Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Uganda, Afrika Bosspaarplan

In Kibale National Park ligt het Bosspaarproject dat wij samen met onze klanten ondersteunen. Daarnaast steunen we het project middels CO-2 certificaataankopen. Kibale is een van de laatst overgebleven tropische bossen in Uganda. Het gebied beslaat zo’n 79.500 hectare ten westen van Kampala, de hoofdstad. Het park grenst in het zuiden aan het Queen Elizabeth National Park. Samen vormen de parken een wildcorridor van 180 kilometer. Het park is één van de gebieden met de hoogste biodiversiteit van heel Uganda. Het gebied vormt een thuis voor een van de meest gevarieerde concentraties van (bedreigde) primaten in Afrika. Ons project helpt bij het beschermen van flora, fauna én de lokale bevolking.

Doel van het Kibale-project

Het Kibale-project is sinds 2016 de bestemming van ons Bosspaarplan. Het project is begin jaren negentig opgestart in samenwerking met de Uganda Wildlife Authority (UWA). Doel was het park naar zijn originele staat terug te brengen en het ecosysteem te herstellen. Dat gebeurt door het aanplanten van nieuw bos met uitsluitend inheemse boomsoorten vanuit de opbrengsten van de CO2-certificaten. Het project draagt al jaren krachtig bij aan bosherstel en heeft ook veel toegevoegde waarde voor werkgelegenheid, het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. En dieren en planten natuurlijk.

Onze collega Paulien bezocht afgelopen mei het bosproject in Uganda, onder meer om onze Bosspaarders meer te vertellen over het project waar zij aan bijdragen. Lees over haar ervaringen in haar blog en bekijk de korte film over dit mooie project.

Mijlpalen van Kibale: bomen en banen

Het herstel van het park en het ecosysteem zit al flink in de lift. Sinds de start van het project is er ruim 6.500 hectare aan bos hersteld en zijn meer dan 1,6 miljoen bomen geplant. Veel van de bomen zijn inmiddels volgroeid. Samen zorgen ze voor een gezond dik bladerdek. En dat helpt de biodiversiteit van het park met herstellen. Daarnaast maakt het project op het gebied van werkgelegenheid een groot verschil voor de lokale bevolking. Het Kibale-project levert vaste banen op voor zo’n 125 mensen uit de lokale bevolking en zorgt voor seizoenswerk voor een paar honderd mensen. Via het Bosspaarplan dragen wij hier samen met onze klanten wezenlijk aan bij. Daar zijn we trots op.

  • Kibale wordt herbebost met inheemse zaailingen van lokale boomkwekerijen. Dat zorgt ook voor werkgelegenheid.

  • Samen met de Uganda Wildlife Authority herstellen we het Kibale National Park.

  • Het regenwoud in Kibale herstelt steeds meer en kan dus steeds meer CO2-uitstoot compenseren.

  • Kibale levert ook veel vaste banen en seizoenswerk op. Medewerkers van het park krijgen een eerlijk loon, zorg en maaltijden.

  • Lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Onder meer door boomkwekerijen die eigendom zijn van lokale families.

  • Een beter leefgebied voor flora en fauna in Uganda zorgt voor rijkere biodiversiteit en herstel van bedreigde diersoorten.

Mooie resultaten: maatschappelijke effecten

Naast een eerlijk loon voor hun werk, krijgen medewerkers via het project medische hulp als ze dat nodig hebben. Ook ontvangen ze voedzame maaltijden. Hierdoor maakt het project echt een verschil voor honderden families in de nabijgelegen gemeenschappen. Het project stimuleert lokaal ondernemerschap. De herbebossing van Kibale National Park vraagt namelijk om inheemse zaailingen. En deze worden geleverd door boomkwekerijen die eigendom zijn van - en gerund worden door - de lokale bevolking.

Het Kibale National Park wordt ook wel Kibale Chimp Forest genoemd omdat het de beste safaribestemming is om chimpansees te spotten in Afrika. En het toerisme is een bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

Het project financiert waterpompen die de lokale bevolking in hun dagelijkse waterbehoefte voorzien. Ook worden via het project diepe greppels aangelegd rondom de landbouwvelden van de lokale boeren om te voorkomen dat olifanten kostbare oogst beschadigen.

Herstel van flora en fauna

Het project zorgt ervoor dat het regenwoud in Kibale weer aan het terugkeren is naar zijn natuurlijk staat. Daarmee neemt ook de hoeveelheid koolstof die het bos kan vasthouden toe. Sinds de start van het project is al 800.000 ton CO2 opgeslagen. Een hoeveelheid die te vergelijken is met de uitstoot van het gasverbruik van iets minder dan 300.000 gemiddelde huishoudens per jaar.

Het herstel van het park draagt daarnaast bij aan de kwaliteit van het leefgebied en daardoor de biodiversiteit. In het park is inmiddels één van ’s werelds grootste populaties van de bedreigde chimpansee te vinden. Ook de (eveneens bedreigde) Rode Franjeaap, de zeldzame L’Hoëstmeerkat, bosolifanten, luipaarden en buffels worden steeds vaker gespot. Daarnaast leven er ruim 325 vogelsoorten, 13 soorten primaten, 4 wilde katachtigen, ruim 60 andere zoogdiersoorten én ruim 250 boomsoorten.

Ook meedoen met ons Bosspaarplan waarin we extra bos aanplanten en beschermen? Hier staat hoe dat kan. 

Wilt u ook bijdragen aan een schonere wereld?

Het gas van alle klanten van Greenchoice wordt 100% gecompenseerd met bosprojecten en het kost niks extra.
Nog geen klant?

Bekijk onze tarieven

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,2 651 https://www.greenchoice.nl/images/logo.png