Greenchoice helpt boeren verduurzamen met Rabo Carbon Bank credits

14 juni 2022

Greenchoice is een van de partijen die een deel van de eerste credits heeft gekocht van Rabo Carbon Bank. Het geld van deze credits gaat voor het grootste gedeelte naar Nederlandse boeren die hun bedrijf willen verduurzamen en op CO2 willen besparen.

Minder diep ploegen, minder kunstmest gebruiken of kruidenrijk grasland zaaien. Dat zorgt voor een gezonde bodem die meer CO2 vasthoudt. Om te verduurzamen kregen melkveehouders en akkerbrouwers in juni 2021 een voorschot van de Rabo Carbon Bank. Barbara Baarsma, CEO van de Rabo Carbon Bank vertelt: “Boeren worden vaak gezien als het probleem bij de aanpak van klimaatverandering, terwijl ze juist onderdeel van de oplossing zijn. Met de opbrengst van de credits kunnen de boeren investeren in de overgang naar duurzame landbouw.”

Natuur versterken in plaats van uitputten

Volgens Rabobank ligt de verduurzaming van de landbouw niet alleen bij de boer. “En dat vinden de partijen die credits hebben gekocht ook. Zij willen op deze manier helpen om verduurzaming voor de deelnemende boeren rendabel te maken. Door regeneratief te boeren, waarbij de natuur wordt versterkt in plaats van uitgeput, verbetert de biodiversiteit en daarmee de voedingswaarde van de producten”, legt Baarsma uit. Boerenbedrijven komen alleen in aanmerking voor carbon credits als zij op CO2 willen besparen binnen hun eigen bedrijf én in hun toeleveringsketen.

De pilot met de credits heeft het eerste jaar achter de rug en duurt nog twee jaar. Partijen als Wij.Land meten de bespaarde CO2-uitstoot van de boerenbedrijven met modelberekeningen en bodemmonsters. Baarsma: “Om de overgang naar duurzame landbouw te maken, moet de prijs van een credit omhoog en de werklast, zoals het verzamelen van data, omlaag. Daar werken we nu aan.”

Verduurzamen en boscompensatie

Greenchoice doet mee aan deze pilot omdat we boeren die op een duurzamere manier met hun land en de bodem om willen gaan een steun in de rug te geven. De pilot van Rabobank is cruciaal om de details en spelregels voor zogenaamde carbon farming credits verder uit te werken. De samenwerking past goed in onze nieuwe invulling van onze boscompensatie, waarin we steeds meer aan de wieg van nieuwe projecten willen staan en een katalysator rol willen vervullen.

Lees ook deze artikelen

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024

Onze megabatterij geeft jou volop energie

25-04-2024

Onze wijze van salderen onderwerp in uitzending Radar

11-03-2024