Overheidsheffingen zakelijke energie

Alles over de overheidsheffingen voor je zakelijke energie

Op een energierekening zie je vaak meer dan alleen de kosten voor de geleverde elektriciteit en gas. Je betaalt namelijk ook verschillende overheidsheffingen voor je zakelijke energie. Op deze pagina lees je meer over overheidsheffingen voor 2024, de energiebelasting, vermindering energiebelasting en btw. Wil je meer weten? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag tussen de veelgestelde vragen staat.

Overheidsheffingen op je zakelijke energierekening

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Wij hebben geen invloed op deze heffingen. En dragen de kosten die je via je energienota betaalt af aan de Belastingdienst. De overheidsheffingen bestaan uit de energiebelasting, btw en de vermindering energiebelasting.

1. Energiebelasting

De overheid heft energiebelasting om te stimuleren zuiniger om te gaan met het verbruik van energie. Per 1 januari 2024 wordt een extra energiebelastingschijf ingevoerd. Deze schijf wordt de eerste van de in totaal vijf belastingschijven en geldt tot en met een verbruik van 1.000 m3 gas en 2.900 kWh elektriciteit. De overheid kan zo wanneer het nodig is (vooral) huishoudens met het energiebelastingtarief tegemoetkomen. De belastingschijven voor energiebelasting in 2024 zien er dan zo uit:

 
Gas m3
Elektriciteit kWh
1e schijf
0 - 1.000
0 - 2.900
2e schijf
1.001 - 170.000
2.901 - 10.000
3e schijf
170.001 - 1.000.000
10.001 - 50.000
4e schijf
1.000.001 - 10.000.000
50.001 - 10.000.000
5e schijf
> 10.000.001
> 10.000.001

2. Vermindering energiebelasting

De overheid geeft je een vast bedrag aan energiebelasting terug: de vermindering energiebelasting. In 2024 is dit € 521,81 exclusief btw. Omdat de overheid een deel van je energieverbruik als basisbehoefte ziet, laat zij daarom een deel ervan onbelast. De hoogte van de vermindering energiebelasting wordt elk jaar opnieuw bepaald. De vermindering verwerken we in je maandelijkse termijnbedrag. Hier hoef je dus zelf niks voor te doen.

Let op: De vermindering energiebelasting geldt alleen voor panden met een verblijfsfunctie. Dit is een adres waar mensen kunnen verblijven. Denk bijvoorbeeld aan woningen, kantoorpanden of fabrieken. Een garage- of opslagbox telt niet als pand met een verblijfsfunctie.

3. Btw

De btw op energie is 21%. De hoogte hiervan wordt bepaald door de overheid.

Overheidsheffingen 2024

In de tabellen hieronder vind je de overheidsheffingen van 2023 en die van 2024.

Overheidsheffingen
Btw
Energiebelasting stroom 0 t/m 10.000 kW
Energiebelasting gas 0 t/m 170.000 m3
Vermindering energiebelasting
2023
21%
€ 0,1259 per kWh excl. btw
€ 0,4898 per m3 excl. btw
- € 493,27 excl. btw per jaar
Overheidsheffingen
Btw
Energiebelasting stroom 0 t/m 2.900 kW
Energiebelasting stroom 2.900 t/m 10.000 kWh
Energiebelasting gas 0 t/m 1.000 m3
Energiebelasting gas 1.001 t/m 170.000 m3
Vermindering energiebelasting
2024
21%
€ 0,10880 per kWh excl. btw
€ 0,10880 per kWh excl. btw
€ 0,58301 per m3 excl. btw
€ 0,58301 per m3 excl. btw
- € 521,81 excl. btw per jaar

Prijsplafond gestopt per 1-1-2024

Het prijsplafond was een overheidsmaatregel om de hoge energiekosten betaalbaarder te maken. Per 1 januari 2024 stopte het prijsplafond. Dit betekent dat de maximumprijzen van €0,40 per kWh en €1,45 euro per kuub gas niet langer gelden. Heb je een vast zakelijk energiecontract met tarieven boven het prijsplafond? Dan betaal je sinds 1 januari dus weer de tarieven uit je contract.

Besparen op energiebelasting

Hoeveel energiebelasting je betaalt, hangt af van de hoogte van je zakelijke energieverbruik. Verbruik je minder energie? Dan betaal je dus ook minder belasting. Ontdek per branche op welke manieren jij zakelijke energie kunt besparen.

Veelgestelde vragen

Energiebelasting en Btw
  • Energiebelasting en ODE
  • Fiscale regelingen
Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een overheidsheffing over jouw energieverbruik. Met deze energiebelasting worden investeringen gedaan in de Nederlandse energievoorziening en in duurzame projecten. De overheid stelt de energiebelasting elk jaar opnieuw vast, ongeacht of je een vast of variabel contract met een leverancier hebt afgesloten. Greenchoice heeft geen invloed op de hoogte van de energiebelasting. Wij berekenen de tarieven van de overheid aan je door, net als alle andere energieleveranciers.

Tarieven
Op de website van de belastingdienst staan tabellen met de tarieven voor milieubelastingen per kalenderjaar, zoals de energiebelasting.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat is opslag duurzame energie?

De heffing voor Opslag duurzame energie (ODE) is een overheidsheffing die is verwerkt in je tarieven per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Iedere energieleverancier berekent de ODE in de energietarieven door. Per 1 januari 2024 is de ODE definitief afgeschaft. Voor het jaar 2023 stond deze al op €0,-.

Doel ODE
Het doel van ODE was om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te financieren. Dit soort subsidies werd betaald vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. Het heffen van ODE droeg dus bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland.

Tarieven
Op de website van de belastingdienst staan tabellen met de tarieven voor milieubelastingen per kalenderjaar.


Heeft dit antwoord geholpen?
Wat zijn fiscale regelingen?

Fiscale regelingen gelden in specifieke situaties voor de overheidsheffingen Energiebelasting of Opslag Duurzame Energie (ODE), waarbij een belastingvoordeel of aangepast tarief kan gelden.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een fiscale regeling? Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende fiscale regelingen en de bijbehorende verklaringen.


Heeft dit antwoord geholpen?

Ik wil iets weten

Op zoek naar meer informatie? Kies het onderwerp waar je meer over wilt weten.