Stoken in de CO2-handel

21 februari 2018

Milieuorganisatie WISE en Greenchoice lanceren een online platform waar burgers CO2-rechten kunnen kopen en vernietigen. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Wij vragen hiermee aandacht voor het falen van het Europese emissiehandelssysteem en willen samen met het publiek de kosten voor CO2-uitstoot opdrijven en daarmee de grote klimaatvervuilers aanpakken. 

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, bestaat er in Europa een systeem om de industrie en energiebedrijven schoner te laten produceren. Dit zogenoemde Emissions Trading System (ETS) is goed bedoeld, maar wordt slecht uitgevoerd. Het zit zo: De Europese Unie verdeelt vanaf 2005 zogenaamde ‘emissierechten’ (ofwel CO2-rechten) onder bedrijven in Europa. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het aan emissierechten krijgt, moet het rechten bijkopen. Maar er zijn zoveel emissierechten in omloop dat er een overschot is ontstaan. Vervuilen is hierdoor veel te goedkoop, want extra rechten bijkopen kost bijna niks. Met als gevolg dat de grote vervuilers CO2 blijven uitstoten in plaats van te verduurzamen. 

Politieke druk

Door het mogelijk te maken dat óók burgers, organisaties en kleine bedrijven tegen kostprijs emissierechten kunnen kopen en deze direct te vernietigen, stoken WISE en Greenchoice in de CO2-handel. Bij elke aankoop zijn minder emissierechten op de markt beschikbaar voor de grote vervuilers. Het initiatief is een manier om ervoor te zorgen dat meer mensen zich met het systeem gaan bemoeien. Peer de Rijk, directeur WISE: “De handel in CO2 is een belangrijk instrument om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar de meeste mensen vinden het maar ingewikkeld. Met als gevolg dat de politiek te makkelijk zwicht voor de sterke lobby van grote vervuilers. Daar moet verandering in komen. Het wordt tijd dat meer mensen, bedrijven en organisaties zich gaan bemoeien met het emissiehandelssysteem.”

Bijzondere samenwerking

In de campagne werken Greenchoice en WISE aan een gezamenlijk doel: het verduurzamen van Nederland. Evert den Boer, algemeen directeur Greenchoice: “We maken ons oprecht zorgen. Er wordt al lang over het falen van het emissiehandelssysteem gesproken, maar er wordt te weinig aan gedaan. Dat noemen we ‘aardkloten’ bij Greenchoice. Zodra de prijs voor CO2-uitstoot omhoog gaat zullen bedrijven gaan investeren in verduurzaming en wordt de duurzame opwek van elektriciteit aantrekkelijker. In het regeerakkoord is opgenomen dat Nederland binnen de EU het voortouw neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Het kabinet kan dit kracht bijzetten door daadwerkelijk actie te ondernemen en te beginnen bij het aanscherpen van het emissiehandelssysteem. Wij zijn alvast begonnen.”

Lancering

Op woensdag 21 februari plaatsen WISE en Greenchoice een bijzondere marktkraam op Plein 2 in Den Haag om het initiatief bij de Tweede Kamer en het grote publiek onder de aandacht te brengen. Op hetzelfde moment vindt de livegang van de website Carbonkiller.org plaats, het platform waarop burgers, organisaties en bedrijven de CO2-rechten kunnen kopen.

Lees ook deze artikelen

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024