Uniek project met experimenteerregeling van start

10 december 2018

Samen met projectontwikkelaar BBG, ZOWN en netbeheerder Liander werkt duurzaam energiebedrijf Greenchoice aan een nieuwbouwwijk met een eigen elektriciteitsnet. Het gaat om nieuwbouwplan “de Zeuven Heuvels” in Wezep waar 57 volledig elektrische en energieneutrale woningen gebouwd gaan worden. Voor het project wordt gebruikgemaakt van de experimenteerregeling, die het mogelijk maakt om met energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

De Zeuven Heuvels wordt een ‘all-electric’ wijk. De zevenenvijftig huizen worden gasloos gebouwd en voorzien van een lucht-water warmtepomp met vloerverwarming voor het verwarmen van de woning en het leveren van warm tapwater. De bewoners verenigen zich in een lokale energiecoöperatie, die eigenaar wordt van het elektriciteitsnet en een collectief zonnedak op een nabijgelegen manege. Met 1.508 panelen levert het zonnedak jaarlijks 409.940 kWh, voldoende voor een gemiddeld stroomverbruik van 117 huishoudens.

Eigen elektriciteitsnet
De wijk wordt weliswaar gekoppeld aan het landelijke elektriciteitsnetwerk, maar krijgt een eigen stroomnet en kan daarmee experimenteren met de onderlinge uitwisseling van energie, of gebruikmaken van andere opwekinstallaties. Daarvoor moet worden afgeweken van de elektriciteitswet en wordt de experimenteerregeling gebruikt. De energiecoöperatie krijgt één aansluiting voor grootverbruik, in plaats van 57 losse aansluitingen, en wordt gekoppeld aan een transformator die in de wijk is geplaatst. Via deze aansluiting komt de stroom uit het zonnedak de wijk in, maar kan ook stroom bijgeleverd worden op minder zonnige dagen.

Draagvlak en verantwoordelijkheid
De energiecoöperatie van bewoners van de Zeuven Heuvels is zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het project. Door slechts de ene aansluiting en dat er zelf groene stroom wordt opgewekt, bespaart de coöperatie kosten.
“De Zeuven Heuvels is een vooruitstrevend project dat aansluit bij de transitie naar aardgasvrije wijken in Nederland. In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om aan het einde van de huidige kabinetsperiode 50.000 woningen per jaar op een andere manier dan met aardgas te verwarmen. Dit project kan als inspiratie dienen, niet alleen op technisch gebied, maar zeker ook als het gaat om draagvlak. Duidelijk is dat coöperaties voor dat lokale draagvlak een belangrijke rol kunnen spelen”, aldus Jeroen Vanson, manager Klantprojecten van Greenchoice.

Greenchoice
De zonnepanelen werden door KiesZon, 100% dochter van Greenchoice, op het dak van de manege geplaatst. Greenchoice verzorgt de levering van de stroom van het zonnedak en wanneer nodig extra groene stroom uit lokale bronnen. Een eventuele overproductie aan groene stroom wordt door de duurzame energieleverancier afgenomen en vergoed aan de coöperatie. In eerste instantie is de energiecoöperatie verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen van de meterstanden bij alle woningen, het berekenen van het verbruik en voor het afrekenen van het tekort of overschot met de bewoners.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

Greenchoice zet serieus in op energieopslag

23 juni 2022

Verdeel afsluitkosten gas eerlijk

22 maart 2019

De Energievangers: Nederland barst van de energie

05 september 2016
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6655 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg