Steeds meer mensen doen mee met ZonneWIJde

04 februari 2015

Een van de projecten van Greenchoice, het grootste zonne-energie crowdfundingproject van Nederland, gaat haar tweede fase in. In de eerste fase is tot nu toe 20% van het bedrag bijeengebracht om de Bredaase ZonneWIJde te gaan realiseren. De ZonneWIJde, een burgerinitiatief, is een groot zonnepark van 7.000 panelen dat langs de snelweg in Breda komt te liggen. In de volgende fase kunnen mensen nog steeds (delen van) zonnepanelen kopen. Naast particuliere deelnemers hebben ook grote organisaties interesse getoond in deelname.

Iedereen kan meedoen, vanaf €25

Het bijzondere van de ZonneWIJde is dat iedereen vanaf €25 kan meedoen, ook wie geen klant van Greenchoice is. Daarbij maakt de ZonneWIJde het ook voor mensen die geen geschikt eigen dak hebben, toch mogelijk om zonne-energie te benutten.

Initiatiefnemers en partners in de ZonneWIJde, waaronder gemeente Breda, Greenchoice, Zonnepanelendelen.nl en de Coöperatie De ZonneWIJde, zijn erg positief over de resultaten tot nu toe. In de tweede fase verwacht de ZonneWIJde een forse toestroom van deelnemers.

Informatieavond in februari

Jeroen Vanson van Greenchoice: ‘Sinds december, toen het grondcontract met de gemeente Breda werd getekend, neemt de belangstelling voor de ZonneWIJde fors toe. De eerste informatieavond in januari werd druk bezocht. Een tweede avond staat gepland op 24 februari.’

Edwin Waelput van Coöperatie De ZonneWIJde: ‘We voeren ook vergevorderde gesprekken met grote organisaties waar duurzaamheid hoog op de agenda staat en die overwegen mee te doen. En we merken dat mensen in Breda steeds meer met elkaar praten over de ZonneWIJde en elkaar enthousiast maken om mee te doen. We verwachten dan ook dat we ons doel halen, en dat is dat we deze zomer al zonnestroom opwekken met de ZonneWIJde.’

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024