NEDERLANDSE BOSPROJECTEN

Nederlandse bosprojecten van Greenchoice

Bossen zijn van groot belang voor een leefbare wereld. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en geven zuurstof terug. Sinds 2017 investeren we in de aanplant van bos in Nederland met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee leveren we een bijdrage aan het vastleggen van CO2 door bossen en maken we Nederland letterlijk groener. 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in de Duinen van Oostvoorne. Dit natuurgebied ligt in Zuid-Holland tegenover het Hartelkanaal, waar onze windmolens staan. Variatie in dier- en plantensoorten is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. De Duinen van Oostvoorne zijn qua planten van oudsher het meest soortenrijke natuurgebied van Noordwest-Europa. De stikstofuitstoot van de zware industrie op de Maasvlakte zorgt voor overwoekering van kwetsbaar duingebied en vogelbroedeilanden. We richten ons hier eerst op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden.

Staatsbosbeheer

Met Staatsbosbeheer leggen we voedselbos de Houtrak aan, vlakbij Amsterdam. Het is in samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland aangeplant in de periode 2017 - 2022. Daarna zal het bos zichzelf ontwikkelen waarbij het een grote hoeveelheid CO2 vastlegt en een hoge biodiversiteit, zuurstofproductie en gezonde waterbufferwerking biedt.

Het ontwerp van voedselbos de Houtrak is gebaseerd op het principe van permacultuur; het wordt zo ingericht dat het volledig voor zichzelf zorgt. Het bos is open voor bezoekers. Straks kun je je daar verbazen en verwonderen over wat er allemaal op een stukje van 8 hectare te vinden en te plukken is. Wij hopen natuurlijk dat dit voorbeeld tot veel meer voedselbossen leidt.

Voedselbossen in Nederland

Een voedselbos combineert een natuurlijk bos met voedselproductie. Het is rijk begroeid met meerdere beplantingslagen van vruchtdragende gewassen. Je vindt er hoge kruinbomen zoals walnoot en tamme kastanje, klimmers als de kiwi en druif, struiken met bessen en noten, kruiden en bodembedekkers. Er zijn niet veel voedselbossen in Nederland. De soortenrijkdom en de ecologische veerkracht zijn in een voedselbos veel groter dan in traditioneel landbouwgebied. Ook de economische opbrengst is hoger dan bij een akker met één teeltlaag.

Voedselbosbouw

Greenchoice is in 2020 een samenwerking aangegaan met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Via het programma Duurzame Doorbraak helpen we boeren om met een deel van hun grond een voedselbos te realiseren. Het doel: Binnen vijf jaar minstens 150 hectare voedselbos aanleggen op landbouwgronden in Nederland voor een duurzame voedselproductie in de komende decennia.

Bekijk ook

Voedselbos Wageningen

Op Proef-en Leerbedrijf Droevendaal van universiteit Wageningen (WUR) bevindt zich een 18 jaar oude boomgaard. Daar staan verschillende soorten walnoten, hazelnoten, appel en perenbomen.

Doordat deze beter kon worden benut heeft de leerstoelgroep Farming Systems Ecology (FSE) samen met Greenchoice de boomgaard getransformeerd tot een voedselbos.

Het doel is om binnen tien jaar een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. Dit moet jonge ondernemers inspireren om zelf ook met een voedselbos aan de slag te gaan.

Natuurmonumenten 

Samen met Natuurmonumenten zijn we in 2018 begonnen met het bestrijden van de gevolgen van de schimmelziekte ‘essentaksterfte’ in het Voorsterbos en Harderbos.

Via het programma “Rotterdam de Boer op” hebben we bijgedragen aan de realisatie van het Voedselbos Maaslanden zullen er nog een aantal voedselbossen in de regio Rotterdam volgen in de periode 2022 -2024.

In de winter 2022/2023 zal er gestart worden met de aanplant van 9 hectare nieuw bos in de Onlanden bij Groningen, waarmee het op oude kaarten genoemde “Dongenbosch” hersteld wordt.