Greenchoice en haar klanten in de stroomversnelling

10 juli 2023

Vandaag delen we ons jaarverslag 2022. Hierin blikken we terug op een onstuimig energiejaar voor iedereen. Het was een jaar waarin ons collectieve energiebewustzijn enorm toenam én waarin we samen ondanks alle uitdagingen enorme stappen hebben gemaakt. 

Stroom uit zon en wind voor iedereen

“De ontwikkelingen in 2022 hebben ons nogmaals laten zien dat we alles op alles moeten zetten voor een fossielvrij energiesysteem”, vertelt algemeen directeur Coen de Ruiter. “Fijn om te zien dat onze klanten daarin meegaan. We zien dat veel klanten zich hard inzetten om gas- en stroomverbruik te verlagen en tegelijkertijd zien we het aantal klanten dat zelf stroom opwekt stijgt met meer dan 10%. Dit was een lichtpuntje in een verder roerig energiejaar.” Greenchoice stimuleert lokale, hernieuwbare energie-opwek, zodat iedereen een rol speelt in de energietransitie. “Klanten die zelf opwekken hebben ook minder last van de schommelingen in prijzen. Greenchoice hoopt en verwacht dat deze ontwikkeling in 2023 doorzet.” 

Investeren in groene stroom

Greenchoice zet op tal van vlakken in op verduurzaming van de energievoorziening. Een paar voorbeelden: 

  • We namen een belang in de Saman Groep, die duurzame oplossingen zoals warmtepompen en zonnepanelen installeert;
  • Om elektrisch vervoer te stimuleren introduceerden we de Greenchoice laadpas en installeerden we de eerste laadpalen. 

Een goede energiehuishouding is steeds belangrijker voor bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling. “We werken daarom aan slimme systemen voor de opslag, productie en het verbruik van zonnestroom en we lanceerden Everday de nieuwe aanbieder van solar asset management (optimalisatie van zonnestroomsystemen). Tegelijkertijd vraagt de explosieve groei van zon- en windenergie om enorme flexibiliteit van ons elektriciteitsnet. Sinds maart 2022 hebben we daarom een deelneming in Green Energy Storage B.V. (GES) die batterijprojecten realiseert. De Ruiter: “Grootschalige opslag kan energiepieken en -dalen opvangen en zo het elektriciteitsnet in Nederland ontlasten. Dat is essentieel voor een energiesysteem op duurzame bronnen.” 

Onze klimaatimpact verlagen en natuur versterken

We werken elke dag aan het verkleinen van onze klimaatimpact en het verlagen van onze CO2-uitstoot. Dat doen we door het leveren van groene stroom, door samen met klanten groene stroom op te wekken en door opslag van te veel geproduceerde elektriciteit voor later gebruik. Naast groene stroom leveren we ook aardgas aan onze klanten. Dat combineren we met bijna € 2 miljoen aan investeringen in natuurprojecten in binnen- en buitenland. Daarmee dragen we bij aan biodiversiteit, het behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.” Enkele voorbeelden van onze bos- en natuurprojecten zijn:

Tegengaan van illegale houtkap

Greenchoice steunde in 2022 samen met Stichting Forest Forces lokale gemeenschappen in Brazilië in hun strijd tegen illegale houtkap. Tevens steunen we samen met de organisatie FORCERT inheemse gemeenschappen op New Britain (Papoea-Nieuw-Guinea.)

Natuurprojecten in Nederland

De laatste jaren zetten we ons meer in voor de ontwikkeling van Nederlandse voedselbossen - ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Met Zuid-Hollands Landschap startten we het project ‘Omhoog Met Het Veen’, om de CO2-uitstoot van verdroogd veen te verminderen.  

Betaalbare energie

De prijs van energie was een paar jaar geleden geen voor de hand liggend gespreksonderwerp. Sinds de energiecrisis en de bijbehorende maatregelen is dat wel anders. Forse energierekeningen en onzekerheid leidden in 2022 tot onrust bij veel mensen. Diverse overheidsmaatregelen zorgden voor de eerste verlichting. We hebben hard gewerkt om energie betaalbaar te houden en betalingsproblemen te voorkomen. Wanneer die toch ontstonden, boden we hulp via de energieroute in samenwerking met Geldfit. Ook is Greenchoice een van de initiatiefnemers van het Tijdelijk Noodfonds Energie. De Ruiter: “Greenchoice wil niet verdienen aan schulden. Wij rekenen onze klanten daarom geen incassokosten door bij betalingsproblemen. Door vanuit een mensgerichte aanpak schulden voor de lange termijn samen aan te pakken wordt een neerwaartse spiraal doorbroken.”

Financieel gezond 

Al vanaf de oprichting in 2001 leveren wij betaalbare, 100% groene stroom. Om dat ook in de toekomst te blijven doen, moeten we competitief en financieel gezond blijven. Ondanks hogere risico’s sloten we 2022 met een solide financieel resultaat af. Door gasberging, batterijopslag, regelbaar vermogen en een milde winter konden we goede handelsresultaten boeken en overtollig gas gunstig verkopen op de groothandelsmarkt. Dit had een positief effect op onze winst. De omzet steeg tot €1.042 miljoen en ons percentage nettowinst is met 5,6% conform het niveau dat we graag wilden halen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft – in lijn met onze verwachting - na onderzoek vastgesteld dat er geen sprake was van onredelijke tarieven of overwinsten in 2022. 

Ook interesse in een energiecoöperatie?

Met meer dan 120 energiecoöperaties  in heel Nederland brengen wij lokaal opgewekte stroom naar het landelijke net. Wij helpen onze coöperaties bij het verkrijgen van lokale steun, het aantrekken van leden én de administratie. Meer info en weten welke energiecoöperaties er in jouw buurt zijn? Ontdek het hieronder.

Lees ook deze artikelen

We fietsen de Climate Classic 2024

13-06-2024

Nieuwe zonnepanelen Dierenbescherming Ridderkerk

23-05-2024

Natuurprojecten komen samen in Natuur voor Morgen

14-05-2024