Een laptop staat op een houten tafelblad. Twee handen houden een kop koffie vast.

Overheidsheffingen 2023

Als je in Nederland stroom of gas gebruikt, betaal je via je energierekening overheidsheffingen. Elk kalenderjaar bepaalt de overheid de hoogte van de heffingen. Daarom kunnen je energietarieven elk kalenderjaar veranderen, ook als je een vast contract hebt.

Om de hoge energiekosten te compenseren trof de overheid voor 2023 extra maatregelen.
De heffingen voor 2024 zijn nog niet definitief. Zodra er meer bekend is, lees je op deze pagina meer informatie.

Inhoudsopgave

Dit zijn de overheidsheffingen op je energierekening

Op de overheidsheffingen heeft Greenchoice geen invloed. Deze kosten betaal je via je energienota en wij dragen dit af aan de Belastingdienst.

Energiebelasting: De overheid heft energiebelasting op stroom en gas om hiermee te stimuleren om zuiniger om te gaan met het verbruik van energie.

Vermindering energiebelasting: Vanuit de overheid krijg je een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk €596,85 (bedrag in 2023). Dat komt omdat de overheid een deel van jouw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Dit deel is daarom onbelast. De hoogte van de vermindering energiebelasting wordt elk jaar opnieuw bepaald. De vermindering verwerken we in je maandelijkse termijnbedrag.

Opslag duurzame energie (ODE): Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Per 1 januari 2023 is de ODE op €0 gezet.

Btw: Op energie geldt een btw van 21%. Over de periode van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 was de btw tijdelijk verlaagd naar 9%.

Overheidsheffingen 2023

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Hieronder staat een tabel met de nieuwe overheidsheffingen per 1 januari 2023 in vergelijking met de overheidsheffingen van 2022.

Overheidsheffing
Btw
Energiebelasting stroom
Energiebelasting gas
Vermindering energiebelasting
Opslag Duurzame Energie (ODE) stroom
Opslag Duurzame Energie (ODE) gas
2022
21% (eerste helft 2022); 9% (tweede helft 2022)
€ 0,03679 per kWh excl. btw
€ 0,36322 per m3 excl. btw
- € 681,63 excl. btw per jaar
€ 0,0305 per kWh excl. btw
€ 0,0865 per m3 excl. btw
2023
21%
€ 0,12599 per kWh excl. btw
€ 0,48980 per m3 excl. btw
- € 493,27 excl. btw per jaar
€ 0,00
€ 0,00

Overheidsmaatregelen 2022/2023

Prijsplafond: In 2023 geldt voor gas een maximaal tarief van €1,45 per m³ (tot maximaal 1.200 m³ per jaar) en voor stroom €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar). Boven dit verbruik betaal je hierover de tarieven die bij jouw contract horen. In onze leeswijzer zie je hoe het prijsplafond wordt vermeld op je jaarnota.

Noodfonds: Het Noodfonds is door Greenchoice opgericht samen met Eneco, Essent en Vattenfall. Huishoudens met hoge energiekosten komen in aanmerking voor extra steun. Aanmelden kan nu niet meer, maar in 2024 wordt het Noodfonds heropend. Je leest het laatste nieuws op de website van het Noodfonds.

Energiekorting overheid: In november en december 2022 gaf de overheid een vergoeding van €190 per maand op je energierekening. Bekijk in onze leeswijzer hoe Greenchoice dit voor jou verrekent op de jaarnota.

Btw-tarief: Over de periode van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 was de btw tijdelijk verlaagd naar 9%. Vanaf 2023 is de btw weer 21%

Energietoeslag: Huishoudens met een lager inkomen konden in 2023 de energietoeslag van €1.300 aanvragen via hun gemeente.

TEK-regeling: De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) vergoedt een deel van de energiekosten voor de energie-intensieve mkb-ondernemer. Dit is een tijdelijke tegemoetkoming tot eind 2023.

Waar bestaan jouw energiekosten uit?

Lees meer over onderdelen energiekosten