In Kibale National Park ligt het Bosspaarproject dat wij samen met onze klanten ondersteunen. Het project wordt beheerd door de Uganda Wildlife Authority (UWA) en Face the Future

Kibale is een van de laatst overgebleven tropische bossen in Oeganda. Het gebied beslaat zo’n 79.500 hectare ten westen van Kampala, de hoofdstad. Het park grenst in het zuiden aan het Queen Elizabeth National Park. Samen vormen de parken een wildcorridor van 180 kilometer. Het park is één van de gebieden met de hoogste biodiversiteit van Oeganda. Het gebied vormt een thuis voor één van de meest gevarieerde concentraties apen in Afrika.

Ons project helpt bij het beschermen van flora, fauna én de lokale bevolking. Dit project is gecertificeerd en wordt geverifieerd door Verra (VCS & CCB).

Doel van het Kibale-project

Het project is begin jaren negentig opgestart in samenwerking met de Uganda Wildlife Authority (UWA). Doel was het park naar zijn originele staat terug te brengen en het ecosysteem te herstellen. Dat gebeurt door het aanplanten van nieuw bos met uitsluitend inheemse boomsoorten vanuit de opbrengsten van de CO2-certificaten. Het project draagt al jaren krachtig bij aan bosherstel en heeft ook veel toegevoegde waarde voor werkgelegenheid, het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. En dieren en planten natuurlijk.

Mijlpalen van Kibale: bomen en banen

Het herstel van het park en het ecosysteem zit al flink in de lift. Door Greenchoice is al bijna 4200 hectare aan bos hersteld. En vanuit het Bosspaarplan zijn er inmiddels 240.000 bomen geplant. Veel van de bomen uit de eerdere fases van het project zijn inmiddels volgroeid. Samen zorgen ze voor een gezond dik bladerdek. En dat helpt de biodiversiteit van het park met herstellen. Er zijn bijvoorbeeld al groepen chimpansees in het aangeplante gedeelte gespot! Daarnaast maakt het project op het gebied van werkgelegenheid een groot verschil voor de lokale bevolking. Het Kibale-project levert vaste banen op voor ruim 200 mensen uit de lokale gemeenschap, zoals het houden van varkens, geiten en bijen. Wij dragen hier samen met onze klanten aan bij. Daar zijn we trots op.

Meer weten over het Bosspaarplan?

Onze collega Paulien heeft het bosproject in Oeganda bezocht om onze Bosspaarders meer te vertellen over het project waar zij aan bijdragen. Lees over haar ervaringen in dit artikel. Ook meedoen met ons Bosspaarplan waarin we extra bos aanplanten en beschermen? Hier staat hoe dat kan.

Mooie resultaten: maatschappelijke effecten

Naast een eerlijk loon voor hun werk, krijgen medewerkers via het project medische hulp als ze dat nodig hebben. Ook ontvangen ze voedzame maaltijden. Hierdoor maakt het project echt een verschil voor honderden families in de nabijgelegen gemeenschappen. Het project stimuleert lokaal ondernemerschap. De herbebossing van Kibale National Park vraagt namelijk om inheemse zaailingen. En deze worden geleverd door boomkwekerijen die eigendom zijn van - en gerund worden door - de lokale bevolking.

Het Kibale National Park wordt ook wel Kibale Chimp Forest genoemd omdat het de beste safaribestemming is om chimpansees te spotten in Afrika. En het toerisme is een bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

Het project financiert waterpompen die de lokale bevolking in hun dagelijkse waterbehoefte voorzien. Ook worden via het project diepe greppels aangelegd rondom de landbouwvelden van de lokale boeren om te voorkomen dat olifanten kostbare oogst beschadigen.

Herstel van flora en fauna

Het project zorgt ervoor dat het regenwoud in Kibale weer aan het terugkeren is naar zijn natuurlijke staat. Daarmee neemt ook de hoeveelheid koolstof die het bos kan vasthouden toe. Sinds de start van het project is al zo'n 1.300.000 ton CO2 opgeslagen. Een hoeveelheid die te vergelijken is met de uitstoot van het gasverbruik van iets minder dan 470.000 gemiddelde huishoudens in een jaar.

Het herstel van het park draagt daarnaast bij aan de kwaliteit van het leefgebied en daardoor de biodiversiteit. In het park is inmiddels één van ’s werelds grootste populaties van de bedreigde chimpansee te vinden. Ook de (eveneens bedreigde) Rode Franjeaap, de zeldzame L’Hoëstmeerkat, bosolifanten, luipaarden en buffels worden steeds vaker gespot. Daarnaast leven er ruim 325 vogelsoorten, 13 soorten primaten, 4 wilde katachtigen, ruim 60 andere zoogdiersoorten én ruim 250 boomsoorten. 

Wil jij ook bijdragen aan een schonere wereld?

Word dan klant van Greenchoice!

Bekijk onze tarieven