Zelfs de olifanten helpen mee!

Paulien Jeurissen • 23 augustus 2016

Ik wist niet dat ik zó onder de indruk kon zijn van de natuur. En van de mensen die hun leven wijden aan het beschermen en herstellen daarvan! Dankzij mijn (veel te) korte werkbezoek aan het bosproject in Uganda, ben ik er nog veel sterker van overtuigd dat we op de juiste weg zijn met onze bosprojecten. Geniet van een kijkje in de dagelijkse gang van zaken in het Kibale National Park en het bosproject met de korte film die we hiervan hebben gemaakt. Ook onderstaande wetenswaardigheden die ik tijdens mijn werkbezoek opdeed, wil ik u niet onthouden:

Ugandese bomen met Nederlandse wortels
Een stukje geschiedenis: in 1932 was er voor het eerst aandacht voor duurzame houtkap in Uganda. Pas decennia later werd de focus verlegd naar de bescherming van het bos. Zo werd het Kibale oerwoud in 1992 officieel een National Park met een beschermde status. In 1993 richtte de overheid het UWA op: Uganda Wildlife Authority. Hun missie: “To conserve, economically develop and sustainably manage the wildlife and protected areas of Uganda in partnership with neighboring communities and other stakeholders for the benefit of the people of Uganda and the global community."

De toenmalige Nederlandse directeur van het UWA vroeg de ook Nederlandseorganisatie 'Face the Future', partner van Greenchoice, om het grootschalige bosherstel te organiseren. Zo ontstond het Face project, met een contractperiode van 99 jaar! De nieuwe bomen in het Kibale National Park hebben dus duidelijk Nederlandse wortels.

Hulp uit onverwachte hoek
Een belangrijk element in het succes van bosbescherming is het economisch perspectief voor de lokale bevolking. Zolang zij voldoende manieren hebben om hun inkomen buiten het oerwoud te verdienen, hebben ze de natuurlijke bronnen uit het bos, zoals hout om te koken, niet nodig. Daarom steunt het bosproject de gemeenschappen ook met andere projecten om inkomen te genereren, zoals het verbouwen van voedsel voor zichzelf en om te verhandelen. Om te voorkomen dat de olifanten uit het bos de oogst vertrappen of opeten, worden er olifantengreppels gegraven, theevelden aangelegd en bijenkasten geplaatst om de olifanten die in het bos leven, ín het bos te houden.

Maar de olifanten dragen soms ook heel goed bij aan de bosaanplant. Zij gooien namelijk regelmatig hele bomen om in het bos. Gewoon, omdat ze in de weg staan, of omdat ze daar zin in hebben. Het mooie van de natuur is nu, dat op zo’n omgevallen boomstam, waarvan de wortels nog in de grond steken, wel 3 tot 4 nieuwe bomen groeien. Fantastisch toch!

Bossen beschermen = mensen helpen = bossen beschermen
Vanwege de werkgelegenheid aan de randen van het bos, is het bos extra belangrijk geworden voor de lokale bevolking. Vanuit het project zijn de mensen die in het bosgebied wonen en werken goed getraind in het herkennen van beginnende bosbranden. Waar vroeger onverschillig de schouders werden opgehaald bij een beginnend brandje, weten ze nu precies wie ze moeten inschakelen om een grote bosbrand te voorkomen en zetten ze gezamenlijk de schouders eronder in het geval van problemen.

Vallen en opstaan met passie en professie
Waar ik misschien wel het meest van onder de indruk ben, is de combinatie van de professionaliteit van het project en de passie waarmee de mensen er aan werken. Ondanks dat het een echt arm, soms onderontwikkeld land is, is er zoveel kennis aanwezig. Kennis die 'Face the Future' heeft ingebracht in het project, maar ook zeker kennis die is opgedaan door jaren van vallen en opstaan. Omdat ieder bos weer anders is.

De betrokkenheid is enorm. Zo gaat Wilfred, de projectleider, slechts 1 keer per maand naar huis, naar zijn gezin, 15 uur verderop in het oostelijk deel van het land. De rest van zijn tijd werkt hij voor het project. En met succes, want ze hebben net te horen gekregen dat het project zeer waarschijnlijk gaat functioneren als voorbeeldproject en zal worden gekopieerd naar andere gebieden in Uganda.

Dankzij uw hulp, als klant van Greenchoice, of wellicht zelfs als bosspaarder, kan Wilfred met zijn team dit goede werk voortzetten.  En met een beetje hulp van de olifanten dus.

Ook bosspaarder worden? Lees hier meer!

CO2-certificaten
De financiële ondersteuning voor dit project is geregeld via de verkoop van certificaten. Er kan precies berekend worden hoeveel CO2 gecompenseerd wordt door de bomen. Greenchoice koopt zoveel certificaten als nodig is om de CO2-uitstoot van haar klanten te compenseren. Dit wordt geïnvesteerd in de projecten voor bosaanplant en bosbescherming.

CO2-compensatie door bosbescherming en bosaanplant
Sommige bedrijven, zoals fabrieken, zijn verplicht hun CO2-uitstoot te compenseren. Anderen kiezen hier vrijwillig voor. Vrijwillige CO2-compensatie werkt volgens het principe van het Kyotoprotocol. Particulieren, ngo's en bedrijven kunnen hun uitstoot op vrijwillige basis compenseren door in ontwikkelingslanden milieuprojecten te helpen financieren. Greenchoice heeft ervoor heeft gekozen om al het gasverbruik van haar klanten volledig te compenseren. En is de enige energiemaatschappij in Nederland die dit op zo’n grote schaal doet. Hiermee zijn we zelfs wereldwijd één van de grootste partijen op deze ‘vrijwillige markt’. Groter dan Disney, zeggen we intern wel eens trots.

Deel dit artikel:

Twitter Mail Facebook LinkedIn

Lees ook deze artikelen

'Goed panelenweer, buurman!'

02 september 2016

Greenchoice publiceert eerste duurzaamheidsverslag

05 juli 2019

Samen met DGTL werken aan 100% groene festivalstroom

25 maart 2015
Logo Greenchoice Greenchoice
5 5
Greenchoice 4 6658 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg