jaar. Op dinsdag 25 september vond de ondertekening van de leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit plaats. Met dit contract stimuleert de gemeente de bouw van windmolens in Nederland.

Rutger Groot Wassink, wethouder inkoop: “De volledige elektriciteitsafname van de gemeente en deelnemende partijen zoals Brandweer Amsterdam-Amstelland, Afval Energie Bedrijf, het Stedelijk Museum, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Nationale Opera en Ballet zal duurzaam worden opgewekt. De komende vijftien jaar werken wij minimaal elke vijf jaar samen aan een duurzaam project met als doel het duurzaam opwekken, opslaan of besparen van elektriciteit.”

Gezamenlijk gebruiken de deelnemende partijen zo’n 122 gigawatt uur aan stroom, dit is gelijk aan zo’n 36.000 huishoudens. De stroom die wordt afgenomen is duurzaam opgewekt en afkomstig uit Nederland. In eerste instantie via wind, zon of biomassa. Onderdeel van de overeenkomst is de afspraak (verplichting) dat de totale capaciteit die de gemeentelijke organisatie verbruikt binnen zeven jaar wordt opgewekt door windmolens die de komende jaren voor dit doel worden gebouwd. Daarmee levert de gemeente een werkelijke bijdrage aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam: alle elektriciteit wordt geleverd met moderne windmolens die na 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen.

De gemeente Amsterdam levert met deze leveringsovereenkomst een bijdrage aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam en hoopt zo een voorbeeld te zijn voor andere overheidsinstellingen die duurzame stroom willen inkopen.

Evert den Boer, algemeen directeur Greenchoice: “Wij kijken met trots uit naar de samenwerking met de gemeente Amsterdam. Met de keuze voor Greenchoice kiest de gemeente heel bewust voor groene stroom uit Nederland en het versnellen van de energietransitie. Ze zijn daarmee een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten.”

Lees ook deze artikelen

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024

Onze wijze van salderen onderwerp in uitzending Radar

11-03-2024