Rotterdammers slaan handen ineen voor Zonnepark Schiebroek

29 juni 2023

Bedrijventerrein Schiebroek is gestart met de bouw van een Rotterdamse primeur. Op een perceel van de gemeente Rotterdam verschijnt deze zomer een zonnepark waarin Rotterdammers en Greenchoice-klanten zélf ook kunnen participeren. 'Zonnepark Schiebroek' is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Vereniging Bedrijventerrein Schiebroek, Greenchoice en gemeente Rotterdam.

De ondernemers en vastgoedeigenaren van het bedrijventerrein, samengebracht in Energiecoöperatie Schiebroek, hebben een gezamenlijke missie om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Een missie die volledig aansluit bij die van Greenchoice en die vraagt om een innovatieve aanpak. We sloegen de handen ineen en realiseren nu Zonnepark Schiebroek. Ook gemeente Rotterdam omarmt het project door de grond in erfpacht uit te geven aan de initiatiefnemers.

Investeren in groene stroom uit je eigen buurt?

Het zonnepark is ongeveer 2 ha groot en komt op een zanddepot nabij de Landscheiding/G.K. van Hogendorpweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. De 4.246 zonnepanelen zullen stroom gaan leveren voor ruim 500 huishoudens. Bijzondere aandacht gaat uit naar een landschappelijke inpassing met slootjes, rietkragen en natuurlijke beplanting, zodat het gebied ook een ecologische meerwaarde krijgt. Zonnepark Schiebroek levert een waardevolle bijdrage aan het bedrijventerrein Schiebroek. Maar niet alleen dat. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het voor de directe omgeving mogelijk is om te investeren in lokaal opgewekte groene stroom. Daarom krijgen inwoners en bedrijven van gemeente Rotterdam tot 15 juli voorrang om in dit project deel te nemen via het platform van Duurzaaminvesteren.nl. Bovendien biedt Greenchoice klanten die deelnemen in het project een extra voordeel in de vorm van een aangepast rentetarief.

Voor vragen en contact

Meer informatie over investeren in Zonnepark Schiebroek vind je hier: duurzaaminvesteren.nl/schiebroek

Heb je vragen? Stuur je bericht naar zonneparkschiebroek@greenchoice.nl

*Deelname aan een obligatielening brengt risico's met zich mee. Lees daarom vooraf het informatie-memorandum om de risico’s en voordelen goed te doorgronden. In dit document vind je een volledige beschrijving en de voorwaarden van de obligatielening. 

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024