Wat is CO2-uitstoot?

Doe de check!

Je leest het in de krant, je ziet het op televisie en je hoort erover bij de koffieautomaat: CO2-uitstoot. Er wordt gemeld dat de CO2-uitstoot drastisch verminderd moet worden, omdat te veel CO2 in onze atmosfeer ervoor zorgt dat de aarde te veel opwarmt. En dat is slecht voor het klimaat. Wat is CO2 precies? Waar komt het vandaan en hoe wordt dit uitgestoot? Wij praten je bij.

Inhoudsopgave

Wat betekent CO2 en CO2-uitstoot?

CO2 is een broeikasgas: koolstofdioxide. CO2-uitstoot is het vrijkomen van dit gas in de atmosfeer. Onze atmosfeer bevat van nature al CO2, wat ervoor zorgt dat warmte wordt geabsorbeerd. Je kunt het zo zien: CO2 is een soort isolatieplaat om de atmosfeer heen die de warmte binnenhoudt, net als isolatieplaten in huis. Dat is natuurlijk fijn, want anders zou het continu ondraaglijk koud zijn op aarde (gemiddeld -18°C). Het wordt alleen problematisch wanneer de natuurlijke CO2-gehalte door menselijk toedoen ernstig wordt verhoogd. Zo houdt de aarde meer warmte vast, wat zorgt voor klimaatverandering.

Wat voor gevolgen heeft CO2-uitstoot?

Door CO2-uitstoot warmt de aarde dus op. Als gevolg krijgen we te maken met klimaatverandering in de vorm van:

  • Zeespiegelstijging door smelten van poolkappen
  • Extremer weer: meer en hevige hittegolven en regenbuien
  • Uitdroging van sommige delen op de aarde
  • Wereldwijde verzuring: tast leven in het zeewater aan
  • Ecosystemen en biodiversiteit veranderen: onder andere koraalrif verdwijnt en diersoorten sterven uit of verplaatsen zich

Als reactie op deze gevolgen is er in het Parijsakkoord van 2015 besloten om wereldwijd de opwarming van de aarde tot max 2°C te beperken en zo mogelijk tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Alleen dan zouden de meest ernstige effecten van klimaatverandering tegengegaan kunnen worden. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 terug te brengen tot 55% van het niveau van 1990 en in 2050 tot netto nul.

Hoe ontstaat CO2?

CO2-uitstoot ontstaat voornamelijk door menselijk toedoen. Sinds de industriële revolutie heeft onze uitstoot van broeikasgassen een enorme vlucht genomen, met name in de volgende sectoren:
•    Vervoer, zoals vliegtuigen en auto’s
•    Fossiele brandstoffen verbranding, zoals gas, olie en kolen
•    Energiecentrales, voor de verwarming van ons huis
•    Ontbossing, bomen slaan namelijk CO2 op
•    Landgebruik, voor het houden van koeien, schapen en geiten

Hoeveel CO2-uitstoot was er in 2022?

Volgens een rapportage van het KNMI was de CO2-uitstoot in 2022 groter dan ooit. Ten aanzien van de twee pandemiejaren 2020 en 2021 is er sprake van de grootste uitstoot die ooit is waargenomen; naar schatting 36.8 megaton CO2. Dat komt neer op een groei van 1% uitstoot ten aanzien van 2021. De VS, Europa, India en China hebben het grootste aandeel in deze uitstoot van ongeveer 60 procent, waarbij China als grootste vervuiler naar voren komt.

Hoeveel CO2-uitstoot was er vóór de pandemie en hoe verhoudt zich dat tot de huidige cijfers?

Als we naar de cijfers over 2019 kijken – vóór COVID – dan lag de totale uitstoot voor dat jaar op 36.2 megaton CO2. Waar CO2-uitstoot lager was door een grote rem op productie, vluchten en transport ten gevolge van Coronarestricties, zien we met het hervatten van het normale leven helaas ook dat onze wereldwijde uitstoot weer terug is op pre-pandemie niveau. 

Wat moet er gebeuren om CO2-uitstoot te verminderen?

Uiteindelijk willen we dus in 2050 de CO2-uitstoot terugbrengen naar nul. Dat vereist ingrijpende veranderingen. Daarbij kan worden gedacht aan: 

•    Het sluiten van kolencentrales 
•    Van het gas af
•    Overstappen naar groene stroom

Bij Greenchoice moedigen we de energietransitie aan door te focussen op hernieuwbare energiebronnen, specifiek zon en wind. 

Wat kan jij doen voor minder CO2-uitstoot?

Stap over naar een energieleverancier van groene stroom wanneer je dat nog niet gedaan hebt. Weet je niet zeker of jouw leverancier echt groene stroom levert? Gebruik dan de groene stroom checker. Verder zijn er nog andere manieren om jouw CO2-voetafdruk te verminderen:

•    Maak je woning aardgasvrij
•    Wek je eigen duurzame stroom op met zonnepanelen
•    Elektrisch rijden op groene stroom en minder vliegen
•    Pak vaker de trein of stap op de fiets
•    Minder lang douchen
•    Voorkom sluipverbruik met slimme stekkers
•    Gebruik verwarming zo efficiënt mogelijk
•    Recyclen
•    Koop tweedehands of kwaliteitsproducten die langer meegaan
•    Eet minder vlees en voorkom voedselverspilling
•    Investeer in duurzame energieprojecten

Benieuwd naar hoeveel CO2 jij uitstoot? Ontdek wat jouw CO2-voetafdruk is met onze test. Zo zie je gelijk waar er voor jezelf winst te behalen valt.  

Wat doet Greenchoice?

Greenchoice verkoopt en levert uitsluitend groene stroom. Sinds 2021 leveren we aan huishoudens geen stroom meer die is opgewekt door biomassa. Dat doen wij onder andere door:

•    Het leveren van groene stroom, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
•    Te investeren in natuurprojecten in binnen- en buitenland
•    Te adviseren over energiebesparende maatregelen

Daarnaast hebben wij ook oog voor onze eigen organisatie. We brachten ons eigen verbruik in kaart met behulp van de CO2-prestatieladder van SKAO, een organisatie die bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2. Met dit duurzaamheidsinstrument streven we ernaar om in 2024 66% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018. 

CO2 besparen met het aanplanten van bomen

In een ideale wereld stoten we geen CO2 uit. Helaas zijn we daar nog niet. Gelukkig zijn er wel al verschillende maatregelen die wij als mens kunnen treffen om CO2-uitstoot te verminderen en minder schadelijk te maken voor onze wereld. 

Een van onze eigen initiatieven is Aardgas met Natuur voor Morgen. Dit betekent: het leveren van aardgas aan onze klanten combineren met het herstellen van natuur en het aanplanten en beschermen van bos. Wij investeren in bos en natuur om de impact die ons aardgas maakt op de planeet te beperken. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof en bij het verbruik komt CO2 vrij. Dus als we meer gas leveren, investeren we ook meer in bos- en natuurprojecten.