Op grote hoogte: de windmolen van de toekomst

27 maart 2017

Vooroplopers, dat zijn de mensen die Nederland steeds duurzamer maken. Denk daarbij ook aan ondernemers die durven pionieren en buiten de gebaande paden denken. Gelukkig blijft het niet bij denken, het gaat immers vooral om dóen. Ampyx Power is typisch zo’n voorbeeld van slimme doeners waar we graag mee samenwerken. Hoe u zelf kunt meedoen leest u hier.

Evert den Boer, directeur van Greenchoice “Bij een rondetafelgesprek over windenergie maakte ik kennis met het baanbrekende idee van Ampyx Power voor het opwekken van windenergie. Wolbert Allaart, de directeur van Ampyx, vertelde er over hun spectaculaire nieuwe technologie voor windenergie. Al snel ontstond het idee om nauwer te gaan samenwerken.”

Ambitieuze vragen

“Ons doel is namelijk om in 2020 alle groene stroom die wij leveren in Nederland op te wekken. Dat is zeker ambitieus, maar het kán: door te blijven investeren in kennis, technologie en projecten. Wij zijn daar bij Greenchoice elke dag mee bezig: hoe kan het beter, hoe kan het schoner? Welke technologie gaat de energietransitie echt versnellen? Die vragen staan centraal staan in onze strategie ‘Duurzaam Dichtbij’. En daar past Ampyx Power perfect bij,” legt den Boer uit.

Wind van hoog niveau

Wolbert Allaart: “Wij denken er precies zo over. We willen voldoende schone energie voor iedereen, tegen lage kosten en zonder subsidie. Wind is er genoeg, maar hoe benut je die het beste? Ampyx Power ontwikkelt daarvoor een totaal nieuwe generatie windenergietechnologie. Dat doen we met een soort vliegtuig of drone – de PowerPlane – die vastzit aan een kabel en wind omzet in elektriciteit. Onze systemen beginnen waar de windmolens van nu zo ongeveer eindigen. De Powerplane beweegt zich namelijk op grote hoogte tot zo'n 450m. Daar staat altijd een constante en harde wind.”

Veel energie, weinig materiaal

Dankzij deze innovatie kan Ampyx Power duurzame stroom opwekken met relatief weinig materiaal. Bij een windmolen komt het merendeel van het vermogen uit de buitenste delen van de wieken, terwijl de voornaamste kosten en de milieubelasting zitten in de paal en de fundering. Allaart: “Met onze technologie vervangen we materiaal met informatietechnologie. Het is eigenlijk een "vliegende robot" die wordt voortgestuwd door de wind. Het ontwikkelen van de technologie is nu nog kostbaar, maar die kosten gaan omlaag als we de systemen steeds verder verbeteren.”

Hoe werkt het?

De Powerplane zit vast aan een kabel die verbonden is aan een generator op de grond. In een opgaande beweging, wanneer het toestel wordt voortgestuwd door de wind, drijft de kabel een generator aan. Om de trekkracht te vergroten vliegt het vliegtuig in een 8-vormig patroon naar een hoogte tot maximaal 450 meter. Als de kabel helemaal is uitgetrokken maakt het toestel automatisch een duikvlucht richting het grondstation en wordt de kabel weer opgerold. Vervolgens vliegt de PowerPlane weer omhoog en herhaalt het proces zich. Met het huidige prototype met een spanwijdte van 5,5 meter wordt al 50 kilowatt stroom opgewekt. Het doel is om in 2020 een model klaar te hebben met een spanwijdte van 30 tot 40 meter. Hiermee kan 2 megawatt stroom worden opgewekt, en dat is goed voor 2.000 huishoudens.

Klanten kunnen zelf meedoen

Wolbert Allaart: “Ons doel is om in de toekomst mensen overal op de wereld te voorzien van goedkope, betrouwbare en duurzame energie. Door de samenwerking met Greenchoice en Staatsbosbeheer kan onze windenergie, opgewekt met relatief weinig materiaal en daardoor minder impact op het milieu, in Nederland worden aangeboden en kunnen klanten van Greenchoice daarvan meeprofiteren. Zij kunnen in deze fase nu ook al zelf actief een bijdrage leveren aan onze ontwikkeling. Daarover vertellen we meer tijdens onze informatiebijeenkomsten bij Staatsbosbeheer.”

Over Ampyx Power: Ockels en zijn vlieger 

Voormalig universitair docent lucht- en ruimtevaarttechniek Richard Ruiterkamp is de oprichter van Ampyx Power. Hij leende het idee van de inmiddels overleden Wubbo Ockels, met wie hij tien jaar geleden op de TU Delft samenwerkte aan duurzame energie. De Nederlandse astronaut had een constructie bedacht van vliegers die onder een bepaalde hoek trekkracht uitoefenen op een kabel. Ruiterkamp werd als teamleider bij het project betrokken en verving de vlieger door een vaste vleugel omdat deze nu eenmaal harder gaat en dus meer elektriciteit kan opwekken. In 2009 ontstond Ampyx Power, met als doel een systeem voor stroomopwekking te ontwikkelen op basis van hetzelfde principe.

Investeren en vooroplopen

Evert den Boer benadrukt tot slot: “Wij blijven als Greenchoice fors investeren in het verduurzamen van Nederland. Zodat binnenkort iedereen die dat wil kan kiezen voor energie die duurzaam en dichtbij is opgewekt. Een schonere wereld met 100% groene stroom komt dankzij innovaties zoals die van Ampyx Power steeds dichterbij. Zo blijven we samen met klanten en partners vooroplopen."

Meer weten? Ga naar de website van Ampyx.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024