Als je in Nederland stroom of gas gebruikt betaal je via je energierekening overheidsheffingen. Die heffingen bestaan uit energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en vermindering energiebelasting. Om de hoge energiekosten te compenseren, treft de overheid dit jaar extra maatregelen. We leggen je graag uit wat er in 2022 voor jou verandert.

Prijsplafond: wat betekent dit voor mijn energierekening?

Op Prinsjesdag is een maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro aangekondigd. Een belangrijk deel van deze maatregelen is bedoeld om de energierekening betaalbaar te houden. De volgende maatregelen zijn aangekondigd:

Prijsplafond: vanaf 1 januari 2023 stelt de overheid een prijsplafond voor energie in. Tot een verbruik van 2.400 kWh en 1.200 m3 gas betaal je straks een basistarief. Boven dit verbruik betaal je als huishouden de marktprijs. De hoogte van deze tarieven zijn nog niet exact bekend.

Btw-tarief: de btw op energie gaat per 1 januari 2023 weer terug van 9% naar 21%.

Energietoeslag: huishoudens met een lager inkomen kunnen ook in 2023 de energietoeslag van 1.300 euro aanvragen via hun gemeente.

Nationaal Isolatieprogramma: het kabinet wil huishoudens financieel ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom stelt het in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit betekent dat meer huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun energielasten kunnen verlagen.

De precieze details van deze maatregelen worden op dit moment nog ingevuld. Zodra hier meer over bekend is lees je dat op deze pagina.

Eerdere overheidsmaatregelen in 2022

Per 1 januari 2022 heeft de overheid de energiebelasting verlaagd om zo de impact van de stijgende tarieven op jouw energierekening te beperken. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor zo’n 400 euro minder belasting dan in 2021.

Dit zijn de eerdere maatregelen vanuit de overheid:

  • Een huishouden betaalt per jaar 265 euro minder aan energiebelasting. De totale vermindering van de energiebelasting gaat van 560 euro naar 825 euro. Het maakt hiervoor niet uit hoeveel energie je verbruikt.
  • Daarnaast is het belastingtarief op stroom omlaag gegaan met 6,9 cent per kWh, inclusief btw. Hoeveel voordeel je hiervan hebt, hangt af van je totale stroomverbruik. Bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per jaar daalt de energiebelasting met ongeveer 240 euro. Bij een hoger stroomverbruik is dit bedrag hoger. Bij een lager stroomverbruik juist minder.
  • De hoogte van de energiebelasting op gas stijgt wel met 2 cent per m3 gas. Bij een gemiddeld gasverbruik van 1.500 m3 per jaar betaal je 27 euro meer aan belasting voor gas.
  • De overheid heeft per 1 juli tijdelijk de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. De verlaagde btw geldt vooralsnog van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022.

Wat zijn overheidsheffingen?

Er zijn twee overheidsheffingen: energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE). Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Op de overheidsheffingen heeft Greenchoice geen invloed. Deze kosten betaal je via je energienota en wij dragen deze af aan de Belastingdienst.

Meer weten over de manier waarop jouw energiekosten zijn opgebouwd? 

Veelgestelde vragen

Wat houdt het prijsplafond precies in?
Vanaf 1 januari 2023 stelt de overheid een prijsplafond voor energie in. Tot een verbruik van 2.400 kWh en 1.200 m3 gas betaal je straks een basistarief. Boven dit verbruik betaal je als huishouden de marktprijs. De hoogte van deze tarieven zijn nog niet exact bekend. Lees er meer over in ons artikel.
Wat betekent het prijsplafond voor mijn termijnbedrag?
Op dit moment moeten er nog veel details van het maatregelenpakket worden ingevuld. Greenchoice is samen met andere leveranciers hierover in gesprek met de overheid. Zo snel duidelijk is, wat dit voor jou als klant exact gaat betekenen, stellen we je hiervan op de hoogte. Houd onze pagina over stijgende tarieven in de gaten voor de recente ontwikkelingen. 
Wanneer informeert Greenchoice mij over wat het prijsplafond voor mij betekent?

Momenteel kunnen we nog niet precies aangeven wanneer we jou kunnen informeren over de impact van het prijsplafond op jouw energierekening. We houden je op de hoogte zodra er meer bekend is.

Wat is opslag duurzame energie?
De heffing voor Opslag duurzame energie (ODE) is een overheidsheffing die is verwerkt in je tarieven per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Iedere energieleverancier berekent de ODE in de energietarieven door. De overheid stelt elk kalenderjaar de ODE opnieuw vast. Het doel van ODE is om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te financieren. Dit soort subsidies wordt betaald vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. Het heffen van ODE draagt dus bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland. Meer informatie over ODE vind je hier.
Heb ik ook recht op overheidssteun?
Iedereen in Nederland die stroom of gas geleverd krijgt betaalt via de energierekening voor overheidsheffingen, en krijgt automatisch de compensatie vanuit de overheid. 
Moet ik iets doen om gebruik te maken van de overheidssteun?
De compensatie vanuit de overheid is automatisch verwerkt in je energiekosten. Je hoeft hier niets voor te doen of aan te vragen. De energiebelasting is aangepast en is onderdeel van je tarief. Daarnaast gaat de vermindering van de energiebelasting omhoog. Iedereen die elektra en/of gas afneemt, wordt op deze manier gecompenseerd.
Vervalt mijn overheidssteun als ik mijn termijnbedrag of contract wijzig?
Nee. De compensatie wordt doorgevoerd in de overheidsheffingen van je energierekening, ongeacht welk termijnbedrag of contract je hebt. Dit gebeurt automatisch, je hoeft er dus niets voor te doen.
Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 6705 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg