Cookies voor goede energie! Wij maken gebruik van cookies (functionele, analytische en marketing cookies) en vergelijkbare technieken zodat onze website goed werkt en wij jou een optimale ervaring kunnen geven. Hiervoor vragen wij je toestemming. Verder delen we graag informatie over hoe wij met jouw privacy omgaan. Instellingen aanpassen

Ik accepteer cookies
Nederlands bos

Bosprojecten Nederland

Bosprojecten Nederland

Bossen zijn van groot belang voor een leefbare wereld. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en geven zuurstof terug. Wij investeren als enige grote Nederlandse energieleverancier wereldwijd in de bescherming en aanplant van bos. Hiermee compenseren wij de CO2-uitstoot van het gasverbruik van onze klanten, leveren we een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en betrekken we onze klanten bij natuur en milieu.

 

Bergherbos

Natuurmonumenten

Samen met Natuurmonumenten gaan we de strijd aan tegen de gevolgen van de schimmelziekte ‘essentaksterfte’ in het Voorsterbos. In dit bos in de Noordoostpolder is de Es de dominante boomsoort.

Door de essentaksterfte sterft 90% van alle essen in het Voorsterbos af, met een heel dun bos als gevolg. De komende 2 jaar willen we ongeveer 33 hectare bos (ongeveer 66 voetbalvelden) omvormen door daar nieuwe inheemse bomen en struiken aan te planten. Dit zorgt voor het ontstaan van een sterker en gevarieerder bos.

In het Bergherbos in Gelderland, ondersteunen we een project om schade door de letterzetter, een kever, terug te dringen. In het verleden is in het Bergherbos veel Fijnspar aangeplant. Deze Fijnspar wordt echter aangetast door de letterzetter. Uiteindelijk gaan de fijnsparren daardoor dood. Om verspreiding van de letterzetter en meer bomensterfte te voorkomen, worden dode of verzwakte bomen geveld, met een kale plek in het bos als gevolg. Op deze locaties planten we nieuwe inheemse boomsoorten, waardoor het bos behouden blijft.

Es laan

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in de Duinen van Oostvoorne. Dit natuurgebied ligt in Zuid-Holland tegenover het Hartelkanaal, waar onze windmolens staan. Variatie in dier- en plantensoorten is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. De Duinen van Oostvoorne zijn qua planten van oudsher het meest soortenrijke natuurgebied van NW-Europa. De stikstof depositie van de zware industrie op de Maasvlakte zorgt voor overwoekering van kwetsbaar duingebied en vogelbroedeilanden. We richten ons hier eerst op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor broedvogels.

Staatsbosbeheer

Met Staatsbosbeheer zijn we op zoek naar geschikte projecten, waarmee we een bijdrage leveren aan het vastleggen van CO2 door bossen en het verhogen van de biodiversiteit. Op termijn willen we samen graag nieuw bos in Nederland aanplanten, zodat we ons land samen letterlijk groener maken.

Greenchoice maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Kies hieronder van welke cookies u gebruik wilt maken.

Logo Greenchoice Greenchoice
3,5 5
Greenchoice 4,2 1036 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg