Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14 mei 2024

Het natuurprogramma van Greenchoice krijgt een nieuwe naam: Natuur voor Morgen. En niet alleen de natuurprojecten komen samen onder deze nieuwe naam, ook de term Bosgecompenseerd gas wordt vervangen door Aardgas met Natuur voor Morgen. "Greenchoice heeft natuur nooit gezien als een rij bomen om enkel klimaatverandering tegen te gaan. Natuur gaat over veel meer," vertelt algemeen directeur Coen de Ruiter. 

Al sinds 2004 draagt de organisatie bij aan projecten in binnen- en buitenland die zich richten op het beschermen van natuur. "Dat deden we door bestaand bos te beschermen en later het aankopen van CO₂-certificaten," legt Coen uit. "Inmiddels zetten we steeds breder in, bijvoorbeeld door het aanplanten en herstellen van natuur waardoor meer CO₂ opgeslagen wordt wanneer de natuur groeit en herstelt. Maar we gaan nog verder." Na tien jaar luidt Greenchoice met Natuur voor Morgen een nieuwe fase in. 

Toekomstbestendig

"We kiezen voor natuurprojecten die op allerlei manieren bijdragen aan de toekomst. Dat gaat verder dan zorgen dat de hoeveelheid CO₂ die wordt uitgestoten weer wordt opgeslagen," legt Coen uit. Voor een gezondere leefomgeving is meer nodig dan enkel CO₂-reductie. Natuur die werkelijk waarde heeft, gaat óók over biodiversiteit en over sociale impact."

Bij het kiezen van natuurprojecten kijkt Greenchoice daarom niet alleen naar de mogelijke opslag en reductie van CO₂, maar ook naar het vergroten van de biodiversiteit en de bijdrage aan lokale gemeenschappen. "Dat kan betekenen dat we samenwerken met de lokale bevolking van de Amazone in Brazilië, maar ook dat we ons samen met klanten inzetten voor de natuur in Nederland."

Projecten die op alle vlakken werken 

"Een 'typisch' Natuur voor Morgen-project is een project dat op alle vlakken werkt," vertelt Coen enthousiast. "Zo werken we in Guinee-Bissau samen met Wetlands International aan het behoud en herstel van mangrovebos. Het is een mooi voorbeeld van hoe natuur bijdraagt aan de leefbaarheid én de natuur in een gebied. Het project richt zich op het natuurlijke herstel van mangroven, met alle voordelen die daarbij horen. De mangrovebossen dragen bij aan de bescherming van de kust en de veiligheid van de lokale bewoners, want de mangroven verlagen de kans op overstroming. De landbouw komt niet meer onder water te staan, waardoor de opbrengst toeneemt. De biodiversiteit krijgt de kans om zich te herstellen en uiteindelijk toe te nemen. De mangroven bieden een kraamkamer voor vis en de daaruit voortkomende hogere visstand kan weer een inkomstenbron zijn voor de mensen die daar wonen. En dan slaan mangrovebossen ook nog eens grote hoeveelheden CO₂ op. Dít zijn projecten die we van harte steunen."

Nieuwe vormen

Greenchoice wil steeds meer nieuwe wegen vinden om de natuur een impuls te geven, zoals met veenprojecten. "Daar zijn we heel enthousiast over", aldus Coen. "Het droogvallen van veengebieden is een wereldwijd probleem, omdat ze een grote bron zijn van CO₂-uitstoot. Door het veen nat te houden, gaan we dit tegen. Tegelijkertijd creëren we een leefgebied voor allerlei planten en dieren, en houden we verdere daling van de bodem tegen. Dat beschermt gebieden tegen de stijging van de zeespiegel, maar ook tegen periodes van droogte. De impact van veenprojecten is onvoorstelbaar. Daarom gaan we hiermee aan de slag in de Krimpenerwaard, maar ook in Peru en Mongolië."

Aanjager van nieuwe projecten

"Greenchoice is de aanjager van projecten, maar niet de uitvoerder," legt Coen uit. "Daarvoor werken we samen met partners die onze visie en waarden delen. Ook werken we samen met organisaties die de impact van de projecten in kaart brengen en anderen die dit grondig controleren. Zo werken we aan een keten waarin we samenwerken, meten en bijsturen. En natuurlijk delen we ook de resultaten daarvan met onze klanten." 

