Eigen windenergie

Ons doel is Nederland écht groener te maken doordat iedereen evenveel energie opwekt als verbruikt. Voor wie geen zonnepanelen kan of wil nemen, zijn er uitstekende manieren om zelf windenergie op te wekken en mee te delen in de opbrengsten van de Nederlandse wind. Want die waait volop.

Samen de wind delen

Met een stukje windmolen (Winddeel) wordt u mede-eigenaar van een windmolen en wekt u zelf écht groene stroom op. Daarmee levert u een concrete bijdrage aan een schonere wereld. Winddelen is leuk en makkelijk.

Lees meer over de Windcentrale

Zelf investeren in wind

Windparken op zee produceren op grote schaal groene stroom. Schoon en duurzaam. Ook u kunt meedoen aan een nieuw windproject op zee met aantrekkelijke rendementen. En daar wij helpen wij u graag bij.

Lees meer over Meewind

Andere manieren van zelf opwekken