NEDERLANDSE BOSPROJECTEN

Nederlandse bosprojecten van Greenchoice

Bossen zijn van groot belang voor een leefbare wereld. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en geven zuurstof terug. Sinds 2017 investeren we in de aanplant van (voedsel)bos in Nederland. Dat doen we samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

Lees meer

Voedselbossen in Nederland

Een combinatie van natuurlijk bos met voedselproductie: dat is een voedselbos. Bijna iedere boom en plant die er groeit, is (deels) eetbaar. Walnoten, druiven, bessen, kruiden en allerlei andere eetbare planten groeien er met zo min mogelijk tussenkomst van de mens. Er groeien veel meer soorten planten op een hectare voedselbos dan op een hectare akkerland. Omdat er veel meer soorten groeien en de grond niet telkens verstoord wordt, kan het gebied beter tegen een stootje. Bijvoorbeeld als het veel natter of droger is dan normaal of er een ziekte heerst. Bovendien kunnen veel meer dieren hier hun voedsel halen. Stichting Voedselbosbouw Nederland doet doorlopend onderzoek naar de gezondheid van Nederlandse voedselbossen via hun Nationaal Monitoringsprogramma.

Greenchoice is in 2020 een samenwerking aangegaan met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Met het programma Duurzame Doorbraak hielpen we boeren om op een deel van hun grond een voedselbos te realiseren. Het doel was: Binnen vijf jaar minstens 150 hectare voedselbos aanleggen op landbouwgronden in Nederland voor een duurzame voedselproductie in de komende decennia. En dat is behaald. Nu kijken we samen met de stichting weer naar nieuwe kansen.

Voedselbos De Houtrak

Met Staatsbosbeheer en Stichting Voedselbosbouw Nederland hebben we tussen 2017 en 2022 voedselbos de Houtrak aangelegd vlakbij Amsterdam. Het bos is open voor bezoekers. Je kan hier dus zelf zien wat er allemaal op een stukje van 8 hectare te vinden en te plukken is. 

Rotterdam de Boer op

In het programma 'Rotterdam de Boer op!' werken we samen met Natuurmonumenten en nog een groep sterke partners. ‘Rotterdam de Boer op!’ streeft naar een landschap vol natuur, goed eten voor de stad en business voor groene boeren. Via deze samenwerking heeft Greenchoice het Voedselbos Maasland, een voedselbos bij Hofstede Lust & Last en een voedselbos bij biologisch- en regeneratief akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA op Goeree-Overflakkee gesponsord.

Proef- en Leerbedrijf Droevendaal

Op Proef- en Leerbedrijf Droevendaal van universiteit Wageningen (WUR) bevindt zich een 18 jaar oude boomgaard. Daar staan verschillende soorten walnoten, hazelnoten, appel en perenbomen. Omdat deze beter kon worden benut, heeft de leerstoelgroep Farming Systems Ecology (FSE) met financiële hulp van Greenchoice de boomgaard getransformeerd tot een voedselbos.

Het doel is om binnen tien jaar een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. Dit moet jonge ondernemers inspireren om zelf ook met een voedselbos aan de slag te gaan.

Stichting ReGeneratie heeft dit nu verder opgepakt en helpt een jongere generatie van toekomstboeren middelen te geven voor de realisatie van kleinschalige, regeneratieve voedselgemeenschappen

Biodiversiteit en veenherstel

Met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in de Duinen van Oostvoorne. Dit natuurgebied ligt in Zuid-Holland tegenover het Hartelkanaal, waar onze windmolens staan. Variatie in dier- en plantensoorten is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. De Duinen van Oostvoorne zijn qua planten van oudsher het meest soortenrijke natuurgebied van Noordwest-Europa. De stikstof die de zware industrie op de Maasvlakte uitstoot, daalt neer op het kwetsbare duingebied en vogelbroedeilanden er omheen. Dat zorgt voor overwoekering en schade aan de natuur. We richten ons hier eerst op het opnieuw geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden.

In 2023 zijn we ook met Zuid-Hollands Landschap ook begonnen met een pilot in de Krimpenerwaard, waarin we proberen in veeweidegebied de grond weer te laten stijgen.

Bij Greenchoice kies je altijd voor groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Bekijk onze tarieven

Al ruim 600.000 klanten gingen je voor