Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies

Nieuws

Volg ons op social media
LinkedIn
YouTube

Zo komt uw energietarief tot stand

29 april 2016

De energiemarkt is continu in beweging. Net als op de aandelenbeurs dalen en stijgen de energieprijzen voortdurend. Een MKB-er verbruikt gemiddeld ongeveer 20.000 kWh en 4.000 m3 per jaar. Het tarief dat de MKB-er per kWh en m3 voor deze energie betaalt varieert, in lijn met de onderstaande componenten waaruit de prijs is opgebouwd.

Verschil energiebelasting elektriciteit en gas

Als we naar de belasting van de energetische waarde van een kWh elektriciteit en een kuub gas kijken bij MKB-verbruik, dan wordt elektriciteit 3x zo zwaar belast met energiebelasting als gas. Bij huishoudens is dit verschil zelfs een factor 4. In het streven om deze verschillen te verkleinen heeft de overheid de energiebelasting per 1 januari 2016 op elektrictieit met 15% verlaagd en die voor gas met 30% verhoogd. Met deze maatregel zou, alle andere kostenfactoren buiten beschouwing gelaten, een warmtepomp rendabeler kunnen worden dan stoken op aardgas.

Opbouw van de kWh en m3 tarieven*

Leveringsprijs
Dit is de prijs die geldt op de energiemarkt vermeerderd met de kosten en de marge van de energieleverancier.

Energiebelasting
De energiebelasting wordt bepaald door de overheid. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld. De energiebelasting op gas en elektriciteit wordt een keer per jaar vastgesteld door de overheid.

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Deze belasting wordt sinds 2013 vastgesteld en geheven door de overheid. De opbrengst van deze belasting wordt ingezet om de subsidies op groene energie te financieren.

BTW
De BTW wordt bepaald door de overheid en bedraagt momenteel 21% over de som van de leveringsprijs, de energiebelasting en de opslag duurzame energie.

*Overige kosten buiten het energietarief die u daarnaast betaalt (vastrecht levering, kosten van uw netwerkbeheerder en teruggave energiebelasting) laten we hier buiten beschouwing.

De energiebelasting (2), opslag duurzame energie (3) en BTW (4) staan grotendeels vast. De leveringsprijs van energie (1) fluctueert in lijn met met de prijzen op de energiemarkt. In de huige markt bepaalt uw energieleverancier ongeveer 27% van de totale prijs van een kWh elektriciteit. Per m3 gas is dit momenteel ongeveer 37% van de totale prijs. Wanneer de prijzen op de energiemarkt dalen wordt naar verhouding een kleiner deel van de kWh en m3 prijs door de energieleverancier bepaald. Als de energieprijzen op de energiemarkt stijgen, heeft de leverancier naar verhouding meer invloed op de prijs van een kWh en m3.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
4 5
Greenchoice 4,2 1055 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg