Termijnbedrag

Alles over je termijnbedrag bij Greenchoice Zakelijk

Je termijnbedrag is gebaseerd op het verwachte jaarverbruik op jouw adres. Op deze pagina lees je meer over hoe je termijnbedrag is opgebouwd en hoe je deze zelf heel eenvoudig aanpast in Mijn Greenchoice Zakelijk.

Lees meer

Termijnbedrag is voorschotbedrag 

Het termijnbedrag is gebaseerd op het verwachte jaarverbruik op jouw adres.

Dit verwachte verbruik heb je opgegeven tijdens je aanmelding bij Greenchoice. Heb je dit niet opgegeven? Dan kijken wij naar het verwachte jaarverbruik dat we binnenkrijgen vanuit de netbeheerder. Op je jaarnota verrekenen we je betaalde termijnbedragen met jouw werkelijke verbruik. Bij het maken van de jaarnota maken we opnieuw een berekening van je termijnbedrag voor het komende jaar. Dit doen we op basis van de hoeveelheid energie je tijdens het lopende jaar echt hebt verbruikt.

Onderdelen termijnbedrag 

Het termijnbedrag bestaat uit vier verschillende onderdelen:

1. Leveringskosten

De leveringskosten bestaan uit vaste- en variabele kosten:

  • De vaste leveringskosten zijn kosten die wij als energieleverancier maken om energie aan jou te kunnen leveren. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan per energieleverancier verschillen en hangt niet af van jouw verbruik.
  • De variabele leveringskosten zijn de kosten die je volgens je contract betaalt per kWh elektriciteit en m3 gas. Deze kosten worden vermenigvuldigd met het verwachte verbruik.

2. Overheidsheffingen

De overheid heft energiebelasting op elektriciteit en gas zodat we met z’n allen zuiniger omgaan met energie. Greenchoice heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting. Net als alle andere energieleveranciers berekenen wij de tarieven van de overheid aan je door.

Naast energiebelasting betaalde je tot 2023 ook een ‘Opslag Duurzame Energie’. Deze opslag was bedoeld om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te betalen. Elke energieleverancier berekende de ODE in de energietarieven door.

3. Netbeheerkosten

 Netbeheerkosten zijn de kosten voor jouw aansluiting op het elektriciteits- en gasnetwerk en het transport van de energie die je afneemt. Deze kosten betaal je aan ons waarna wij ze doorbetalen aan jouw netbeheerder. Je vindt de precieze opbouw van deze kosten op de site van je netbeheerder.

4. Btw

 Je betaalt 21% btw over alle overheidsheffingen, leverings- en netbeheerskosten. Ondernemers met een bedrijfspand kunnen deze btw aftrekken van de belasting. Heb je als ondernemer of freelancer een kantoor aan huis? Dan is de btw op zakelijke energie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Gemiddeld bedrag

Je betaalt niet elke maand precies wat je verbruikt.

Het termijnbedrag voor kleinverbruikaansluitingen is gelijk verdeeld over het totale jaarverbruik. De reden hiervoor is dat het energieverbruik per maand erg verschilt. In de koude wintermaanden verbruik je vaak veel meer gas dan in de zomermaanden. Om te voorkomen dat je in de winter een veel hoger termijnbedrag betaalt, berekenen wij een gemiddeld bedrag per maand.

Termijnbedrag volgend jaar

Je termijnbedrag kan elk jaar hoger of lager worden.

Na elk verbruiksjaar berekenen wij opnieuw het termijnbedrag voor het komende jaar. Hierbij kijken we naar verschillende zaken, zoals:

  • Het verbruik op jouw adres
  • De weersvooruitzichten
  • Prijswijzigingen in de energiemarkt
  • Wijzigingen in overheidsheffingen, btw en/of netbeheerkosten

Veranderen de variabele tarieven? Dan berekenen we het termijnbedrag altijd opnieuw. En geeft de netbeheer een ander standaard jaarverbruik (SJV) aan ons door? Ook dan wijzigen we het termijnbedrag.

Ander jaarverbruik

Soms is je jaarverbruik anders dan in onze berekening.

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met het door ons ingeschatte standaard jaarverbruik. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je naar een nieuw pand verhuist. We kijken dan naar het jaarverbruik van de afgelopen twee tot drie jaar op dit adres. Verhuis je naar nieuwbouw? Dan zijn er geen historische gegevens beschikbaar en maakt de netbeheerder een schatting van het standaard jaarverbruik op basis van de grootte van de aansluiting. Neem contact op met onze zakelijke klantenservice als je het niet eens bent met onze verbruiksinschatting.

Termijnbedrag aanpassen

Zelf je termijnbedrag aanpassen is heel eenvoudig.

Je wijzigt je termijnbedrag heel eenvoudig in Mijn Greenchoice Zakelijk. Dit bedrag kun je met maximaal 10% aanpassen. Betaal je nu €200? Dan kun je een termijnbedrag kiezen tussen de €180 en €220. Je termijnbedrag aanpassen kan verstandig zijn als je nu al weet dat je verbruikt komend jaar anders wordt. Verwacht je een veel hoger of lager verbruik? Neem dan contact met ons op.

