Nederlandse bosprojecten van Greenchoice

Bossen zijn van groot belang voor een leefbare wereld. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en geven zuurstof terug. Sinds 2017 investeren we in de aanplant van bos in Nederland met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee leveren we een bijdrage aan het vastleggen van CO2 door bossen en maken we Nederland letterlijk groener. 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in de Duinen van Oostvoorne. Dit natuurgebied ligt in Zuid-Holland tegenover het Hartelkanaal, waar onze windmolens staan. Variatie in dier- en plantensoorten is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. De Duinen van Oostvoorne zijn qua planten van oudsher het meest soortenrijke natuurgebied van Noordwest-Europa. De stikstofuitstoot van de zware industrie op de Maasvlakte zorgt voor overwoekering van kwetsbaar duingebied en vogelbroedeilanden. We richten ons hier eerst op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden.

Staatsbosbeheer

Met Staatsbosbeheer leggen we voedselbos de Houtrak aan, vlakbij Amsterdam. Het wordt de komende drie winters in samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland aangeplant. Daarna zal het bos zichzelf ontwikkelen waarbij het een grote hoeveelheid CO2 vastlegt en een hoge biodiversiteit, zuurstofproductie en gezonde waterbufferwerking biedt.

Voedselbossen in Nederland

Een voedselbos combineert een natuurlijk bos met voedselproductie. Het is rijk begroeid met meerdere beplantingslagen van vruchtdragende gewassen. Je vindt er hoge kruinbomen zoals walnoot en tamme kastanje, klimmers als de kiwi en druif, struiken met bessen en noten, kruiden en bodembedekkers. Er zijn niet veel voedselbossen in Nederland. De soortenrijkdom en de ecologische veerkracht zijn in een voedselbos veel groter dan in traditioneel landbouwgebied. Ook de economische opbrengst is hoger dan bij een akker met één teeltlaag. 

Voedselbos Houtrak

Het ontwerp van voedselbos de Houtrak is gebaseerd op het principe van permacultuur; het wordt zo ingericht dat het volledig voor zichzelf zorgt. Het bos is open voor bezoekers. Straks kun je je daar verbazen en verwonderen over wat er allemaal op een stukje van 8 hectare te vinden en te plukken is. Wij hopen natuurlijk dat dit voorbeeld tot veel meer voedselbossen leidt.

Bekijk ook

Voedselbos Wageningen

Op Proef-en Leerbedrijf Droevendaal van universiteit Wageningen (WUR) bevindt zich een 18 jaar oude boomgaard. Daar staan verschillende soorten walnoten, hazelnoten, appel en perenbomen. Doordat deze beter kon worden benut heeft de leerstoelgroep Farming Systems Ecology (FSE) samen met Greenchoice de boomgaard getransformeerd tot een voedselbos. Het doel is om binnen tien jaar een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. Dit moet jonge ondernemers inspireren om zelf ook met een voedselbos aan de slag te gaan.

Natuurmonumenten 

Samen met Natuurmonumenten bestrijden we de gevolgen van de schimmelziekte ‘essentaksterfte’ in het Voorsterbos. In dit bos in de Noordoostpolder is de es de dominante boomsoort. Door deze ziekte sterft 90% van alle essen in het Voorsterbos af, met een sterk uitgedund bos als gevolg. De komende twee jaar willen we 33 hectare bos (ongeveer 66 voetbalvelden) omvormen door andere inheemse gewassen aan te planten. Dit zorgt voor een sterker bos en grotere biodiversiteit.

In het Bergherbos in Gelderland ondersteunen we een project om schade door de letterzetter, een kever, terug te dringen. Door deze kever worden veel sparren aangetast en sterven uiteindelijk. Om verspreiding van de letterzetter en meer bomensterfte te voorkomen worden dode of verzwakte bomen geveld. Op deze locaties planten we andere inheemse boomsoorten, waardoor het bos behouden blijft.

Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg