Zo komt uw energietarief tot stand

29 april 2016

De energiemarkt is continu in beweging. Net als op de aandelenbeurs dalen en stijgen de energieprijzen voortdurend. Een mkb-er verbruikt gemiddeld ongeveer 20.000 kWh en 4.000 m3 per jaar. Het tarief dat de mkb-er per kWh en m3 voor deze energie betaalt varieert, in lijn met de onderstaande componenten waaruit de prijs is opgebouwd.

Verschil energiebelasting elektriciteit en gas

Als we naar de belasting van de energetische waarde van een kWh elektriciteit en een kuub gas kijken bij mkb-verbruik, dan wordt elektriciteit 3x zo zwaar belast met energiebelasting als gas. Bij huishoudens is dit verschil zelfs een factor 4. In het streven om deze verschillen te verkleinen heeft de overheid de energiebelasting per 1 januari 2016 op elektriciteit met 15% verlaagd en die voor gas met 30% verhoogd. Met deze maatregel zou, alle andere kostenfactoren buiten beschouwing gelaten, een warmtepomp rendabeler kunnen worden dan stoken op aardgas.

Opbouw van de kWh en m3 tarieven*

Leveringsprijs

Dit is de prijs die geldt op de energiemarkt vermeerderd met de kosten en de marge van de energieleverancier.

Energiebelasting

De energiebelasting wordt bepaald door de overheid. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld. De energiebelasting op gas en elektriciteit wordt een keer per jaar vastgesteld door de overheid.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Deze belasting wordt sinds 2013 vastgesteld en geheven door de overheid. De opbrengst van deze belasting wordt ingezet om de subsidies op duurzame energie te financieren.

Btw

De btw wordt bepaald door de overheid en bedraagt momenteel 21% over de som van de leveringsprijs, de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie.

Update juni 2022: Van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 geldt een verlaagde btw op energie van 9%. Voor de overige periode is de btw 21%. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op aardgas, elektriciteit, stadsverwarming, maar ook op onderdelen die te maken hebben met de levering van energie, zoals netbeheerkosten, administratiekosten en teruglevering.

Update januari 2023: De Opslag Duurzame Energie staat in 2023 en 2024 op €0,00 per kWh stroom en m3 gas. Per 2025 staat deze kostenpost niet meer op je nota.

De energiebelasting, Opslag duurzame energie en btw staan grotendeels vast. De leveringsprijs van energie fluctueert in lijn met met de prijzen op de energiemarkt. In de huidige markt bepaalt uw energieleverancier ongeveer 27% van de totale prijs van een kWh elektriciteit. Per mgas is dit momenteel ongeveer 37% van de totale prijs. Wanneer de prijzen op de energiemarkt dalen wordt naar verhouding een kleiner deel van de kWh en m3 prijs door de energieleverancier bepaald. Als de energieprijzen op de energiemarkt stijgen, heeft de leverancier naar verhouding meer invloed op de prijs van een kWh en m3.

*Overige kosten buiten het energietarief die u daarnaast betaalt (vastrecht levering, kosten van uw netwerkbeheerder en teruggave energiebelasting) laten we hier buiten beschouwing.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024