Let op: je kunt je termijnbedrag alleen aanpassen met de startdatum voor de daaropvolgende maand en verder:

  • Wel mogelijk: in september je termijnbedrag aanpassen voor oktober en de maanden daaropvolgend.
  • Niet mogelijk: in september je termijnbedrag aanpassen voor november en de maanden daaropvolgend.

Het is niet mogelijk om je termijnbedrag met terugwerkende kracht aan te passen. Wil je jouw eerdere termijnbedragen terugzien? Deze vind je terug op je oude facturen in Mijn Greenchoice Zakelijk.

Afschrijven mislukt?

Is je termijnbedrag niet afgeschreven?

Lukt het ons niet om het termijnbedrag van jouw rekening af te schrijven? Maak het bedrag dan zelf over naar IBAN: NL02RABO0300899548 ten name van Greenchoice Zakelijk N.V. Wij proberen maar 1 keer het termijnbedrag af te schrijven. Vergeet bij de betaling niet om jouw klant- en factuurnummer te vermelden in de omschrijving van de betaling.

Veelgestelde vragen

Waarom betaal ik aan Greenchoice Zakelijk en aan mijn vorige leverancier een termijnbedrag voor dezelfde maand?

Het kan voorkomen dat jouw vorige energieleverancier nog incasseert na de einddatum van de levering. Bijvoorbeeld omdat er in de betreffende maand nog wel energie geleverd is of omdat je bij die leverancier vooruitbetaalt. Uiteindelijk worden op de eindnota van jouw vorige leverancier alle betaalde termijnbedragen verrekend met jouw energieverbruik tot je overstapdatum.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is een termijnbedrag?

Een termijnbedrag is een voorschotbedrag dat je maandelijks betaalt aan Greenchoice. De totale kosten baseren wij op het gemiddeld jaarverbruik op jouw adres.

Je kunt je termijnbedrag naar boven of naar beneden bijstellen met maximaal 10% via Mijn Greenchoice Zakelijk.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe berekent Greenchoice Zakelijk mijn termijnbedrag?

Wij berekenen het maandelijks termijnbedrag aan de hand van het gemiddeld jaarverbruik (uit het verleden) op jouw aansluiting. Dit gemiddeld jaarverbruik wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door jouw netbeheerder.

Bij de berekening van het termijnbedrag houden we rekening met de tarieven die je betaalt per kilowattuur stroom en kubieke meter gas (inclusief overheidsheffingen en btw). Hier komen de vaste leveringskosten en netbeheerkosten bij. Alle jaarlijkse kosten bij elkaar opgeteld delen we door twaalf maanden.


Heeft dit antwoord geholpen?
Waarom betaal ik niet elke maand precies wat ik heb verbruikt?

Wij baseren het termijnbedrag voor kleinverbruikaansluitingen op het jaarverbruik, omdat het energieverbruik per maand erg verschilt.

In de wintermaanden verbruik je vaak veel meer gas dan in de zomermaanden. Om te voorkomen dat je in de winter een veel hoger bedrag moet betalen dan in de zomer, berekenen wij een gemiddeld bedrag per maand.


Heeft dit antwoord geholpen?
Hoe wijzig ik mijn termijnbedrag?

Via Mijn Greenchoice Zakelijk kun je het maandelijks termijnbedrag naar boven of naar beneden bijstellen met maximaal 10%. Dat kan verstandig zijn als je nu al weet dat je het komend jaar meer of minder gaat verbruiken.


Heeft dit antwoord geholpen?
Waarom is mijn jaarverbruik anders dan in de berekening van Greenchoice Zakelijk?

Het kan gebeuren dat wij een standaard jaarverbruik hanteren dat naar jouw mening verkeerd is. Dat kan het geval zijn als je bijvoorbeeld een nieuw pand in gebruik neemt. Ook bij nieuwbouw wijkt onze berekening van het termijnbedrag vaak af van wat je zelf in gedachten had.

Dat komt omdat het standaard jaarverbruik van de vorige afnemers was, terwijl jouw bedrijf misschien wel heel anders van grootte is of je bent vaker open dan de vorige afnemer.

Bij nieuwbouw zijn er geen historische gegevens beschikbaar en maakt de netbeheerder een schatting van het standaard jaarverbruik op basis van de grootte van de aansluiting.

Als je het niet eens bent met het verbruik dat wij hanteren voor de berekening van het termijnbedrag, neem dan contact op met onze zakelijke klantenservice.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat wordt mijn termijnbedrag vanaf 1 januari 2024?

Je nieuwe termijnbedrag kunnen we op dit moment helaas nog niet berekenen omdat de overheidsheffingen en netbeheerkosten nog niet definitief zijn.

Vanaf half december informeren we je persoonlijk over je nieuwe termijnbedrag. Bij de berekening van dit termijnbedrag houden we rekening met de overheidsheffingen van 2024, je nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2024, de netbeheerkosten en het btw-tarief van 21%.


Heeft dit antwoord geholpen?

Ik wil iets weten

Op zoek naar meer informatie? Kies het onderwerp waar je meer over wilt weten.