Greenchoice ondertekent brandbrief aan kabinet

23 juni 2023

Elke stap richting meer duurzame energie kan op onze steun rekenen. We willen graag de energietransitie versnellen. Elk initiatief dat daaraan bijdraagt, moedigen we aan. Om die reden hebben we een brandbrief aan het kabinet ondertekend.

 De brandbrief is een initiatief van WISE Nederland en is kort geleden geplaatst in het NRC. In de brief vragen 65 organisaties, waaronder de banken ASN en Triodos, pensioenfonds ABP, vakbond FNV en wij dus, het kabinet om te stoppen met fossiele subsidies. Hiermee worden vrijstellingen en belastingvoordelen bedoeld voor het gebruik en de winning van fossiele brandstoffen. De miljarden die hier jaarlijks mee gepaard gaan, kunnen beter worden ingezet om bedrijven (en consumenten) te helpen bij de overgang van fossiel naar groen.

Door te stoppen met fossiele subsidies, en dit geld te investeren in besparing, hernieuwbare energie én financiële steun voor mensen en bedrijven die nadelen ervaren van de transitie, kan de Nederlandse uitstoot met 7,5% omlaag, volgens een onderzoek van IISD, Oil Change International en Milieudefensie.

Emile Püttmann, Adviseur Sector en Strategie bij Greenchoice, is voorzichtig optimistisch dat het kabinet ook ziet dat dit de juiste richting is: “Er ligt nu een brief in de Tweede Kamer met de plannen die het kabinet heeft rondom de voorjaarsnota. Hierin zijn plannen om de belastingtarieven een verhouding te geven die beter aansluit op de CO2-uitstoot. Met meer belasting op aardgas en minder op hernieuwbaar, ditmaal ook voor de belastingschijven die voor bedrijven gelden.”

En hij vervolgt: “Uiteindelijk willen wij met het ondertekenen van de brief opkomen voor het gemeenschappelijk belang; de natuur en onze toekomst. Daar willen we ons duidelijk over uitspreken.”

Meer weten over het belang van minder fossiele subsidies? Hieronder kun je de hele brief lezen.

“Brandbrief: Stop fossiele subsidies!

Geacht Kabinet,

Het halen van de klimaatdoelen is een race tegen de klok. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al overal zichtbaar, van levensbedreigende droogtes in Afrika tot overstromingen in Limburg. 

U voert klimaatbeleid maar geeft tegelijkertijd nog steeds miljarden uit aan vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Miljarden vloeien vanuit de samenleving weg naar vervuilende bedrijven. Terwijl de samenleving versnelt blijft u, geacht Kabinet, met één voet krachtig op de rem trappen.

Het laatste IPCC-rapport onderstreept wat we al wisten: we moeten NU onze uitstoot verminderen om verdere klimaatontwrichting te beperken. Het stoppen met fossiele subsidies, volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de gestelde klimaatdoelen. In Nederland kan dit, met groene herinvesteringen, de uitstoot met wel 7,5% omlaag brengen.

U praat al twintig jaar over het afschaffen van de fossiele subsidies, maar telkens wordt het onderwerp weer van tafel geveegd. Verder uitstel is nu echt niet meer uit te leggen. Het is oneerlijk en strijdig met het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Het volledig afschaffen van fossiele subsidies is laaghangend fruit; het maakt miljarden beschikbaar voor een rechtvaardige transitie, waarbij we de lusten en de lasten eerlijk kunnen verdelen. Het geeft ook duidelijkheid aan bedrijven. Het houdt Nederland gezond, innovatief en creatief.

Tijd om de daad bij het woord te voegen. Stop fossiele subsidies.”

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024