Prinsjesdag 2022: wat betekent dit voor mijn energierekening?

20 september 2022

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat het kabinet met een maatregelenpakket komt van ruim 18 miljard euro. Een belangrijk deel van deze maatregelen is gericht op het betaalbaar houden van de energierekening. Greenchoice is blij met de duidelijke versnelling die het kabinet inzet in de ondersteuning van lagere en middeninkomens én in de verduurzaming van onze energievoorziening. We kunnen ons goed voorstellen dat voor jou als klant veel nog onduidelijk is. Daarom geven we een overzicht van de aangekondigde maatregelen die betrekking hebben op energie.

Algemene maatregelen

Prijsplafond: vanaf 1 januari 2023 stelt de overheid een prijsplafond voor energie in. Tot een verbruik van 2.400 kilowattuur en 1.200 kuub gas betaal je straks een basistarief. Boven dit verbruik betaal je als huishouden de marktprijs. De hoogte van deze tarieven zijn nog niet exact bekend.

Btw-tarief: de btw op energie gaat weer terug van 9% naar 21% per 1 januari 2023.

Extra hulpmaatregelen

Energietoeslag: huishoudens met een lager inkomen kunnen ook in 2023 de energietoeslag van 1.300 euro aanvragen via hun gemeente.

Nationaal Isolatieprogramma: het kabinet wil huishoudens financieel ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom stelt het in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit betekent dat meer huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun energielasten kunnen verlagen. Voordeel hiervan is dat je ook op lange termijn meer grip krijgt op je energierekening.

Wat betekenen de maatregelen voor het MKB?

Het kabinet heeft aangekondigd te willen komen met een steunpakket voor het energie-intensieve MKB. Vanuit Greenchoice maken we ons hard om snel meer duidelijkheid te krijgen voor onze klanten.

Wat doet Greenchoice zelf?

Greenchoice zet zich er voor in dat iedereen die wel wil maar niet kan betalen niet in de kou komt te staan. Om die reden voeren wij al jaren een sociaal incassobeleid waarin we met de klant kijken naar mogelijke besparing en betalingsmogelijkheden.

Hulp bij energiebesparing

De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Daarom helpen wij onze klanten juist nu met energiebesparing.

Op 28 maart 2022 lanceerde Greenchoice samen met drie andere energieleveranciers en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute), en SchuldenLabNL specifiek voor mensen met energiearmoede een actieplan voor een speciale energiehulproute. Onderdeel van het actieplan was het oprichten van een Noodfonds. Het Noodfonds krijgt ten minste een extra financiële injectie van 50 miljoen euro van de overheid.

Naast onze bijdrage aan het Noodfonds investeren wij in het opleiden van energiecoaches die mensen via Geldfit of gemeenten helpen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast helpt Greenchoice ook zelf steeds meer klanten bij het isoleren van woningen, de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en het overgaan op elektrisch rijden met ons groene laadpas en laadpalen en -pleinen. Hiermee helpen we onze klanten stap voor stap op weg naar klimaatpositiviteit.

Duurzame opwekking

De oplossing om uit deze energiecrisis te komen, ligt niet in het herstellen van het aanbod aan fossiele energie. De uitweg uit deze crisis ligt juist in het versneld realiseren van een energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen waaronder wind- en zonne-energie. Greenchoice zet zich al vanaf haar oprichting in voor de realisatie van duurzame wind- en zonnestroom. Wij zijn daarin een van de grootste ontwikkelaars van zonnestroominstallaties via onze dochter KiesZon. En ook op het gebied van windenergie zetten we dit jaar weer mooie stappen door de realisatie van 2 nieuwe windparken samen met omwonenden.

Wat betekent dit voor mij?

Betaalbaarheid van de energierekening heeft voor ons prioriteit. Op dit moment moeten er nog veel details van het maatregelenpakket worden ingevuld. Greenchoice is samen met andere leveranciers hierover in gesprek met de overheid. Zo snel duidelijk is, wat dit voor jou als klant exact gaat betekenen, stellen we je hiervan op de hoogte. In de tussentijd kun je op onderstaande pagina’s meer informatie vinden:

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024