CO2 prestatieladder

CO2-prestatieladder gebruiken om onze keuzes te maken

Elke dag vragen we onze klanten om slimme keuzes te maken, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken we de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument van SKAO dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bekijk de video en ontdek in 1 minuut wat de CO2-prestatieladder precies is.

Onze ambitie

We wilden in 2019 gecertificeerd worden op Niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Dat is gelukt! Het betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem hebben, dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om in 2024 ten opzichte van 2018 66% minder CO2 uitstoten.