De kracht van lokaal

De partners waarmee Greenchoice samenwerkt zijn allemaal lokaal actief. Ze kennen het gebied en de mensen. Ze weten hoe ze lokale bewoners en organisaties het best kunnen betrekken van invulling tot uitvoering. "Dat hoort bij Greenchoice", zegt Coen. "Zo werken we ook als energieleverancier. We bouwen bijvoorbeeld zelf geen grootschalige windparken op zee, maar ondersteunen lokale energiecoöperaties. Niet omdat we tegen die windparken zijn, maar omdat we vinden dat iedereen moet kunnen meedoen en profiteren van de energietransitie. Zo zien we dat ook met Natuur voor Morgen. Ook in het geval van natuurprojecten willen we de lokale bevolking nauw betrekken en hen laten meeprofiteren."

Het is voor ons een voorwaarde dat de natuurprojecten van Greenchoice zorgen voor een prettiger leven voor de mensen die erin of in de omgeving wonen. "Ze stimuleren lokale gemeenschappen om in harmonie met hun omgeving te leven en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien voor de lange termijn. Dat is niet alleen belangrijk vanuit financieel perspectief," vindt Coen. "We beseffen ons goed dat er al veel ondernemerschap, vakmanschap en toewijding in de lokale gemeenschap aanwezig is. De kennis en de wil is er, maar de middelen vaak nog niet. Daar zorgen de projecten voor."

Dichtbij en ver weg 

Het kost soms jaren om een project van de grond te krijgen. En nog langer voordat het potentieel van een project op de biodiversiteit, CO₂-opslag of werkgelegenheid volledig is benut. Maar dat houdt Greenchoice niet tegen. Er worden steeds meer projecten gesteund in Nederland en ver daarbuiten. 

Van Tanzania tot Brazilië en van Peru tot de Krimpenerwaard, inmiddels zijn er projecten van verschillende omvang in negen verschillende landen. En dat vindt Greenchoice belangrijk. "Met Natuur voor Morgen groeit het bereik en wordt de impact van projecten tastbaarder," vertelt Coen. "We vinden het belangrijk om onze klanten te verbinden aan onze projecten. Daarom wordt Natuur voor Morgen een combinatie van lokale en wereldwijde initiatieven. "Een mooi voorbeeld van projecten in Nederland vindt Coen de voedselbossen. "Die zijn op een unieke manier in staat om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen." 

Over de grens kiest Greenchoice natuurprojecten die een grotere schaal kunnen bereiken, met veel impact voor iedereen, en in het bijzonder het welzijn van de lokale bevolking. "We moeten ook reëel zijn. Met dezelfde investering kun je in deze landen meer doen en dus meer resultaat boeken dan in Nederland." 

Dankzij en met klanten 

Het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor Natuur voor Morgen bestaat uit verschillende onderdelen. Coen: "Natuur voor Morgen zit in de prijs van aardgas, vandaar de term Aardgas met Natuur voor Morgen. We zorgen ervoor dat onze prijzen scherp blijven door slimme keuzes te maken bij het inkopen van aardgas. Met Natuur voor Morgen worden de negatieve gevolgen van aardgasverbruik niet ongedaan gemaakt, daarom blijven wij ons ook samen met onze klanten inzetten om het aardgasverbruik verder te verminderen. Daarnaast leveren we namens al onze klanten – inclusief degenen die alleen groene stroom afnemen – een extra bijdrage. En vanuit de organisatie zelf vullen we het bedrag nog verder aan. We breiden onze investering de komende jaren flink uit." 

En dat is niet het enige. "We gaan ook onze klanten meer betrekken. Zo wordt het mogelijk om mee te denken en te beslissen over de projecten voor Natuur voor Morgen en om vrijwillig een extra financiële bijdrage te leveren. Hoe dat er precies uit gaat zien, onderzoeken we de komende tijd onder andere met ons klantenpanel. Over nieuwe en lopende projecten gaan we meer communiceren, want we vinden het belangrijk dat onze klanten zich bewust zijn van hun bijdrage. Daar mogen we allemaal echt trots op zijn."

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024